Ernst Kühn

Weilbach information

Genealogy

Kühn, Ernst Johan Charles, 1890-1948, arkitekt. *8.11.1890 i Kbh., ?31.1.1948 i Gent., begr. på Fr.berg. Forældre: Skomager Johan Charles K. og Louisa Olsson. ~med Inger Schweitzer, *3.8.1886 i Kbh., ?27.10.1980, datter af gross. Johan Henrik Ditz S. og Emma Regine Victoria Herreborg.

Biography

Rejser- og udlandsophold: Studierejser i de unge år, senere ophold i Frankrig, England og USA., hvor K. arb. på forsk. tegnestuer for boligindretning. Ernst Kühn blev for alvor kendt, da han indbyggede Palladium Biografen i den gamle Industriforenings bygning. Den blev eksempel på den første virkelige storstadsbiograf. Opgaven var vanskelig, men det lykkedes at få en heldig rumudformning af forhallen og intimrestauranten Giraffen i forbindelse med biografen. Modellen brugte K. til andre biograf- og teaterprojekter. K. var også særlig kendt for sine ombygninger og indretninger af restauranter og hoteller, der fik et præg af mondæn elegance. Erfaringerne til disse arbejder var især hentet i udlandet og hos Lysberg & Hansen, da han ledede firmaets produktion af møbler, inventar og kostbare interiører. Desuden havde K. et indgående kendskab til og interesse for stilarterne og deres historiske udvikling, hvilket han udnyttede ved restaureringer af slotte og ældre ejendomme. Han havde megen forståelse for at bevare de ældre interiører og kombinere dem med indretning af moderne faciliteter. K. forstod også at bygge efter funktionalismens principper, hvilket Persilhuset er et godt eksempel på. Her viste han sine store evner til gennem detaljen og materialesammensætningen at nå til en harmonisk helhed.

Education

Møbelsnedker, Kbh.; tekn.sk.; studier på forsk. kunstsk. i udlandet bl.a. München og Wien. Optaget i Akademisk Arkitektforening 1937 uden at have gået på Kunstakad.

Travels

Occupations

Lysberg & Hansen's tegnestue, senere kunstnerisk leder af firmaets produktion i årene efter 1918. Egen tegnestue fra beg. af 1930rne.

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1946.

Artworks

Modern. af Marienlyst (1935, 1946); modern. af restaurant Nimb, Kbh. (1925, 1930, 1943-46); enfam.hus, Øregårdsvænget 11, Hell. (1935); Palladium Biografen med forhal og restaurant (1937-38, nedr.); ombygn. af World Cinema, Kbh. (1938); Platan Biografen, Fr.berg (1938-39); Persilhuset, Vesterbrog. 2 D/Jernbaneg. (1940-42); restaur. af Nørrevold 48, Kbh. (1943); af Tølløse Slot (1944); af herregården Bækkeskov (1944-47); ombygn. af Apolloteatret (1945); af Frb. Teater (1946); genopbygn. af Wiwex, Kbh. (1943-46, nedr.); desuden ombygn. af Bellevue Strandhotel; Ambassadeur, Kbh.; Palmehaven i Hotel d'Angleterre, Kbh.; af Røde Mølle i Oslo; opf. og indretn. af flere større privathuse i Danm., Norge og Sverige.

Literature

Ark. U. 1940, 186f (Persilhuset), 189 (møbler); 1944, 41-43 (Nørre Voldg. 48); 1949 (nekr.); Ark. M. 1942, 39 (stoletyper til biografer), 49-51 (ombygn. af World Cinema), 121-32 (Persilhuset); Bygge Forum 1941, 273-77 (Persilhuset): Gutenberghus Årsskr. 1984, 29; Steffen Lindvald: Rådhuspladsen i fortid og nutid, 1950, 57; Ole Wivel: Musikken kommer fra væggene, 1986, 16f; Drømmepaladset, Gl. Dok 1994.

Author: Kirsten Rykind-Eriksen (K.R.-E.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.