Henrik Gottfred Beenfeldt

Weilbach information

Genealogy

Beenfeldt, Henrik Gottfred, 1767-1829, maler. *17.10.1767 i Kbh., ?10.7.1829 smst. Forældre: Maleren Ulrich Ferdinandt B. og Lovise Sophie Jantzen. ~med Ane Dorothea Beck, ?21.3.1835.

Biography

Henrik Gottfred Beenfeldts akvareller med motiver fra St. Croix er overvejende malet efter hjemkomsten til Danmark, og de er alle udaterede. Tegneteknisk er de af ringe kvalitet, men har stor kulturhistorisk værdi ved en detaljeret gengivelse af de vestindiske forhold. Personskildringerne er ofte karikaturer, således kongeportrætterne i det bevidst naivistiske arbejde, kong Christian VIIs modtagelse i Elysium af tolv af sine kronede forfædre B. gav efter opholdet i kolonierne tegneundervisning i København.

Education

Modtog tegneundervisn. som officerselev ved Den kgl. Artillerisk., Kbh. ca. 1785.

Travels

Occupations

Ansat som sekondløjtnant ved de vestindiske tropper på St. Croix 1788-94.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Prospekt af en del af Funchal på Madeira (Det kgl. Bibl.); Christian VIIs modtagelse i Elysium (Kobberstiksaml.); andre akvareller/ gouacher med vestindiske motiver i Rigsarkivet, Nat.mus. og Handels- og Søfartsmus.

Literature

Inge Mejer Antonsen i: Nat.mus. Arb.mark 1972, 153-70.

Author: Per Nielsen (P.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.