Eggert Achen

Weilbach information

Genealogy

Achen, Eggert Christoffer, 1853-1913, arkitekt. *30.11.1853 i Kvislemark, ?20.12.1913 i Århus, begr. smst. Forældre: Købmand i Assens, sen. apoteker i Fr.sund og Hillerød Eggert Christoffer A. og Johanne Georgine Wilhelmine Cecilie Tryde. ~16.4.1878 i Brabrand med Oline Margrethe Petersen, *13.6.1845 på Sønderskovgaard, Yding sogn, ?25.7. 1935 i Kbh., datter af proprietær Peter Andreas P. og Inger Kjær.

Biography

Eggert Achen bosatte sig omkring 1877 i Randers, hvor han var frimurer og medstifter af logen Skt. Martin. Han drev selvstændig virksomhed og projekterede både logebygningen og flere offentlige bygninger i Randers og omegn, fortrinsvis i røde mursten og to stokværk. Da A. flyttede til Århus omkr. 1895 tegnede han endnu en logebygning, et 3-etages hvidkalket palæ. De to kendte restauranter Varna og Ørnereden i Marselisborg-skovene er lette pavilloner i glas og træ. A. specialiserede sig i hotelombygninger og samarbejdede ofte med Århus-arkitekten Thorkel Møller. Desuden beskæftigede han sig med herregårdsrestaureringer. Virkeområdet var især Midt- og Sønderjylland.

Education

Tømrersv.; Tekn. Sk.; opt. på Kunstakad. Kbh. jan. 1872; kond. hos Ferdinand Meldahl og Vilhelm Dahlerup, bl.a. på Det kgl. Teater og Hotel d'Angleterre.

Travels

Italien.

Occupations

Medl. af Randers byråd 1885-89; fmd. for Da. Ark.foren. 1910-13.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Frimurerlogen Skt. Martin, Randers (1881, s.m. F. Uldall); Tekn. Sk., Hobro (1884); Sparekassen for Hobro og Omegn (1884); Borger- og Realsk., Mariager (1893); fabrik, Knudrisg., Århus (1898) og tilh. villa (1899); hotel- ombygn. bl.a. Hotel Royal i Århus (1902, s.m. Thorkel Møller); frimurerlogen i Århus (1908); restauranterne Ørnereden smst. (1908) og Varna smst. (1909); endv. herregårdsrestaur. i Jyll.

Literature

Randers Amtsavis 23.12.1913 (nekr.); Aarhuus Stiftstid. 8.6.1968 (Thyge Klemann); Randers Amtsavis 1.9.1977 (Thyge Klemann).

Author: forfatternavn ukendt (Red.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.