Valdemar Andersen

Weilbach information

Genealogy

Andersen, Anders Valdemar Peter, 1875-1928, maler og tegner. *3.2.1875 i Kbh., ?15.7.1928 smst., begr. smst. (Vestre). Forældre: Maskinarbejder, senere fabrikant og snedkerm. Kristen A. og Johanne Kristine Mortensen. ~29.9.1906 på Fr.berg med Marie Emilie Jacobsen, *15.3.1877 i Kbh., ?19.1.1944 i Hillerød, datter af opvarter, senere restauratør Carl J. og Anna Louise Petrea Jensen.

Biography

Valdemar Andersen startede som portrættegner for en stereotyperingsanstalt, der leverede til provinsaviser. Han blev tilknyttet Klokken 12 fra bladets start i 1902 og leverede bl.a. den daglige plakat til redaktionsvinduet. Samtidig begyndte Ernst Bojesen fra Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag at give A. opgaver med bogudstyr kulminerende i illustrationerne til Carit Etlars værker (1905-06) og Feltlægens Historier af Zacharias Topelius (1906-08). A. var en af de første, der gjorde plakaten til en kunstart herhjemme. Både i plakater og bogomslag evnede han at forene en slagkraftig reklameeffekt med et forfinet kunstnerisk udtryk. Han var ikke alene en frontfigur inden for plakatkunsten, men også inden for bogillustration og dekorationsmaleri. Som dekorationsmaler blev han kendt for sine gavlmalerier til Anton Rosens udstillingsbygninger på Landsudstillingen i Århus 1909. Fra dette tidspunkt stammer også andre udsmykninger af Rosens arkitektur: portaldekorationen i Palace Hotels vestibule (1910) og Metropol bygningens kuppeldekoration (1906-07). A. har desuden udført dekorationer til mange af Ejnar Packness' bygninger i Jylland, en af de første var Ålborg Kommunes administrationsbygning (1912). Som bladtegner skildrede han i de tidlige år københavnerlivet og skuespillere på scenen. Størst betydning fik han med sine arbejder til Politikens Magasin, hvortil han bidrog fra dets start i 1922. I århundredets første tiår arbejdede A. overvejende i en stil præget af art nouveau, men udviklede efterhånden en let, ren og personlig stil med udpræget dekorative kvaliteter. Denne stil kommer til sin fulde ret i de mange bogillustrationer fra 1920rne.

Education

I malerlære hos C. C. Møllmann 1891; Teknisk Sk. (H. Grønvold); Kunstakad. Kbh., efterårssemestret 1894.

Travels

Tyskland 1908; Sth. 1913; England 1925.

Occupations

Scholarships

Hirschsprung 1914; Grand Prix ved Art Deco udst., Paris 1925.

Exhibitions

Charl. Forår 1906, 1908, 1914, 1929; De Tretten 1909; Dänische Ausst., Kgl. Kunstgewerbemus. Berlin 1910; Works by Modern Da. Artists, Brighton 1912; KE 1914; Da. Utst., Liljevalchs, Sth. 1918; verdensudst., Paris 1925; Fire Tegnere i Kunstboden i Hyskenstræde, Kbh. 1926; Grønningen 1928, 1940; Grønningens Tegnere, Aarhus Kunstmus. 1935; Da. Illustratorer 1910-1960, Fr.berg Rådhus 1960. Separatudstillinger: Den frie Udst. bygn. 1912 (s.m. Harald Moltke); Charl.borg 1928 (mindeudst.); Kunstindustrimus. 1975.

