Domenicus Badiaz

Weilbach information

Genealogy

Badiaz (Baetiaz), Domenicus, -1591-1607-, bygmester.

Biography

Domenicus Badiaz omtales første gang i Danmark ved datteren Margrethes begravelse i Sønder Nærå på Nordfyn 1591. "Dominicus Bygmester paa Teglgaarden ved Ulfeldtsholm i Fyen" fik 7.1.1597 betaling for en leverance på 60.000 mursten til kongen. Dominicus Bygmester er formodentlig identisk med den Dominicus Baetiaz, der år 1600 omtaltes som boende i Nyborg len. I januar 1607 indgik kongen en kontrakt med "en Bygmester, ved Navn Dominicus, der boede ved Ulfeldsholm paa Fyen". Han skulle afhugge pudsen på østtårnet ved Nyborg Slot, forfærdige en ny puds og restaurere med den. Som følge af sit tilhørsforhold til egnen ved Ulfeldtsholm regnes B. for at være den sandsynlige bygmester for Ulfeldt d. Y.s bygninger på denne gård. Et karakteristisk træk ved byggeriet er kvaderbehandlingen af murværket, og dette træk kan muligvis knytte B.s navn til byggerier på herregårdene Juulskov, Lykkesholm og Arreskov. B. er desuden på et meget løst grundlag tilskrevet flere andre byggearbejder på fynske gårde foruden Sæbygaard og Ålum kirketårn i Jylland. Det karakteristiske kvadermotiv, der findes på alle disse bygninger, har i Norden sandsynligvis sit udgangspunkt i Pahrernes byggeri på slottet i Güstrow i Mecklenborg. Det er usikkert, hvem der har ført motivet til Danmark. Foruden B. har også Hercules Midow været nævnt i denne sammmenhæng.

Education

Travels

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Restaur. af østtårnet på Nyborg Slot (1607). Tilskrivninger: Ulfeldt d. Y.s bygninger på Ulfeldtsholm (påbeg. o. 1597, nuv. Holckenhavn); Juulskov (form. 1590erne); den nordre del af portfløjen på Lykkesholm (omkr. 1600); sydøsttårnet på det søndre hus på Arreskov (o. 1600).

Literature

Kanc. Brevb. 1603-08, 1915; Jacob Madsens Visitatsbog, 1929- 32, 83; V. Lorenzen: Domenicus Baetiaz, 1938 (Foren. til gl. Bygn. Bev. 3. Rk. III); Chr. Elling i: Aarb. for Nord. Oldkyndighed og Hist., 1938, 110-18; V. Lorenzen i: Holland og Danmark, I, 1945; Svend Eriksen: Om vælske Gavle og andre Problemer i det 16. årh., 1956, 35-37; H.E. Nørregård-Nielsen i: Landbrugets Huse (Danm. Ark.) 1980, 127.

Author: Ebbe Hædersdal (E.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.