Margrethe Agger

Weilbach information

Genealogy

Agger, Margrethe Winkel, *1943, væver og grafiker. *13.8.1943 i Kbh. Forældre: Lektor, cand. pharm. Henry Winkel A. og lærer Johanne Steenstrup Rønne. ~ 3.7.1965 i Gentofte, med etnograf Keld Christian Heilskov Rasmussen *9.8.1943 på Fr.berg, søn af cand.polit. Tommy Werner R. og læge Hanne Heilskov. Ægteskabet opl. Samliv fra 1987 med mag.art. Karsten Lægdsmand, *3.4.1942 i Brædstrup, søn af mus.ass. Johannes L. og Bodil Jacobsen.

Biography

Margrethe Aggers udgangspunkt er en folkeligt fabulerende tradition, der karakteriseres af, at væveren fortolker sine egne iagttagelser og gengiver dem i et forenklet formsprog. Hun har med fin sans for detalje og helhed formået at omforme konkrete naturiagttagelser til humoristiske fortolkninger af hverdagsliv og derigennem skabe et enestående billedunivers. I perioder har det været landskaber, i andre mennesker og i atter andre dyr, der har udgjort basis i A.s billedvæverier. Uanset motivet har A. ofte benyttet sig af en sådan forenkling, at det endelige udtryk lå tæt på ornamentet. Herved fik motivet en ny funktion. Fra at være en gris, en bølge eller en sten blev det symbol for en drøm, en vision eller en meddelelse, der først senere kunne sættes ind i en større, monumental sammenhæng. Et andet hyppigt anvendt motiv i A.s vævede arbejder er transformation, f.eks. fra gris til tiger, fra bølge til mønster eller fra fugl til symbol. Gennem de senere år har A. udviklet dette motiv med stadig større sans for billeddannelsen. A. benytter sig i reglen af stærke farver. De er et gennemgående træk i de vævede arbejder, og hun bruger dem også i sine akvareller og rejseskitser.

Education

Sk. for Brugskunst, Kbh. 1962-66.

Travels

Mexico 1975-76; Irland 1986; Sápmi (samiske del af Norge, Sverige og Finland) 1988, 1991; Åland 1988; Færøerne 1989; Island 1989, 1991; Grønland 1990.

Occupations

Eget værksted fra 1966. Kunstn. kons. for Gent. Komm. 1974; lærer ved Håndarb. Fremmes Sem. fra 1977; kunstn. kons. for Albertslund Komm. 1988- 91.

Scholarships

Kunsthåndv. Årspr. 1972; Stat. Kunstfond 1972, 1977, 1986; Nationalbankens Jub.fond 1977; Da.-Færøsk Kulturfond 1989; C.L. David 1990.

Exhibitions

Charl. Forår 1968-71; KE 1969-71; Å-udst. 1971, 1983; M 59 1972-92; Tekstilkunst, Kunstindustrimus. 1973, 1979; Charl. Eft. 1973, 1980; Stat. Kunstfond, Stat. Mus. for Kunst 1978; 3 M 59'ere, Ribe Kunstmus. 1983; Tråden binder, Esbjerg Kunstmus. 1986; Tekstilkunst 1987, Kunstforen. Kbh. 1987; Textil i lange baner, Køge Skitsesaml. m.fl. 1990. I udlandet: Cinq Danoises Créateurs de Tapisserie, Det da. Hus, Paris 1979; Nord. Textiltrien. 1979-80; Design au Danemark 1950-87, vandreudst. i Frankrig 1987-88; Saarila (Ø), vandreudst. i Norden 1988-89; Internat. Textile Network, vandreudst. i USA 1990-92. Separatudstillinger: Rapport fra Mexico, Kunstindustrimus., Kbh. 1977; Gal. Hummeluhre, Sabro 1979; Albertslund Rådhus 1981, 1988; Nordens Hus, Tórshavn, 1989; Nordens Hus, Reykjavik, 1991.

Artworks

Stynede popler (1975, M/S Dana Regina, DFDS); Mexicanske folk (1976, SiD-Sk., Svendborg); Fugle i Norden (1982, M/S Skandinavia, DFDS); Grønlandsmotiver (1983, Marselisborg Gymn.); Bølgemotiv (1986, De gl. Hjem, Tårnby); Vildgæs og vand (1986, Marie Mørks Sk., Hillerød); Irske sten (1987, smst.); Solopgang (1989, Amtsrådsforen., Kbh.). Skriftlige arbejder: Kunst i Albertslund, 1991.

Literature

Nina Bolt: Frihed til at væve, 1979, 52-59; Peter Laursen: Vejen til billedvævning, 1988. Video instrueret af Peter Laursen 1987, 30 min. (Amtscent. for undervisn.midler i Ringkøbing Amt, Herning).

Author: Lisbeth Tolstrup (L.T.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.