Christian Bang

Weilbach information

Genealogy

Bang, Hans Peter Carl Christian, 1868-1950, maler og tegner. *29.4.1868 i Rønne, ?1.7.1950 i Kbh. (urne på Fensmark Kgrd.). Forældre: Adjunkt i Rønne, senere overlærer i Viborg Johannes Peter B. og Johanne Jørgensen. ~19.12.1897 i Kbh. med Bertha Johanne Schou, *22.7.1875 i Thisted, ?18.4.1954 i Kbh., datter af snedker Christian Larsen S. og Mette Katrine Østergaard.

Biography

Christian Bang var både tegner og maler, men især det tegnede portræt var hans styrke. Malerierne er fortrinsvis landskaber, mange fra egnen omkring Næstved. De er i traditionen fra P. C. Skovgaard og oftest i mørke farver. B. malede desuden mange altertavler og udførte tegninger til bogudstyr. Han virkede i en årrække som tegnelærer ved hoffet.

Education

Stud. 1885; dimitt. til Kunstakad. af maleren Jensen Egeberg; Kunstakad. Kbh., alm. forb.kl. 1886; sprogstud., Kbh. Univ.; Kunstakad. Kbh. opt. 1891, afg. 1897.

Travels

Paris 1889; Italien 1904-06 og 1920; senere flere gange i Tyskland.

Occupations

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1897, Raben-Levetzau 1897; Neuhausens Pr. 1899; Bielke 1900.; Ørnborgske Legat 1942.

Exhibitions

Charl. Forår 1897, 1899, 1900, 1907-12; KE 1905, 1907-08, 1912; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1921, 1923-24, 1932, 1942. Separatudstilling: Kunsthallen, Kbh. 1948.

Artworks

Kærlighedens aldre. Scene fra Thorvaldsens liv (1899, Neuhausens Pr.); Besøgende i Thorvaldsens atelier (1899); altertavler i: Torning K. (1903); Herrested K. (1906); Ingstrup K. (1907); Favrholt K. (1912); Vorning K. (ca. 1920); Brorson, der nedskriver "Den yndigste rose" (1906, Brorsons K., Kbh.); portræt af pastor A.H.V. Sørensen (1916, Fr.borgmus.); Børnehjemmets flytning fra Fuirendal til Hjortholm (1933, Hjortholm). Litterære arbejder: Kunstens historie, 1910.

Literature

Nat.tid. 29.4.1943; Vendsyssel Tid. 22.12.1963; Næstved Tid. 10.11.1979; Nogle Minder fra en borgerlig slægt. Fortalt af Kirsten Bang, 1989.

Author: forfatternavn ukendt (Red.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.