Peder Kolding

Weilbach information

Genealogy

Kolding, Peder Jensen, -1635-1675, billedhugger. ?mellem 8. juni og 6. juli 1675 i Horsens.

Biography

Peder Kolding signerer sig selv med navnet Colding på altertavlen i Jannerup Kirke, hvilket synes at indicere, at han stammer fra denne by. Der har været fremført flere forslag om, hvem der kunne være hans læremester, f.eks. Brix Michgel fra Roskilde og Claus Lauritzen fra Kolding, uden at det dog er endegyldigt afgjort. Første gang K. er dokumenteret, er den 29. september 1646, da han i Horsens blev optaget i snedkerlauget som billedsnider, en position han var ene om at have til 1671. Ifølge regnskaberne fra Århus Domkirke fra 1661 fik Peder billedsnider fra Horsens betaling for at nedtage og genopsætte prædikestolen efter at have forsynet den med en ny bund. Den 27. juni 1665 optræder han sammen med Lauritz Jensen Essenbæk som vurderingsmand i forbindelse med en tvist omkring prædikestolen i Ørum Kirke, udført af Rasmus Christensen fra Århus. K. var den 8. juni 1675 stævnet for retten i Horsens for sammen med andre at skylde jordafgift, men da sagen begyndte den 6. juli, noteredes det, at Peder Jensen billedsnider var død. Til det sidste bibeholdt K. den senrenæssancestil han var oplært i, kun med svage tilløb til bruskbarokke træk. Den arkitektoniske opbygning er grundlaget for hans kompositioner. Fra 1650erne ses dog en opløsning af arkitekturen og en tilbøjelighed til at lade figurerne dominere. Hans talrige personer optræder alle med ro og værdighed. Deres lidt for store hoveder i forhold til kroppens proportioner giver dem et vist dukkeagtigt præg. K. skar både værker beregnet til senere staffering og værker, der skulle stå i det rene, polerede træ, f.eks. prædikestolen i Vor Frelsers Kirke i Horsens. Både hans figurer og ornamentik er virtuost skåret, og Clausholm-sengen er et hovedværk inden for den jyske barokke skulptur. Hans meget personlige stil fik stor udbredelse, især i Østjylland helt op i det følgende århundrede. Som K.s elever kan sandsynligvis henregnes Rasmus Christensen, der i 1670 tog borgerskab i Århus, Arent Friderichsen Slache og sønnen Jens Pedersen, der begge tog borgerskab i Horsens i 1671, og Lauritz Jensen Essenbæk, boende i Essenbæk Kloster.

Education

Travels

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Altertavle i Falling K. (o. 1635-40, sign.); samme i Odder K. (1640); samme i Jannerup K. (1648, sign.). Tilskrivninger: Epitafium over rådmand Oluf Ibsen, Klosterk., Horsens (1635); prædikestol og himmel, Halling K. (o.1635); fontehimmel, Skt. Nicolaj K., Kolding (1636); altertavle, Gosmer K. (1637); prædikestol og himmel, smst. (1637); epitafium over Peder Pedersen Borum, skriver på Åkjær, Skanderup K. (o. 1637); altertavle, Gylling K. (1638); alterskranke, Hørning K. (1630rne); epitafium over ridefoged Jacob Jensen, Hvilsted K. (1641); fontehimmel, Gadbjerg K. (1643); altertavle, Skanderup K. (1650); Clausholm-sengen (o. 1650, at.mus., Kbh.); en Markus-figur fra et epitafium (o. 1650, Horsens Mus.); fontehimmel, Gosmer K. (o. 1650); krucifix, kapellet på Rosenholm (o. 1650); altertavle, Skødstrup K. (o. 1650); epitafium over borgm. Hans Pedersen, hans hustru og 2 børn og hustruens 2. mand, doktor Peter Hegerfeldt, Vor Frue K., Århus (1651); altertavle, Saksild K.(o. 1650-60); krucifix, smst. (o. 1650-60); prædikestol med himmel, Skanderup K. (1653); altertavle, Glud K. (1654); fontehimmel, Framlev K. (1663, nu Nat.mus., Kbh.); prædikestol med himmel, Vor Frue K., Horsens (o. 1663-70, opr. placeret i Klosterk., Horsens).

Literature

C.A. Jensen: Snedkere og billedsnidere , 1911; P. Eller: Da. kunsthistorie, bd. 2, 1973; H. Jacobsen: Østjysk barok. Peder Jenssøn, Billedsnider Colding, 1974; M. Bergild og J. Jensen: Rasmus Christensen i: Østjysk Hjemstavn, 1987, 9-21; H. Jønsson: Peder Jenssøn Koldings prædikestol i Vor Frelsers kirke i Horsens, 1987; T. Jørgensen, V. Jensen, P. Dedenroth-Schou: Skt. Nikolaj Kirke, Kolding, 1987; M. Bergild og J. Jensen: Horsens-billedhuggeren Arent Friderichsen Slache 1642-1709 i: Horsens Mus. Årsskrift 1987-1988, 1989, 43-50; V. Michelsen i: Synligt og usynligt. Studier tilegnede Otto Norn, 1990, 127-41; M. Bergild og J. Jensen: Rosenkrantzerne som kunstmæcener i: Rosenholm, 1991, 103-30.

Author: Merete og Jens Bergild (M.J.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.