Anne Marie Basse

Weilbach information

Genealogy

Basse, Anne Marie, 1877-1960, maler. *9.6.1877 i Østerlunde på Als, ?30.9.1960 i Kbh. Forældre: Købmand på Skt. Croix, Dansk Vestindien, parcellist Johan Anton Løvengreen og Doris Johanne Cecilie Witzke. ~18.4.1905 med herredsfuldmægtig, senere overretssagfører og honorær legationssekr. i Rom Andreas Frederik Basse, *10.5.1877 i Århus, ?19.5.1958 i Milano, søn af herredsfoged, etatsråd Massanti Alfred B. og Laura Henriette Timm. Ægteskabet opl. 1937.

Biography

Anne Marie Basse beskæftigede sig som helt ung en del med kunstindustri og udførte omkring 1900 tegninger til broderier for Clara Wævers Magasin i Århus. Hun var bosat i Rom i 37 år fra 1920, men holdt via udstillinger på Charlottenborg og ophold på Ertholmene i 1920rne forbindelsen til Danmark vedlige. Hendes tidlige produktion bestod mest af interiør- og figurbilleder, men senere har hun malet mange italienske gadebilleder, heriblandt kanalmotiver fra Venezia. Billederne er stramt komponeret med en svag tendens til abstraktion og holdt i klare farver med en kontrastrig lys-skyggefordeling. Hun var aktiv som maler også efter at hun som næsten 80-årig bosatte sig i Danmark.

Education

3 år på tegnesk. i Danmark; privatelev hos Søren Sørensen; Italien bl.a. hos Sepinskys i Rom.

Travels

Bopæl i Rom 1920-57.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1920-27, 1931-32; Charl. Eft. 1929; Bien. i Venezia 1926; 4 udst. i Rom (off. og privat). Separatudstillinger: Oscar Kiertzer, Kbh. 1922; Chr. Larsen, Kbh. 1934.

Artworks

Literature

Vore Damer 30.11.1922; Dag. Nyh. 1.10.1934; Berl. Tid. 6.10.1960.

Author: forfatternavn ukendt (Red.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.