Ferdinand Küblich

Weilbach information

Genealogy

Küblich, Ferdinand, -1664-1687, guldsmed. ?1687 i Kbh. ~med Karen NN, ?1711.

Biography

Ferdinand Küblichs baggrund, før han dukkede op i de danske regnskaber, er ubekendt. I et brev dateret oktober 1699 anførte enken, at K. blev indkaldt for at udføre 6 sølvløver. I 1667 leveredes der ham kobber til "de 6 kobberløver". Nytåret 1670 betaltes han 4000 Rdl. "til de sidste 3 løver". De 3 sølvløver på Rosenborg samt antagelig de 2 kobberløver i Kongens Have må tilskrives K. Han fik 1670 betaling for Frederik IIIs sarkofag af kobber med dekorationer af sølv. Den blev 1688 erstattet af den nuværende, der, ligesom dronning Sophie Amalies, udførtes af ham sammen med J. Kohlmann og J.H. de Moor efter Lambert van Havens tegninger.

Education

Travels

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Artworks

3 løver i drevet sølv (1665-70, Rosenborgsaml.); Fr. IIIs sarkofag (1670, Roskilde Domk., forsv.). Tilskrivning: 2 kobberløver (ca. 1667, Kongens Have).

Literature

C.L.Løvenskiold i: Hist. Tidskr., 4 rk. VI, 1877-78, 1-8; Berl. Tid. 5.3.1906 (H.C. Bering Liisberg); E. Marquard: Kgl. Kammerregnskaber, 1918; Danm. K., Kbh. Amt, 1944-51; B. Bøggild Johannsen i: Kirkens bygn. og brug, tilegnet Elna Møller, 1983, 158-61. G. Boesen: Danm. riges regalier, 1986, 137, 148f.

Author: Mogens Bencard (Mo.Be.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.