Hans Christian Amberg

Weilbach information

Genealogy

Amberg, Hans Christian, 1837-1919, arkitekt. *23.9.1837 i Kbh., ?6.11.1919 smst., begr. smst. (Holmens). Forældre: Læge Hans Christian A. og Henrikke Frederikke Bentzen. Ugift.

Biography

Hans Christian Ambergs syn på arkitektur byggede på samtidens gængse opfattelse, at til enhver bygningsopgave svarede, nærmest automatisk, et eller flere historiske stilforlæg. Ting- og Arresthuset i Esbjerg blev f.eks. middelalderlig og Chr.borg Slot var i A.s projekt tænkt opført i barokstil. Altsammen for den tid helt almindeligt og for A.s vedkommende tillige udført noget tørt og uden stor originalitet. A.s hovedindsats lå på det restaureringsmæssige felt, hvor han fik tildelt en række store opgaver. Også her delte han samtidens syn på restaurering, som bestod i så vidt muligt at genskabe bygningsværkets oprindelige skikkelse og karakter. I hovedværket, Ribe Domkirke, er dog en række senere tilføjelser i det væsentlige forblevet urørte. Dette heldige greb må imidlertid tilskrives den stedlige præst, Jacob Helms, hvis omfattende arkæologiske viden var grundlaget for restaureringen. A. var en lille, sirlig person med noget sejt, vedholdende over sig. Han bestilte portene til Ribe Domkirke hos billedhuggeren Anne Marie Carl Nielsen trods stor offentlig indvending. Hun havde vundet 1. præmien i en konkurrence herom, og A. fandt hendes idé klart bedst. At hans restaureringer ellers ikke var mindre hårdhændede end hans samtidiges, vidner f.eks Ribes gamle bispegård, Tårnborg, om. Brygger I. C. Jacobsen opfordrede ham til, sammen med Carl Brummer, at genskabe Frue Kirkes spir i Kbh. Det mødte kraftige protester og ideen blev opgivet ved bryggerens død i 1914. På det tidspunkt var synet på restaurering blevet langt mere nænsomt og nuanceret. A. havde en heldigere hånd ved genopførelsen af Nicolai Kirke og spir. Her arbejdede han mindre tørt og dogmatisk, mere frodigt og frit.

Education

Snedkersv. 1855; Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1856-65; samtidig kond. hos G. Bindesbøll, Chr. Hansen og Ferd. Meldahl.

Travels

Grækenland og Tyrkiet 1874-76; i øvrigt Tyskland, Frankrig og Italien.

Occupations

Lærer ved Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1876-88; medl. af arrestkomm. 1891-1907. Udstillinger: Charl. Forår 1863, 1865, 1867, 1870-72, 1874, 1879, 1880, 1884; verdensudst., Paris 1878; Nord. Kunstudst., Kbh. 1888; Raadhusudst., Kbh. 1901.

Scholarships

Lille sølvmed. 1863; lille guldmed. 1870; st. guldmed. 1874; Neuhausens Pr. 1867; Akad. 1874, 1875 og 1876; medl. af Kunstakad. Kbh. 1883; titulær prof. 1894.

Exhibitions

Artworks

På Færøerne bl.a. rigsombudsmandens bolig i Tórshavn (1880-81; Eide K. på Østerø (1880-81); tilbygn. Sparekassen, Skt. Mathiasg. 47, Viborg (1889); ombygn. af skole til arresthus i Ribe (1890-92); Esbjerg Ting- og Arresthus, Skoleg. 33 (1892); hovedbygn. på Pallesbjerggård (1898-99); Vindeholme Jagtslot (1913). Restaureringer: Ribe Domk. (1882-1904); Skt. Mogensg. 9, Viborg (1884); Ribe Arresthus, Torvet 11 (1890-92); Mariager Kloster (1891-92); Ribe Rådhus m. tilbygn., von Støckens Pl. 1 (1892-94); Storeg. 28, smst. (1897); den gamle bispegård "Tårnborg", Puggårdsg. 3-5, smst. (1906-08); delvis rekonstr. af spiret på Nicolai K. tårn, Kbh. (1908-10); genopf. af samme k. skib (1915-17). Projekter: Skitseproj. til genopf. af Chr.borg, Kbh. (1888); spir på Vor Frue K., Kbh., delvis s.m. Carl Brummer.

Literature

J. Helms og H.C. Amberg: Ribe Domk., 1906; Arch. 1903-04, 441-47; 1904, (till.hft.) LXXX-LXXXV; 1906-07, 293-306; 1908-09, 289-94, 306-13; 1910-11, 56-67; 1911-12, 541-42; 1918-19, 423-24 (nekr.); Ill. Tid. 1906-07, 657; Joh. Werner: Børsen 1915, 14f, 129f, 132; Berl.Tid. 7.11.1919; Kunstakad. Kbh. Aarsberetn. 1919-20, 12; C. Brummer: Mennesker, Huse, og Hunde, 1949; Hist. Medd. om Kbh. 4. rk. 2, 1949-52, 147f; H. Langberg: Danm. Bygn.kultur, II, 1955; Anne Marie Telmanyi: Mit barndomshjem, 1965, 53f; Villads Villadsen: Ribe Domk., 1974, 59-61; Chr.borg Slot, 1975; Hist. huse i Esbjerg, 1979, 149f; A. Tønnesen: 233 da. borgerhuse, 1979; Lise Funder i: Rosenborgstilen, 1988, 50; Steffen M. Søndergaard i: Architechtura, 10, 1988, 133-38.

Author: Leo K. Jensen (L.K.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.