Karl-Peter Andersen

Weilbach information

Genealogy

Andersen, Karl-Peter Jørgen Frederik, *1933, maler, grafiker og præst. *24.2.1933 i Qeqertarsuaq/Godhavn. Forældre: Bogtrykker Niels Jens Hans Ezekias A. og Dorthínguak Katrine Frederikke Pauline Olsvig. ~2.8.1960 i Svenstrup med sygeplejeelev, senere lærer Karen-Sophie Espersen, *1.6.1939 i Odder, datter af lærer, senere skoleinsp. Peder Christian E. og Inger Lund.

Biography

Karl-Peter Andersen voksede op ved Diskobugten. Efter sin læreruddannelse i Danmark, flyttede han tilbage til Grønland, hvor han omkring 1960 begyndte at male. A.s motiver er ofte hentet fra Diskobugten med de mange isbjerge, men han har også ladet sig inspirere af den grønlandske sagnverden. Situationer fra dagligdagen indgår i en betydelig del af A.s billeder, f.eks. de legende børn, fangeren med sin kajak, sælen der flænses og faderen med sin søn på ryggen. Som motivverdenen er koncentreret om det basale i tilværelsen, er formen oftest forenklet, domineret af motivets store linjer og opbygget med få, klare farver. I sine store udsmykninger fra 1990erne har A. formået at forbinde grønlandske og danske landskaber og scener fra dagliglivet begge steder i en helhed, hvori havet spiller en hovedrolle.

Education

Lærer, Tønder Statssem. 1959; elev af Hans Lynge i Nuuk/Godthåb 1970-71; cand. theol., Aarhus Univ. 1986.

Travels

Occupations

Lærer i Nuuk/Godthåb 1965-66; på Knud Rasmussens Højsk., Sisimiut/Holsteinsborg 1966-67; viceskoleinsp. i Nuuk 1971-72; ledende skoleinsp., Qeqertarsuaq 1979-82; medl. af best. for Atuakkiorffik/Det grønlandske Forlag 1982- 85; præst for grønlændere i Danm. fra 1986; medl. af best. for den grønl. Kirkesag 1992.

Scholarships

Exhibitions

Bavnen 1961, 1965, 1967, 1968; Grønlandsk kunst i dag, Århus Kunstbygn. 1974; Grønlandsk udst. i Norge, Sverige, Færøerne og Det da. Hus, Paris 1974-75; Nyere grønlandsk grafik, Grønlændernes Hus, Kbh. m.fl. 1989-90; Grønlandsk kunst, Silkeborg Kunstnerhus 1992. Separatudstillinger: Radiohuset i Nuuk 1966, 1972; Skolen i Sisimiut 1967; Dronninglund Kunstcenter 1979; Hotel Grønland, Nuuk 1985; Gal. 19, Ikast 1987 (s.m. Poul Johansen); Rakkerhuset, Vinderup 1988; Aabybro Bibl. 1992; Skanderborg Bibl. 1993; Gal. Inuit, Ålborg 1993.

Artworks

Kaassassuk (Inst. for Eskimologi, Kbh.); Grønlands julemærke 1978; Dansende børn (Grønlands tryk, I, 1979); Erneriit/Far med søn (1985); ill. til grønlandske lærebøger; repr. i Århus Komm.; Danm. Lærerforen., Skarrildhus; Grønlænderhuset i Århus; Lunds Konstgal.; Landsmus. i Nuuk; endv. på en række skoler i Grønland og Danmark. Udsmykninger: Handelskostsk., Ikast (1976); Skipper Clements Plejehjem, Svenstrup (40 m vægmal., 1992); Hans Egedes Plejehjem, Ålborg (30 m vægmal., 1992). Litterære arbejder: Tumitit Aanngarumaarput, 1980; Marti, 1982; Sunamita patsisaava?, 1991.

Literature

Bodil Kaalund: Grønlands kunst, 1990; Jyll.p. 20.11.1988; 26.6.1992; Aalborg Stiftstid. 24.10.1993.

Author: Hanne Abildgaard (H.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.