G.D. Anthon

Artworks

Murerarb. ved Frederiks Hosp., Kbh. i entrepr. (fra 1752); leder af byggearb. på Moltkes Palæ på Amalienborg (efter 1754); tegn. til loft på Hirschholm (1755); murerm. for Amalieg. 15-17, Kbh. (1753-57); Bregentved (1750erne, delvis efter tegn. af Niels Eigtved); indretn. af værelser smst.; ændr. af terrasseanlæg ved Eremitagen (1761); kommandantbolig ved Rosenborg (1761-62); ændr. af Jacob Fortlings proj. til Civiletatens Materialgård, Fr.holms Kanal (1761, opf. 1771); restaur. af kongesale på Kronborg (1761); forhøjelse af Marskalshusene, Fredensborg (1762); 1,5 alens forhøjelse af muren om Kgs. Have mod Sølvg. (1763); haveplan ved Skodsborg (1764); spir på Chr.k., Kbh. (1769); forhøjelse af mellembygn. til stiftsbygn. på Vallø (1763-65); remisebygn., Fr.berg Slot (1764-65.); sidehus, Hyskenstr. med auditorium til hofprædikener af prof. J.A. Cramer (1765); tugthuset i Reykjavik (1765); Viðey kapel (1766); indretn. af Prinsens Palæ til bolig for prins Carl af Hessen (1766-67); k. i Frederiks (Viborg Amt) (1766, indv. 16.4.1766); staldbygn., Fr.berg Slot (1770); Landakirkja på Heimaey (1774); Bessastaðir K. (1777 tilskr.). Projekter: Frederiksk., Kbh. (1756); indretn. af Løngangen fra Chr.borg til Kancellibygn. (1761); udretn. af S-broen ved Fr.borg Slot (1771); nedtagn. af spiret på Rosenborg st. tårn (1772); restaur. af Børsen (1772); nedtagn. af lanternen over Charl.borgs kuppelsal (1776). Andre arbejder: Model af de fem søjleordener (hvidbøg, mahogni, pæretræ, 1756); plan, snit og facade til "et Landhus med sin Grund" (1759, begge Kunstakad. Kbh.). Skriftlige arbejder: Grundig og tydelig Anviisning til den Civile Bygnings=Kunst, Hvorudi viises hvorledes man kan bringe de Fem Ordener I en god Overeensstemmelse, og vel anvende dem i heele Bygnings=Kunsten, efter De Fem ældste og beste Byg=Mestere, nemlig: Vitruvius, Serlio, Palladio, Scamozzi, Vignola og de Romerske Antiqviteter, Udgivet til Nytte for den studerende Ungdom paa Det Kongl. Danske Skildre= Bildhugger= og Bygnings=Academie af George David Anthon, Kongl. Byg=Inspecteur og Informator sammesteds, 1759, genudg. 1772 og 1818.

Author: Sys Hartmann (S.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.