Eva Koppel

Weilbach information

Genealogy

Koppel, Eva, *1916, arkitekt. *1.1.1916 i Kbh. Forældre: Bankdir. Louis Neltropp Ditlevsen og Karen Elisabeth Munch Christensen. ~30.5.1936 i Kbh. med ark. Niels (Nils) Adolf Koppel, *11.6.1914 smst., søn af red., senere chefred. Valdemar K. og oversætter Marie Elise Margrethe Jørgensen.

Biography

Eva Koppel har arbejdet tæt sammen med sin mand Nils K. gennem hele sin karriere, og deres indsats kan ikke deles. Som studerende i slutningen af 1930rne arbejdede de hos Alvar Aalto i Helsingfors. Forbindelsen til det nordiske miljø blev knyttet igen i besættelsestidens 2 sidste år, da de opholdt sig i Stockholm. Som selvstændige arkitekter byggede de først og fremmest enfamiliehuse i et knapt og sikkert formsprog og med gode og varige brugsegenskaber. Samtidig fik de adskillige placeringer i arkitektkonkurrencer. Konkurrencen om et kulturcenter i Gladsaxe (Buddinge Skole m.v.) i 1952 og Langeliniepavillonen 2 år efter betød et gennembrud mod større opgaver og en videre arkitektonisk horisont. Mens Langeliniepavillonen var og blev et unikum, blev Buddinge Skole en milepæl og inspirationskilde i det daværende store, danske skolebyggeri. Efter at N.K. i 1957 var blevet kgl. bygningsinspektør, tilfaldt der ham og E.K. meget store opgaver inden for de statslige undervisnings- og kulturinstitutioner. De mest omfattende er H.C. Ørstedsinstituttet, Panuminstituttet og Universitet på Amager for Københavns Universitet samt Danmarks tekniske Højskole, Lyngby. Planlægningen af disse store systembyggerier er præget af indsigt og nøgternhed med hensyn til teknisk rationalitet og fleksibel anvendelighed, men også af en tydelig bestræbelse på at forme den iboende gentagelse af ens elementer på en karakterfuld måde. I det arkitektoniske udtryk dyrkes oftere det rustikke og grove end det glatte og forfinede. Andre betydningsfulde opgaver har krævet en stillingtagen til det arkitektoniske møde mellem nyt og gammelt, som ikke sjældent har ført til fordomsfri løsninger, således tilbygningen til Landsarkivet og Universitetsbiblioteket, ombygningen af Statens Museum for Kunst samt den byggetekniske rekonstruktion af palmehuset i Botanisk Have. Mange af byggerierne er præget af arkitekternes interesse for at berige det arkitektoniske miljø med markante eksempler på nyere billedkunst og skulptur.

Education

Kunstakad. Kbh. 1935-41. Ansættelser: Alvar Aalto, Helsingfors 1938-39; Bent Helweg-Møller 1940-42; Alvar Aalto, Sth. 1943- 45.

Travels

Finland 1938-39; Sverige 1943-45; USA 1960; Grækenland (rådg. for OECD) 1963; Portugal (rådg. for OECD) 1973; talrige rejser til Italien.

Occupations

Egen tegnestue s.m. Nils K. (se denne) fra 1946; kompagniskab med Gert Edstrand, Poul Erik Thyrring (KKET) 1968-79; med Gert Edstrand (KKE) 1979-86. Medl. af dommerkom. i konk. om børnehave i Gladsaxe 1953; sk. i Søllerød 1956; sk. i Birkerød 1959; vikingeskibshallen i Roskilde 1964; amtsgård i Roskilde 1968; amtsgymn. i Høje Tåstrup 1978; medl. af Akad.rådet 1972-81; censor på Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1989-94.

Scholarships

Eckersberg Med. 1955; Træprisen 1960; Naturstensprisen 1966; endv. mange pr. for smukt bygg., Kbh., Fr.berg, Gent., Lyngby, Holte og Birkerød.

