Svend Axelsson

Weilbach information

Genealogy

Axelsson, Svend Kirk, *1937, arkitekt. *5.5.1937 i Hadsund. Forældre: Restauratør John Ellis A. og lægesekr. Bodil Kirk. ~17.5.1964 i Farum med væveren Hanne Ea Thinghuus, *19.1.1940 på Fr.berg, datter af landinsp. Alva Misbach T. og Elin Marie Jensen.

Biography

Svend Axelsson indgik samarbejdet med Knud Holscher på baggrund af det høje kvalitetsniveau, han havde lært hos Arne Jacobsen. Odense Universitet, der byggede på det strukturalistiske princip om altid og aldrig færdig form, blev fulgt af talrige større byggerier, der ofte var resultat af 1. præmier, vundet på basis af stram, velfunderet planlægning og heldigt samarbejde ledere og medarbejderstab imellem. Det førte bl.a. til en række nøgterne, funktionelle sportshaller med enkle tekniske løsninger. Vanskelige ny- og ombygninger som Det kgl. Teater og Hennes & Mauritz og det meget varierede Jægersborg Midtpunkt blev behændigt indpasset i det bestående, samtidig med at der blev tilføjet disse steder nye tidstypiske kvaliteter. Opgaver udenlands var bl.a. Nationalmuseet i Bahrain, der med kvadratet som grundelement, nærmer sig den arabiske verdens sans for objektiv geometri og et tillukket simpelt ydre. Vand og raffinerede lysvirkninger blev en integreret del af denne identitetsskabende arkitektur, som også i Unicon Betons hovedsæde, hvor facaden krummer sig om vand og søjler. Lufthavnsbyggeriet fik andre kvaliteter med Finger Bs og Indenrigsgårdens højteknologiske metalydre. Sevillapavillonens noget dekonstruktivistiske ånd ligger i forlængelse af Østerportbyggeriet, men kompliceret bevægelse er veget for markant, afklaret symbolik med en diagonalplaceret skive, sejl og vand som hovedkomponenter. Følsomhed for tidens stemninger har i A.s og dermed KHRs arkitektur forenet sig med klassiske elementer som stramhed, ro og rytmik og med reminiscenser fra funktionalismens bedre sider.

Education

Realeks. 1954; tømrersv. 1958; bygnings-konstr. 1959; afg. Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1964.

Travels

Occupations

Ansættelser: Hos Arne Jacobsen 1963-68, sagsark. på Nat.bankens 1. byggeafs. 1964-68; Krohn & Hartvig Rasmussen 1968, Odense Univ.; associeret i Krohn & Hartvig Rasmussen 1973; medindeh. af samme 1980; efter firmaets omdannelse til KHR A/S arkitekter, hovedaktionær, best.medl. og adm. dir. 1988. Medl. af DAL.s retsudv. 1975-87; best.medl. i PAR 1976-81; i Akad. Ark.foren. 1977-81; medl. af Støttrup-udv. 1982 (Kbh. Komm. undersøgelser vedr. pensionistboliger); medl. af undervisningsudv. for Byggetekn. Højsk. bygn.konstruktørudd. 1983-90; medl. af bedøm.kom. for Træprisen fra 1983; medl. af Kulturmin. rådg. udv. ang. ark.udd. 1987-92; medl. af prisjuryn for Betongelement- fören. i Sverige 1990.

Scholarships

Fælles med KHR A/S ark.: Betonelementpr. 1989; Bund Deutscher Arch. pr. 1989 (Stadthalle Neumünster, Tyskl.); Kbh. Komm. pr. af Hennes & Mauritz A/S ombygn.; Gent. Komm. pr. af Jægersborg Allé Midtpunkt 1990; Foren. til Hovedstadens Forskønnelse, diplom for Finger B og Indenrigsgården, Kbh. Lufthavn 1991; Nykredits Ark.pr. 1992; Euro. Designpr. 1992 (Unicon); Mies van der Rohe-pr. 1992; Auguste Perret-pr. 1993.

Exhibitions

Vrå-udst. 1980; Charl. Eft. 1988, for Krohn & Hartvig Rasmussen.