Artworks

Oliemalerier: Johannes V. Jensen (udst. 1906); Henrik Cavling; Overlæge Ludvig Kraft; Peter Nansen; Henri Nathansen. Akvareller: Blomster- og landskabsmotiver. Bladtegninger: Til Klokken 12, Gnisten, København, Pol., Ekstrabladet, Klods-Hans, Blæksprutten, Pol. Magasin, Berl. Tid. Søndagstillæg. Bogillustrationer: Gustav Esmann: Ibs Rævejagt, 1903; Louis Levy: Børnerim, 1904; Carit Etlars værker, I-X, 1905-06; Kai Holberg: Zoologisk Have, 1907; Holger Rützebeck: Absalons By, 1907; Zac. Topelius: Feltlægens Historier, I-VI, 1906-08; Elith Reumert: Skøn Jomfru, 1908; Johs. Buchholtz udg. af Robinson Crusoe, 1920; Poul Møller: En dansk Students Eventyr, 1925; St. St. Blicher: Jyske Noveller og Noveller om Godtfolk og Kæltringer, 1926; Carlyle: Den franske revolution, 1926; Chr. Winther: Hjortens Flugt, 1927. Bogomslag: Anna Branting: Byen, 1903; H.C. Andersen: Ole Lukøje, 1905; Carl Hansen: Splid, 1905; A.Conan Doyle: Sherlock Holmes Opdagelser, 1905; Gnutzmann og Lind: Storkøbenhavn, 1907; Peter Nansens samlede Skrifter, 1908-09; Herman Bang: Stuk, 1908; Svend Leopold: Min Ungdoms Bog, 1909; Thomas Krag: Gunvor Kjeld, 1910; Gyldendals Krone-Bibliotek (omslag til bind 111-134), 1910-1922; Jack London: Måneansigt, 1914; Frederik Böök: Bag den franske Front, 1916; Rudyard Kiplings værker fra Pios Forlag, 1911-1920; Gustav Frenssen: Lütte Witt, 1927). Vignetter, friser og initialer: Michel Agniolo Buonarotti: Digte, 1912; Johannes V. Jensens Skrifter, 1916; O. Kakuzo: Te-Bogen, 1925; Martins Klassiker-Bibliotek; Jul. Schovelin: Landmandsbanken 1871-1921, 1921. Merkantile tryksager: Dorph-Petersens Vinlager (1907); Af Badets Historie (1910). Plakater: Tivoli Mareorama (1900); programplakater for Tivoli 1901, 1911; Havebrugsudst. (1902); Zoologisk Have (1904); Politiken (1908); Børnehjælpsdagen (1909); Journalistforbundets Danseudstilling (før 1910); Kbh. Kommunes Fiskehal (ca. 1915); Luftværn-indsamlingen (1916); Brehm: Dyrenes Liv (1927). Dekorationsmaleri: Metropol, Fr.bergg. 16, Kbh. (1906-07, afdækket 1989); Landsudst. i Århus (1909); Palace Hotel, Kbh., vestibulens portal (1910); Danm. Hus på Den baltiske udst., Malmö (1914); Den da. afd. på verdensudst. i San Francisco (1915); Cirkusbygn., Kbh.; Krogs Fiskerestaurant, Gl. Strand, Kbh. (1918-20); Obels cigarbutik, Nyg., Kbh. (forsv.); Johan Levins tidl. villa i Vedbæk (nedr.); Aalborg Odd Fellow Palæ (festsal og café, 1913); Aalborg Ting og Arresthus (1919-20); herregårdene Estruplund og Dronninglund; tinghusene i Hobro og Nykøbing Mors; Filialk. i Myrlund (1926); Jebjerg K., Salling; Opéra Comique, Oslo; endvidere broderitegninger til Permin; porcelæn til Bing & Grøndahl samt exlibris; repr. i Kunstindustrimus., Kobberstiksaml., Teatermus., Kbh.

Literature

V. A.: Teaterbilleder fra Sæsonen 1907-08; Emil Hannover i: Ark. 1908-09, 585-95; Ekstrabl. 2.2.1925 (G. Nygaard); L. Nielsen: Den da. Bog, 1941; Walther Schwartz: Da. Bogillustratorer, 1973; P.C. Andersen: V. A., 1975 (bibliogr.); H.E. Nørregård-Nielsen: Avisens Håndskrift, 1983; Ole Storm: Magasinet, 1984; Berl. Tid. 26.11.1989 (J.-J. Frimand).

Author: Eva de la Fuente Pedersen (E.F.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.