Niklas Anderberg

Weilbach information

Genealogy

Anderberg, Niklas, *1950, maler. *19.11.1950 i Kungsbacka, Sverige. Forældre: Forfatteren Bengt A. og keramikeren Astrid Nordlind. ~24.7.1984 med maleren Marja Wilhelmina de Raadt, *14.1.1950 i Gorinchem, Holland.

Biography

Niklas Anderberg er opvokset i Sverige, uddannet i Danmark og siden 1983 bosat i Holland. Han kalder sig selv multinational, og fraværet af en entydig tradition kan registreres i hans kunst. Udgangspunktet var realismen, men mødet med Sven Dalsgaard som lærer betød en kunstnerisk bevidstgørelse og en mere personlig tilgang til maleriet. A. brød med realismen, og i en årrække bekæmpede han enhver figuration i sine billeder. Gråtoner tilsat jordfarver og collageelementer af papir gav hans arbejder et spontant og heftigt præg. I årene omkring 1985 kopierede A. malerier af Kasimir Malevitch og Piet Mondrian for at få klarhed over den rene abstraktion. I denne periode forlod han det spontane formsprog til fordel for en strammere komposition med vertikaler som hovedakser på fladen. Han udviklede et mosaiklignende mønstermaleri, hvor hvert enkelt element var uhyre gennemarbejdet. Disse malerier blev et gennembrud for A. Derefter har han arbejdet hen mod et større farveregister og en fyldigere plastisk form. De klare billedstrukturer er blevet mere diffuse og organiske, men som fast bestanddel ses tilbagevendende den vertikale midtakse, der enten drager eller frastøder de øvrige billedelementer.

Education

Kunstakad. Kbh., malersk. (Sven Dalsgaard og Richard Mortensen) 1976-82.

Travels

Sveaborg, Helsingfors 1983; Rom 1988.

Occupations

Scholarships

Gerda Iversen 1980.

Exhibitions

KE 1978, 1982; KP 1980; Charl. Forår 1981-82; Charl. Eft. 1983; Coma 1984; Å-udst. 1985; Kammeraterne 1986; Kunstnere for fred, Charl.borg 1983; Til Sven, Gal. Ægidius, Randers 1989. Separatudstillinger: Gal. Aronowitsch, Sth. 1983, 1988; Gal. Gerly, Kbh. 1983; Gal. Asbæk, Kbh. 1985, 1987, Horsens og (Pilou) Kbh. 1989; Seasons Gal., Haag 1987; Gal. Clemens, Århus 1990; Gotlands Konstmus., Visby 1990.

Artworks

Uden titel (1985, Ny Holte Sk.); Finland station nr. VII (1983, Ishøj Amtsgymn.); Uden titel (1987, Moderna Mus., Sth.); Uden titel (2 gouacher hhv. 1988 og 1990, Gotlands Kommuns konstsaml.); Uden titel (1990, Gotlands Konstmus., Visby); endvidere arbejder tilh. Göteborg Konstmus. og Stat. Konstråd, Sverige.

Literature

Pol. 2.1.1986 (Øystein Hjort); Poul Borum i: Niklas Anderberg, Paintings/Gouaches, 1989 (interview).

Author: Ann Lumbye Sørensen (A.L.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.