Anders Kruuse

Artworks

Horsens: Ombygn. af forhus, Sønderg. 41 (1779, senere ombygn. for oberst Bardenfleth, smst. ca. 1791); ombygn. af Sønderg. 43 (1780, 1792); Sønderg. 34 (1780, nu Den da. Bank); Palæet, Torvet 2-4 (1780, opf. efter C.F. Harsdorffs anvisn., forsv.); Sønderg. 13 (1783, senere udvendige ændringer); eget hus, Nørreg. 19 (1777, nedr. 1896); Nørreg. 21 (1784, velbev.); ombygn. af Svaneboligen, Fugholm 16 (1785); Andreas Flensborgs enkebolig, Nørreg. 31 (1786, nu del af Horsens Mus.); endv. flere bygn. for byens garnison. Andre steder: Gaderegulering i Vejle (1780, s.m. Jens Hiernøe); opf. af Vejle Rådhus (1780, proj. af bygm. A. Westergaard, nedr.); det gl. rådhus i Ebeltoft (1788, opf. af bygm. Just Møller); Hatting præstegård (1790); hovedbygn. på herregården Stenalt (1799-1806); Nørrejyll. Tøjhus (1801); Kaserne, Randers (1805). Kirker: Medv. ved istandsæt. af Århus Domk. (1777, s.m. A. Westergaard); ny k. i Hatting (1786-87); ombygn. af Mariager Klosterk. (1787-88); tegn. til ombygn. af Ebeltoft K. (1788-89, udf. af Just Møller 1794); proj. til vesttårn på Skt. Mortens K., Randers (1795, opf. af bygm. Chr. Mørup, Ødum); proj. til ombygn. af Ribe Domk. (1789, ikke udf.); indvendig ombygn. af Vor Frelser K, Horsens (1794, pulpiturer nedt. ved Viggo Norns ombygn. 1935); indvendig ombygn. af Skanderborg Slotsk. (1802, s.m. Jens Hiernøe, senere ændret af H. Lønborg Jensen og H. Holm). Tilskrivninger: Våbenhus, Østbirk K. (1790); ombygn. af våbenhus og tårn, Venge K. (1792); adsk. herregårde, bl.a. ladegård og hovedbygn. på Lyngsbækgård (1776-84, måske s.m. Just Møller); hovedbygn. på Serridslevgård (1777); samme på Julianelyst (1792-93); ombygn.arb. på Krastrup (1795, formentlig s.m. Jens Hiernøe); lade på Lillerup (1797, ødelagt); hovedbygn. på Høgholm (brandtakseret 1806, nedr. 1888); på Lillerup (1824); endv. Borchsminde (o. 1800); Elisadahl og Marienborg i Tamdrup.

Author: N.J. Israelsen (N.J.I.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.