Erasmus Simon Kongsberg

Weilbach information

Genealogy

Kongsberg, Erasmus Simon, 1695-1774, stempelskærer og medaljør. *1695 på Kongsberg, begr. 28.3.1774 smst. Forældre: Sognepræst Jørgen Nielsen K. og Maren Weinschenk.

Biography

Erasmus Simon Kongsbergs medalje med rejse- og naturmotivet i anledning af kongeparrets Norgesrejse i 1733 giver et trohjertet indtryk af norske bjergmænd og bønders møde med enevoldsmonarken. K. var stempelskærer og formgiver til den omfattende produktion af kvartdalere. Hans gengivelse af det norske våben blev derved normgivende for 1700-tallets opfattelse af "Norske Løve". K.s far, der var dansk sognepræst på Kongsberg, var forfatter til en række prægnante randskrifter på specier sidst i 1600-tallet.

Education

I lære hos stempelskærer Anders Jonsen Lunder på Kongsberg 1715-17; derefter ass. hos samme 2 år (kontrakt).

Travels

Dresden ca. 1721.

Occupations

Expectance på stempelskærerstillingen ved Mynten på Kongsberg 30.8.1721; skiktmester ved Sølvværket 3.1.1729; stempelskærer ved Mynten 5.11.1730; søgte afsked pga. alder og sygdom 10.8.1763, men fik ved kgl. resolution 31.1.1764 lov at beholde gagen, 268 Rdl. årligt.

Scholarships

Fik ved kgl. resolution 30.8.1721 3 års rejsestip. à 100 Rdl.

Exhibitions

Artworks

Stempler til de norske mønter 1730-63 (usign., fra 1746 med ass. af Gabriel A. Lunder); Chr. VIs Norgesrejse 1733, efter tegn. af J.A. Stuckenbrock (medalje, sign. 1733, Mønt- og Med.saml., Nat.mus., Kbh.); K.s produktion findes bl.a. i Univ. Myntkabinett, Oslo og i Mønt- og Med.saml., Nat.mus., Kbh., der også ejer medaljestemplerne.

Literature

Georg Galster: Da. og Norske Medailler og Jetons 1533-1788, 1936, 217f, 394; Axel Ernst i: Nord. Numism. Årsskr. 1949, 87; Georg Galster i: Nord. Numism. Unions Medlemsblad 1951, 157-159; Kolbjørn Skaare i: Nord. Numism. Årsskr. 1961, 94, 98; Holger Hede: Danm. og Norges Mønter 1541-1814-1977, 1978, 135f, 207f; Bjørn R. Rønning i: Norsk Kunstnerleks., bd. 2, Oslo 1983; Samme i: Den Kgl. Mynt 1628-1686-1806, Oslo 1986, 190-92, 224, 303f; J. Steen Jensen i: NNF-Nytt, 1986, 25-32.

Author: Jørgen Steen Jensen (J.S.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.