Exhibitions

S.m. Nils K.: Charl. Forår 1941-43, 1947-48, 1952-54, 1957, 1961, 1963; Habitations individuelles au Danemark, Det da. Hus, Paris 1955; Købestævnet, Fr.cia 1959; 50ernes da. sk.byg., Det da. hus, Paris 1960.

Artworks

S.m. Nils K.: Mange enfam.huse, bl.a. Hundesøv. 3B (eget hus), Gent. (1942, s.m. Bent Karlby); Hundesøv. 4, Gent. (1946); Hestkøbv. 3, Birkerød (1946); Skovv. 35A, Gent. (1952); Solbakkev. 61 og 67, Gent. (1955); Strandøre 6, Kbh. (1955); endv. Buddinge Sk., Gladsaxe Gymn., Gladsaxe Teater (1953-58); Søllerød Park (1954-58); H.C. Ørsted Inst., Nørre Allé, Kbh. (1955-62); Arktisk St., Qegertarsuaq/God havn, Disko (1956-66); Langeliniepav., Kbh. (1957-58); Byggecentrum, Gyldenløvesg. 19, Kbh. (1960); Ericaparken, Gladsaxe (1961); Distriktstoldk., Vasbyg. 10, Kbh. (1961-64); Danm. Tekn. Højsk., Anker Engelundsv., Lundtofte (1961-75); Skadedyrslab., Skovbrynet 14, Lyngby (1962-63); tilbygn. til Marinbiolog. Lab., Helsingør (1965-66); tilbygn. til Landsarkiv for Sjæll., Jagtv. 10, Kbh. (1965-67); ombygn. af Stat. Mus. for Kunst (1966-70); Sofiesk., Granv. 3, Bagsværd (1968); restaur. og ombygn. af Kbh. Univ. i området mell. Nørreg., Krystalg., Fiolstr. og Frue Pl. (1969); Nybrogårdkoll., Nybrov. 304, Lyngby (1969-72, s.m. Mogens Kjær-Andersen); Panum Inst., Blegdamsv. 3, Kbh. (1966-86); Dir. for Toldvæsenet, Amalieg. 44, Kbh. (1972-75); Kbh. Univ. Amager (1972-79); Distriktstoldk., Køge (1975-76); restaur. af Palmehuset, Botanisk Have, Kbh. (1981); ombygn. af Det kgl. Teater (1983-85, s.m. Knud Holscher og Svend Axelsson); Danm. natur- og lægevidensk. Bibl., Nørre Allé, Kbh. (1986-88). Desuden en række ombygn. og restaur. af bygn. under Bygn.insp., bl.a. Kbh. Univ.; Det kgl. Teater; Domhuset, Kbh.; Rosenborg Slot; Sorø Akad. Endv. forslag til tekstiler, møbler, inventar, belysning, urskiver m.m. Udstillingsarrangementer: S.m. Nils K.: Eget hus med statslån, Den frie Udst.bygn. 1954. Konkurrencer: S.m. Nils K.: Forretn.hus i Wiborg, tidl. Finland (1939, 1.pr., s.m. Olly Poyry); kirke, Munkebjerg ved Odense (1942, indk.); skopudserhus for Vibe Hastrup (1943, indk., s.m. Bent Karlby); Skovpav. med teater, Hobro (1946, 1.pr., s.m. Arne Jacobsen); turistvarer for Magasin du Nord (1946, 1.pr.); Atlas Maskinfabrik, Lundtofte (1947, 3.pr., s.m. Eywin Langkilde); Ryes Pl., Fr.cia (1947, 3.pr., s.m. Eywin Langkilde); smedevarer for Smedefirma Schæbel (1947, 1.pr.); nye møbeltyper for Møbelindustriforen. (1947, 2.pr.; 1951, indk.); kommunesk. i Slagelse (1949, 3.pr.); Skyttehus og lystbådehavn, Vejle (1950, indk.); bebyg.plan i tæt- lavt byg. (1950, 1.pr.); kulturcenter, Gladsaxe (1952, 1.pr.); Langeliniepav. (1954, 1.pr.); sk. ved Klausdalsbrov., Gladsaxe (1955, indk.); tæpper for Talberg Yllefabrik (1957, 3.pr., s.m. Vibeke Klint); adm.bygn. for Byg. Realkreditfond (1963, indk.); sk. og ungdomsinst., Søllerød (1965, indk.); univ., Regensburg (1966, 2.pr.); univ., Odense (1967); Udenrigsmin., Asiatisk Pl., Kbh. (1976); Donn Undertak (1987, 2.pr., s.m. David Lund).

