Carl F. Andersen

Weilbach information

Genealogy

Andersen, Carl Ferdinand, 1846-1913, maler og tegneinspektør. *24.12.1846 i Kbh., ?27.11.1913 smst., begr. på Fr.berg (Solbjerg). Forældre: Stolemager Jørgen Christoffer A. og Louise Frederikke Jürtzick. Ugift.

Biography

Carl F. Andersen malede navnlig genrebilleder og portrætter. Hans største betydning lå dog inden for kunstpædagogikken, idet han udviklede en ny plan for tegneundervisningen i skoler og højere læreanstalter. Hans ideer foreligger i skriftlig form bl.a. i Vor Ungdom 1883-85, Berlingske Tidende 21.8.1885, Teknisk Skoletidende Juni 1906 og Beretning fra Statens Tegnelærerkursus 1908- 11.

Education

I murerlære; dernæst Tekn. Sk.; Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1861-64; malersk. 1865-70.

Travels

Occupations

Lærer på Kunstakad., perspektivkl. 1873-82; lærer ved Tekn. Sk. 1874-90; tegneinsp. ved Kbh. offentl. sk. fra 1882; tegneinsp. ved de tekn. sk. uden for Kbh. fra 1883; leder af Stat. Tegnelærerkursus 1906; lærer ved Søværnets Underofficerssk. 1881-90; fmd. for best. for Kunstindustrisk. for Kvinder.

Scholarships

Hædersdiplom fra Danm. Lærerforen. for læremidler til tegneundervisn. 1886; titulær prof. 1904.

Exhibitions

Charl. Forår 1871-72, 1874-82, 1887, 1893; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882, 1942 (jub.udst.); Nord. Konstutst., Göteborg 1881; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883; Raadhusudst., Kbh. 1901.

Artworks

Ved indgangen til kirken (udst. 1871, tidl. Johan Hansens saml.); Forfatteren Carl Th. Andersen (1876, Fr.borgmus.); I en tegneskole (1882, tidl. Johan Hansens saml.); Christiansborg slots ruiner (som forannævnte); Kontreadmiral Chr. Wulff (udst. 1893).

Literature

Arch. 1914, 96; M. Rasmussen: Bidrag til Haandværkerundervisn. Hist., 1916, 78-80. Breve (Hirschsprung).

Author: Majken Meinhardt (M.Me.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.