Just Andersen

Weilbach information

Genealogy

Andersen, Ib Just, 1884-1943, billedhugger og sølvsmed. *13.7.1884 i Godhavn, Grønland, ?11.12.1943 i Glostrup (urne på Råby Kgrd., Randers Amt). Forældre: Insp. og skifteforvalter i Nordgrønland Niels Alfred A. og Martha Elisabeth Ingeborg Carlsen. ~1° 5.10.1915 i Søllerød med ciselør Alba Mathilde Lykke, *13.4.1882 i Kbh., ?28.12.1953 i Gentofte, datter af forvalter, senere overforvalter i DFDS Niels Chr. William L. og Kirstine Lorine Nielsen. Ægteskabet opl. 1935. ~2° 17.5.1938 i Glostrup med senere indendørsark. Esther Nielsine Jakobine Petersen, *14.11.1891 i Ebeltoft, ?28.9.1973 i Kbh., datter af uldhdl. Jens Karl P. og Petra Jensine Vilhelmine Mikkelsen.

Biography

Just Andersen kom tidligt i forbindelse med Mogens Ballin og sammen med sin hustru Alba, der var uddannet ciselør hos Ballin, begyndte han en omfattende produktion i metal. Tidligt leverede han tegninger til sølvsmedene A. Michelsen og P. Hertz. A. tegnede livet igennem korpusarbejder i sølv samt smykker i guld og sølv, men hans egentlige betydning ligger inden for de uædle metaller, hvis niveau han højnede, og hvor han skabte et utal af brugs- og pynteting, der næsten blev folkeeje. Han blev eksponent for en demokratisk kunstbevægelse, karakteristisk for funktionalismen, men med rødder tilbage i forrige århundredes kunstindustrielle bevægelse. Allerede omkring 1918 var A. begyndt at arbejde i tin, der sammen med bronzen og det af ham opfundne disko-metal blev de karakteristiske materialer for virksomheden, der videreførtes af Alba efter A.s død. Hans former rensedes for overflødig pynt, og det enkle og stramme blev hans stil. Han er en fin repræsentant for den moderne danske nyklassicisme. Men A. fandt, som tilfældet var det inden for samtidens danske keramik, også inspiration i arkaiske og oldnordiske former. Endvidere finder vi også hos A. den fornyelse af skulpturen eller kleinplastiken, som fandt sted inden for den keramiske kunst. Småfigurer og fint modellerede figurgrupper på låget af vaser, støbt i cire perdue, karakteriserer A.s oeuvre. A.s former i tin efterlignedes af andre, især fik hans kontakter med Guldsmeds Aktiebolaget i Stockholm (1927) betydning for modeller til svensk plet. A. havde butik på Amagertorv i Kbh. Han solgte endvidere til Sverige, og havde egne butikker i Berlin, Bruxelles, London, Los Angeles og New York.

Education

I lære som dekorationsbilledh. hos H.C.C. Lamberg Petersen i 3 år; Kunstakad. Kbh., malersk. 1910; Sk. for Da. Kunsthåndv. (Jens Møller Jensen) 1912; Kunstakad. Kbh., billedh.sk., vinteren 1920-21.

Travels

Boede som barn ti år i Grønland; derefter fem år på Sorø Akad.; Tyskland og Norditalien 1917; senere hyppige museums- og studierejser, især til Berlin; Sicilien 1930.

Occupations

Sølvsmedefirma Just Andersen 1918; aktieselskab 1929.

Scholarships

Hirschsprung 1920; Dipl. d'Honneur, Rio de Janeiro 1923; Paris 1925; Grand Prix Barcelona 1929; Bruxelles 1935; Paris 1937.

Exhibitions

Charl. Forår 1911 (debut som maler), 1914, 1916-20, 1924; KE 1914, 1916-17; Berlin 1914; Liljevalchs, Sth. 1918; på alle Verdensudst. siden 1918; Soransk Kunst, Sorø 1936. Separatudstilling: Kunstindustrimus. 1930.

Artworks

Smykker i sølv og guld; korpusarb. i sølv, bronze, tin og disko-metal; industrielt fremstillet sølv, statuetter i div. metaller (fra ca. 1929); statuetter i Nexø-sten opblandet med cement (1940-45); højalteret til Sakramentsk. i Kbh. (1914-17, i drevet, forgyldt og emailleret kobber, genanv. i alter, tabernakel og læsepult efter 1968, tegn. i Kunstindustrimus.); statuetterne til Illums mekaniske ur.

Literature

Skønvirke, 1918, 161-76; 1924, 1-9; 1925, 50, 58f, 63; Samleren 1931, 7-11; 1941, 171-94; Sig. Schultz i: Nyt Tidsskr. for Kunstindustri 1931, 151-54; Kaj Borchenius i: samme 1935, 81-84; Viggo Sten Møller i: samme 1944, 17- 19; Nat.tid. 18.12.1943 (nekr.). Skitser, tegninger, fortegnelser og scrapbøger m.m., (Kunstindustrimus.).

Author: Mirjam Gelfer-Jørgensen (M.G.-J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.