Ole Bach Sørensen

Weilbach information

Genealogy

Bach Sørensen, Ole, *1940, maler. *3.7.1940 i Kbh. Forældre: Elektromekaniker Aage B. S. og Nina Lefeldt. Samliv 1974-77 med maleren, grafikeren Annelise Kalbak, *29.2.1940 på Fr. berg, datter af overlæge Kaj Algot K. og Anni Steinert Sørensen.

Biography

Ole Bach Sørensen arbejdede i begyndelsen af 1960erne i forlængelse af Cobra med fabelfigurer på en sort flade og med farven som det bærende udtryksmiddel. Men allerede i slutningen af 1960erne forlod han det ekspressive til fordel for et surrealistisk billedsprog i en forenklet og stærkt fabulerende form. Billedfladen blev dækket med klare farver, geometriske former og skarpt optrukne figurer. Dyr, planter, fabeldyr og mennesker blev placeret ornamentalt på fladen. Gennem 1970erne og 1980erne videreudviklede B. dette formsprog med et indhold af naivistisk eller satirisk karakter. Hans maleri rummer en rebusagtig vekslen mellem det aflæselige og det uigennemskuelige. B. har endvidere udført en række hæftede grafiske blade Tegninger, 1976, og Avisbilleder, 1987, hvori han udnyttede avissidens billeder til satiriske kommentarer.

Education

Kunstakad. Kbh. (Dan Sterup-Hansen og Palle Nielsen) 1962- 69.

Travels

Paris talrige gange i 1970erne og 1980erne; N.Y. 1989, 1990.

Occupations

Scholarships

Gerda Iversen 1963; Alfred Benzons Pr. 1964; Bielke 1964, 1965, 1967; Aug. Schiøtt 1966; Stat. Kunstfond 1986.

Exhibitions

KE 1961, 1963; KP 1962-63; Sommerudst. 1962; Pro 1962-64; Charl. Forår 1963-64, 1966; Charl. Eft. 1964; Grønningen 1965; M 59 1970-90 (medl. fra 1973); Figurative fabulanter, Nikolaj, Kbh. 1982; Kunstnere for fred, Charl.borg 1983. Separatudstillinger: Trefoldigheden, Kbh. 1964; Gal. Moderne, Silkeborg 1966; Gal. Birkdam, Kbh. 1980; Gal. Ægidius, Randers 1985; Overgaden, Kbh. 1990.

Artworks

Festivitas (1963, Hjørring Sem.); Forår (Hommage à Olaf Rude) (1984, Holstebro Børnehavesem.). Udsmykninger: Vægmaleri (1964, Harsdorffs Palæ, overmalet); glasmosaik til Ungdomsbyen, Rødovre (1966); vægmalerier i fælleshuset, Højvangsparken, Rønne (1988). Publikationer: Tegninger, 1976; 15 Off- settryk, 1983; Avisbilleder, 1987; endvidere repr. i Kastrupgaardsaml.

Literature

Virtus Schade: O.B.S., 1984; Claus Bojesen i: Hrymfaxe, 4, dec. 1984; Jens Jørgen Thorsen: Modernisme i da. malerkunst, 1987.

Author: Ann Lumbye Sørensen (A.L.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.