Literature

Periodica: Preben Wilmann i: Gutenberghus Årsskr., 1965, 6, 17; H. Bering Liisberg i: Samme, 1986, 35f; Hanne Westergaard i: Kunstmus. Årsskr. 1966-70, 12-18; Lisbet Balslev Jørgensen i: Architectura, 1980, 147; Ark. U. 1940, 201 (mus.); 1941, 174 (billedh.atelier), 187f (enfam.hus); 1942, 76 (turistvarer), 193-97 (k., Odense); 1943, 167 (skopudserhus); 1946, 229f (skovpav., Hobro; 1948, 124 (sk., Lyngby); 1950, 131f (lystbådehavn, Vejle); 1952, 257-59 (sk., Gladsaxe); 1954, 53f, 67, 94 (Langeliniepav.); særhæfte 1954, 60, 83; 1955, 158, 163 (sk., Gladsaxe), 369-73 (Buddinge Sk.); 1956, 335; Ark. M., 1944, 62 (sommerhus); 1946, 177-80 (Atlas maskinfabrik); 1948, 111-16 (enfam.hus); 1950, 33 (enfam.hus); 1956, 117-25 (Søllerød Park); 1957, 174f (enfam.hus); 1963, 327 (Byg. Realkr.f.); 1967, 103 (univ., Odense); 1970, 405f (indlæg), 504-07 (univ., Bruxelles); 1972, 456-58 (Kbh. Univ. Amager); 1976, 398-401 (Udenrigsmin.); 1981, 499 (palmehus); 1984, 430-39 (Det kgl. Teater); Ark.tur., 1957, 90f (enfam.hus); 1958, 167-75 (Langeliniepav.); 1959, 10-19 (Buddinge Sk.); 1960, 14-17 (enfam.hus); 1961, 45-53 (Byggecentrum), 128-35 (Egegårdssk.); 1964, 207-17 (H.C. Ørstedsinst.); 1965, 257-62 (Jernbanetoldk.); 1967, 264-69 (Landsark.); 1968, 1-7 (Danm. tekn. Højsk.), 151 (Arktisk St.); 1970, 159-67 (Stat. Mus. for Kunst), 218-23 (Kampsaxkoll.); 1974, 205-24 (Danm. tekn. Højsk.); 1976, 223-34 (Panuminst.), 235-40 (Kbh. Univ. Amager); 1983, 5-15 (palmehus), 204-08 (Dir. for Toldvæsen); 1986, 170-75 (Univ.firkanten, Kbh.); 1987, 100-15 (Det kgl. Teater); 1989, 388-92 (Univ. Bibl.). Bøger: Steen Eiler Rasmussen: København, 1969, 241; Tobias Faber: Da. Ark., 1977; Lisbet Balslev Jørgensen i: Enfam.huset, (Danm. Ark.) 1979; samme i: Magtens bolig, (Danm. Ark.) 1980; Villads Villadsen i: Kbh. Univ., IV, 1980, 280, 283-84; E. Rask i: Trolden med de tre hoveder, 1980, 174, 349-54; E. og N.K.: 1957-1984. Billedbog med eks. på kunstn. udsmykning af tegnestuens værker, 1984.

Author: Jørgen Sestoft (J.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.