Georg Andersen

Weilbach information

Genealogy

Andersen, Frederik Georg, 1871-1952, maler. *7.12.1871 i Ishøj, ?13.3.1952. Forældre: Smedem. Niels A. og Johanne Pedersdatter Hurup. Ugift.

Biography

Georg Andersen havde først til hensigt at blive arkitekt, men fik i stedet interesse for malerkunsten. Han malede en hel del portrætter, interiører og landskaber i et traditionelt naturalistisk formsprog. Mest typiske er imidlertid hans opstillinger, hvis frugter og grøntsager kan være malet med en høj grad af detaljering. A. har opholdt sig herhjemme, særlig i Silkeborg og fra 1923 i Gudhjem, og var repræsenteret i den tidligere Johan Hansens samling.

Education

Tekn. Sk., Kbh. fra 1888; dimitt. herfra; opt. Kunstakad. Kbh. april 1891 (Fr. Vermehren, Frants Henningsen, Otto Bache), afg. 28.5.1896.

Travels

Occupations

Scholarships

1.præmie i Akad. sommerkonk. 1898.

Exhibitions

Charl. Forår 1899-1903, 1906, 1909, 1912-15; KE 1904, 1909; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1921, 1923-24, 1930, 1932-33, 1936-37, 1942 (jub.udst.).

Artworks

Portræt af en gammel dame (udst.1901); Frugter og grøntsager (udst. 1912); Interiør fra en lervarefabrik (udst. 1912); Rhododendron (udst. 1914); Salene bugten ved Bornholms østkyst.

Literature

Verden og Vi, 4.4.1913; Vore Herrer, 8.12.1921; Sophus Jürgensen i: Samleren, april 1927, 52-54.

Author: forfatternavn ukendt (Red.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.