Charlotte Christiane von Krogh

Biography

Charlotte Christiane von Krogh stammede fra en bedrestillet familie i den højere embedsstand i Slesvig. Ved sin debut i Kunsthallen i Kiel i 1857 var hun kun 25 år gammel og endnu påvirket af sin lærer H.F. Gude. Hun malede både landskabsbilleder, fortrinsvis fra omegnen af Haderslev, og interiører, der vidner både om kærlighed til hjemstavnen og hjemmets tryghed, samt om en forståelse for andre, mere folkelige miljøer end det, hun selv stammede fra.

Author: Stine Wiell (S.W.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.