H.C. Andersen

Weilbach information

Genealogy

Andersen, Hans Christian, 1805-1875, digter og tegner. *2.4.1805 i Odense, ?4.8.1875 i Kbh., begr. smst. (Ass.). Forældre: Skomagersv., senere friskomager Hans Andersen og Anne Marie Andersdatter. Ugift.

Biography

H. C. Andersen brød 1819 op fra Odense og forsøgte sig i København forgæves som skuespiller, sanger og danser. Fra de unge år kendes nogle kejtede tegninger af bl.a. Det kgl. Teaters scene, og i 1830 udførte han til drengen Otto Zinck en række kejtede, men stærkt fantasibetonede tegninger. Efter at han havde besluttet sig for forfatterbanen, udførte A. på en rejse til Kolding bl.a. et par tegninger af slotsruinen, som han ville inddrage i en roman fra Christian IIs tid. De små skitser skulle primært støtte A.s hukommelse ved det senere skrivearbejde, og på hans første udenlandsrejse til Hartzen og Dresden i 1831 tegnede han en slags erindringsnotater, men arbejdede også overvældet af naturens skønhed: "Jeg blev Tegner uden nogensinde at have faaet en Times Undervisning". Antagelig spillede det en rolle, at A. i Dresden besøgte maleren J.C. Dahl, og under sin rejse til Italien og Rom 1833-34 kom i nær forbindelse med periodens billedkunstnere. I perioden udførte han hovedparten af de godt 200 tegninger, man kender fra A.s hånd, og de små, efterhånden mere og mere sikre pennetegninger fik en afgørende betydning for detaljerigdommen i hans første roman, Improvisatoren, 1834. A. elskede selv sine tegninger, men med den stigende professionalisme som forfatter greb han senere kun sjældent til at tegne, men udviklede til gengæld sine både yndefulde og prægnante papirklip, der i deres opfindsomhed og udtrykskraft udgør en dybt original del af det samlede billede af ham som kunstner. A. arbejdede i sine senere år med en stor kakkelovnsskærm i otte felter, der både knytter sig til lande og mennesker, han på sine rejser havde lært at kende, men desuden i sin collageform har en næsten surrealistisk udstråling på grund af sin springvise sammenføring af fortrolige og foruroligende fremmede elementer. Digteren A. lader sig ikke mindst forklare gennem billedkunstneren af samme navn.

Education

Travels

Hartzen og Dresden 1831; Italien og Rom 1833-34; senere det øvrige Europa.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Mægtige Schweiz, Thorvaldsens Mus. 1973; H.C.A.s blomster, Stat. Mus. for Kunst 1978; Jeg er i Italien, Thorvaldsens Mus. og H.C.A. hus, 1990; Quadri di viaggio dall'Italia di H.C.A., Museo Napoleonico, Rom.

Artworks

Literature

H.C.A.s Tegninger (forord af Vilh. Wanscher), 1925; Kjeld Heltoft: H.C.A.s billedkunst, 1969 (engelsk udg. s.å.); samme: H.C.A.s tegninger til Otto Zinck, 1972; samme: H.C.A.s Rom, 1979; H.E. Nørregård-Nielsen: Jeg saae det Land, H.C.A.s rejseskitser fra Italien, 1990 (engelsk og italiensk udgave 1991).

Author: Hans Edvard Nørregård-Nielsen (H.E.N.-N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.