Paul Anker Ammentorp

Literature

Ark.U. 1952, 262 (kulturcent., Gladsaxe); 1954, 392 (plakat); 1955, 200 (sem., Skive); Ark., 1957, 227 (kapelkrematorium, Roskilde); 1958, 241 (typehus i Søllerød); 1960, 194 (stadion, Birkerød), A564 (eget hus, Hørsholm) og A802 (Rågelejehuset); 1969, 22 (typehus, Brabrand); 1974, 442 (idrætscent., Sønderborg, 2.pr); 1977, 240f (LN-lavenergihus); Ark.tur 1961, 16-21 (hus i Søllerød); 1962, 110-17 (enfam.hus, Lundtofte); 1964, 252-55 (boligbebyg., Skovshoved); 1965, 217-20 (enfam.hus, Vedbæk); Byg og bo 1972, 29-30; 1973, 23-27 (idrætsbyg.); Byggeindustrien 1973, 170-81 (Brøndbyhallen); Landskap 1974, 128-29 (idrætscent., Sønderborg); 1975, 176-78 (Brøndby Stadion). S.E. Møller og H. Finsen i: Enfamiliehuset af idag, 1958, 122-23; Poul Erik Skriver: Huset og grunden 1963, 83; 287 typehuse, 1969, 50-53; 306 typehuse (2.udg. 1971), 50-53; Tæt lav, en boligform (SBI-Rapport 75 og 76), 1971 (Holte Avlsgård, Nærum og Niverød Park, Niverød); Ark. enfamiliehuse, 1972, 8f.

Author: Bente Holst (B.Ho.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.