Knud Bartholdy

Weilbach information

Genealogy

Bartholdy, Knud, 1911-1995, arkitekt. *21.7.1911 på Chr.havn i Kbh, ?26.4.1995 på Fr.berg. Forældre: Skibsfører Georg B. og Agnes Alvilda Ring. ~7.8.1937 på Fr.berg med Hertha Ingeborg Åkesson, *10.7.1908 i Eggelstad, Sverige, datter af gårdejer Nils Å. og Johanna Olsson.

Biography

Knud Bartholdy har som byplanlægger virket som konsulent for flere jyske kommuner. En række bebyggelser i København og omegn for det almennyttige boligbyggeri er præget af høj kvalitet og faglig omhu. B. var blandt de første, der dokumenterede, at der kan skabes arkitektonisk fine og miljømæssigt gode bygninger ved brug af den industrialiserede byggeteknik.

Education

Tømrersv. 1931; bygn.konstr. 1935; afg. Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1940.

Travels

Occupations

Egen tegnestue s.m. Thyge Olsson.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Boligbebyg.: Jansv. 51, Kbh. (1943, pr.); Islelu nd, Rødovre (1949, pr.); eget hus, Bendzv. 9, Fr.berg (1952, pr.); rækkehuse, Brøndbyparken (ca. 1950 s.m. Thyge Olsson og Erik Lunøe Nielsen); Hedegården, Ballerup (ca. 1965); Engsk., Herlev (1968 s.m. Thyge Olsson og J. Østergaard); bebyg. Karlemoseparken, Køge (1973). Projekter: Vej- og bebyg.plan, Ballerup (1961, 1.pr. s.m. Erik Lunøe Nielsen, Bernt Winding og Thyge Olsson).

Literature

Ark. U. 1951, 208 (bebyg.plan Bagsværd), 216 (Rødovrev. 446-64); 1954, 408 (Bendzv. 9); Ark. 1957, 370 (Brøndbyparken); 1960, 60 (skole, Herlev); 1961, 90f, 96 (vej- og bebyg.plan Ballerup); 1964, 360 (Beirut).

Author: Jørgen Sestoft (J.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.