Herman Andersen

Weilbach information

Genealogy

Andersen, Johannes Herman, 1881-1958, billedhugger. *12.10.1881 i Kbh., ?22.3.1958 i Kbh. Forældre: Missionær i Ostindien, senere kordegn og graver ved Skt. Stefan K., Kbh. Peder A. og Signe Dorothea Nielsen. ~2.7.1918 i Kbh. med Ingeborg Martha Margrethe Petersen, *29.5.1899 i Kbh., datter af bogholder Jacob William P. og Martha Emilie Fatum.

Biography

Herman Andersen var en habil modellør, hvis portrætbuster er detaljerede og vellignende, men han kom til at stå i skyggen af sine akademikammerater Einar Utzon-Frank og Kai Nielsen. Han knyttede et livslangt venskab til tegneren Thor Bøgelund, og det var muligvis ved dennes mellemkomst, at A. med årene kom til at udføre adskillige skulpturer og relieffer i papmaché som dekorationer til københavnske teatre og flere industriudstillinger.

Education

I malerlære 1897; dimitt. fra Tekn. Sk.; Kunstakad. Kbh., malersk. 1900, efter August Jerndorffs råd over til modelsk. for billedh. (Vilh. Bissen, Carl Aarsleff), tilladelse til afg. maj 1907, forlod Kunstakad. uden afg. juni s.å., igen Kunstakad. Kbh. okt. 1908-juni 1909.

Travels

Italien 1920; Paris 1921; Tyskland 1926.

Occupations

Tegnelærer ved Kbh. Komm.sk. fra 1910; fmd. for Unge Kunstneres Forb.

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1903-07, 1913, 1917-22, 1927, 1930, 1932, 1936- 45, 1948, 1954, 1957; Charl. Eft. 1922; Kunstnerforen. af 18. Nov. 1921, 1926-27, 1930, 1932-33, 1936.

Artworks

Kvindefigur (ca. 1906-07, en af 4 store figurer til Købmandssk., Kbh., s.m. Georg Ulmer, E. Utzon-Frank og Kai Nielsen, forsv.); Kong Chr. X rider ind i Sønderjylland (kalkmal. 1923-24, Østrigsgades Sk., Kbh., forsv.); endv. portrætbuster, bl.a. viceskoleinsp. Arild Sørensen (bronze, udst. 1932); Thor Bøgelund (gips 1941); Pia Rasmussen (gips 1951, Thor Bøgelunds barnebarn).

Literature

Amagers Bl. 30.5.1924 (interv.).

Author: forfatternavn ukendt (Red.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.