Visse Alstrup

Weilbach information

Genealogy

Alstrup, Marie-Louise (Visse), *1931, billedhugger og grafiker. *9.3.1931 i Kbh. Forældre: Skuespilleren Carl Marius A. og Ruth Louise (Fenja) Hillers. ~6.1.1958 på Fr.berg med ark. Gudmund Listoft, *22.8.1929, ?16.10.1970 i Helsingør, søn af ekspeditionssekr. Hans Peter Larsen og Else Petra Melson.

Biography

Visse Alstrup begyndte sit virke med figurative arbejder i grafik og skulptur. Cirkuslivet med heste og artister, fiskermiljøer og sejlbåde har været stadige inspirationskilder for hende. Udgangspunktet har altid været naturiagttagelsen, men efterhånden som hun fik større skulpturelle udsmykningsopgaver, begyndte en forenkling af formen i retning af en stiliseret naturalisme som i legeskulpturen Gris (1975) i groft tilhugget granit. Børn-forældre- samfund relationer er motivet i relieffet Livsmaskinen (1976). Relief (1977) er bygget op som en frise af stramt tilspidsede hvide sejl i en rytmisk vekslen med buede røde og blå spilere. A.s arbejder fik et mere konkret udtryk i 1978 med Relief (Riab), et bevægeligt aluminiumsrelief i geometriske former, hvis indbyrdes skiftende stillinger styres af en computer, og med skulpturen De to sejl (1982). Den samme tendens til abstraktion kan spores i A.s grafik, hvor de seneste silketryk er variationer over det maritime.

Education

Fr.berg Tekn. Sk. (H. Luckow-Nielsen) 1953-54; Kunstakad. Kbh., billedhuggersk. (Einar Utzon-Frank, Mogens Bøggild) 1954-60, grafisk sk. (Holger J. Jensen) 1964-65, kunstpæd. sk. (Helge Bertram) 1971- 72.

Travels

3 måneder i Prilep, Jugoslavien 1978 (internat. marmorsymposium med støtte fra Kulturmin.).

Occupations

Censor for Charl. Forår. 1978-79, 1987; medl. af best. for Da. Billedkunstner Forb. 1978-92, Da. Billedh. Samf. fra 1988; Kvindel. Kunstneres Samf. fra 1988.

Scholarships

Egmont H. Petersen 1970; Hagemann 1971; Foren. Norden 1978; Helsingør bys Kulturlegat 1978.

Exhibitions

Charl. Forår 1965, 1972-73, 1980, 1986; Charl. Eft. 1975; Mult 1975, 1983; Gavnø skulpturudst. 1976; Sommerudst., Rubin & Magnussen, Kbh. 1979; Vinduet 1981-82; Kvindel. Kunstneres Samf. 1991. Separatudstillinger: Gal. Perulla, Hørsholm 1965; Vimmelskaftet 35, Kbh. 1971 (s.m. Max Seidenfaden); Rubin & Magnussen, Kbh. 1979.

Artworks

Skiferrelief og Skulptur (1972, Hvidovre Hospital); Gris (granit, 1975 Bysk., Helsingør); Livsmaskinen (relief i træ, 1976, Rønnebær Allé Sk., Helsingør); Relief (træ, 1977, svømmehallen, Hotel Trouville, Hornbæk); Skulptur (1977, Helsingør Amtssygehus); Marmorskulptur (1978, Prilep, Jugoslavien); Relief (aluminium, 1978, elektronikfabrikken Riab, Malmø); De to sejl (klæbersten, 1982, Helsingør Amtsgymn.).

Literature

Berl.Tid. 22.10.1966; Svend Erik Møller i: Mobilia, jan. 1966; Fr.borg Amtsavis 17.2.1972; 21.2.1975; 17.1.1991; Helsingør Dagbl. 30.9.1979.

Author: Pia Kristine Münster (P.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.