Artworks

Fra 1973 i samarb. med Knud Holscher for Krohn & Hartvig Rasmussen og fra 1988 for KHR A/S arkitekter: Odense Univ. 1968-; Lyngby Svømmehal, Lundtoftev. 53 (1976-77, 1.pr. 1975); Herlev Skøjtehal, Tvedvangen 204 (1977, 1.pr. 1976); Farum Svømmehal, Ryttergårdsv. 202 (1978-79); idrætsanlæg ved Odense Univ., (1978-80); Grenå Idrætscent., Ydesv. 2 (1980-81, 1.pr. 1979); Skinderskovhallen, Herlev (1980-81, 1.pr. 1979); enfam.huse, Cannes og Echenevex, Frankrig (1980); adm.bygn., Maglemøllev. 20, Næstved (1981-82, 1.pr., s.m. Erik Sørensen); Nat.mus., Manama, Bahrein (1982-88); Det kgl. Teater, Kbh. (1983-87, delt 1.pr. i idékonk. 1978, 1.pr. 1979); CTVLAB, Tåstrup (1983-88, 1.pr., s.m. E.S. og Kaj Terkelsen); udvid. Brüel & Kjær, Nærum (1984-85 og 1991, 1.pr. 1983); Stadthalle, Neumünster, Tyskl. (1984-86, kulturhus, 1.pr. 1979); servicecent. med ældreboliger, Ikast (1986-90, s.m. Ove Neumann, 1.pr. 1983, s.m. Gunnar Gundersen); plejehjem, Strandmarkshave, Hvidovre (1986-88, 1.pr. 1984, s.m. K.T.); Kbh. Lufthavn, kontorbygn. (1986, 1.pr. 1985); smst. finger B (1986); indenrigsgården (1988-89, alle s.m. E.S.); Jægersb. Allé Midtpunkt. Gent. (1987-89, s.m. E.S. og Kurt Schou); ombygn. Hennes & Mauritz A/S, Amagert. 21-27 og Læderstr. 24-30, Kbh. (1988- 90); adm.bygn. Unicon Beton, Roskilde (1989, 1.pr. 1986, s.m. Jan Søndergaard); Østerport Stationscent. (1989-91, 1.pr. 1984, s.m. J.S.); Køge Svømmehal (1989-93, 1.pr. 1985); Den da. Pav., verdensudst. Sevilla (1989-92, 1.pr. 1989, s.m. G.G. og J.S.); park.hus ved udenrigsterm. Kbh. Lufthavn (1990-91, 1.pr. 1990, s.m. E.S.). Projekter: Ålborg Centralbibl. (1973, 2.pr.); energibesparende boliger (1974, 1.pr.); boldhal, Lundtofte (1976, 1.pr.); svømmehal, Greve (1976, delt 1.pr.); masterplan for Jos Univ., Nigeria (1978, s.m. Skaarup og Jespersen og nigerianske ark.); svømmehal, Værløse (1978, 1.pr.); 2 skoler i Ålborg (1978, 1.pr.); Rådhuspl., Kbh. (1979, 1.pr.); gæstepalads for staten Bahrain (1981); hovedsæde for Den Arabiske Liga, Tunis (1984); trafikplan for Lyngby bymidte (1986, 2.pr.); Stadion Danmark, Brøndby Komm. (1987, 1.pr. s.m. E.S.); EF-konk. om lavenergi i kontorhuse (1989, 1.pr.). Design: S.m. Knud Holscher: Senge for Illums Bolighus (1984, 1.pr.); byggesystem til aptering af råhuse (1984, 1.pr. Dæmpa-konk.). Desuden æstetisk kons. på Øresundsforbindelsen.

Literature

Ark. 1974, 272f; Ark.tur 1976, 292-319 (Odense Univ.); 1978, 278-88 (Lyngby Svømmehal, Herlev Skøjtehal); Ark. 1979, 52f (Værløse Svømmehal); 220-25 (Jos); 1980, 27-29 (Rådhuspl.); Abitare 1980, nr. 183, 58-61 (Farum Svømmehal); Lisbet Balslev Jørgensen i: Magtens Bolig (Danm. Ark.) 1980; Elin Rask i: Trolden med de tre hoveder, 1980, 357f, 361, 367, 369; Ark.tur 1981, 154-60; 1982, 64-80 (Grenå Idrætscent., Skinderskovhallen, idrætsanl. ved Odense Univ. m.v.); Mus. for Kunst på Christiansholm i: Utopiens havn, 1982, 36-39; Ark. 1983, 322f (Ikast); 1984, 219f (senge, aptering af råhuse), 430-39 (Det kgl. Teater); Weekendavisen 1.11.1985 (Steen Estvad Petersen); Henrik Bering Liisberg i: Gutenberghus Årsskr. 1986, 35f; Ark.tur 1986, 38-49 (adm.bygn. Næstved, Odense Univ.); Ark. 1986, 170f (Køge Svømmehal); Ark.tur 1987, 100-15 (Det kgl. Teater); 212-17 (Brüel & Kjær), 286f (Kbh. Lufth., finger B); Ark. 1988, 4-11 (Stadion Danm.); Berl.Tid. 19.5.1988; Ark.tur 1989, 105-23 (Bahrain), 290-98 (Unicon Beton); Living Arch. 1989, nr.8 120-27 (Bahrain); Ark. 1990, 20-23; Berl.Tid. 17.12.1990 (Sevilla); Ark.tur 1990, 293-99 (Jægersborg); Knud Holscher og S.A.: KHR A/S, 1990; Ark.tur 1991, 136-41 (Neumünster); Pol. 23.6.1991; Weekendavisen 30.8.1991 (Østerport); Ark.tur 1991, 360-73 (Indenrigsgården, Park.huset); 386-98 (Østerport); 1992, 109f (Sevilla).

Author: Iben Brown (I.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.