Inge Bendixen

Weilbach information

Genealogy

Bendixen, Bendte Inge, *1911, maler. *21.8.1911 i Kbh. Forældre: Revisor Hans Frederik B. og Anna Katharina Brodersen. ~1° 1934 i Kbh. med maleren Egill Jacobsen, *16.12.1910 smst., søn af afskriver Richard J. og Fanny Sørensen. Ægteskabet opl. 1936. ~2° 27.6.1941 i Kbh. med ark. Kai Bertelsen, *28.8.1913 smst.,?30.8.1992 , søn af cigarfabrikant Petry B. og Malvine Bürchel. Ægteskabet opl. 25.8.1978.

Biography

Inge Bendixen manifesterede sig ved sin deltagelse på en udstilling i Tokanten i 1948 som tilhørende avantgarden omkring Linien II. B.s maleri fra denne periode var med sit abstrakte, ekspressive formsprog nært beslægtet med de eksperimenterende tendenser i samtiden. Siden fulgte en tid i 1950erne, hvor hun arbejdede sig frem til et renere, konkret og meget stramt billedsprog. B. fortsatte ikke med det konkrete maleri, men under inspiration fra Picasso skabte hun en række keramiske krukker med bemalede og indgraverede kvindeansigter i en organisk kubisme. Det samme motiv samt opstillinger sås i malerierne fra samme tid. I næste fase blev de tidligere undersøgelser i de stramme kompositioner grundlag for maskemotiver, der uddybede farvens stoflige muligheder.

Education

Gustav Vermehrens Malersk. 1929; Bizzie Høyers Tegnesk.; Kunstakad. Kbh. (Kræsten Iversen og Aksel Jørgensen) 1931- 35.

Travels

Paris 1937; Kenya 1974.

Occupations

Medl. af Kunstnersamf. best. 1968-69; censor for Charl. Forår 1978-79. Eget keramisk værksted i Kbh. 1955- 66.

Scholarships

Akad. 1964, 1971, 1990; Sødrings Legat 1970, 1988; Aug. Schiøtt 1971; Hessellund 1977.

Exhibitions

Liniens internat. udst. i Den frie Udst. bygn. 1937; KE 1937, 1940, 1943-49, 1958-60; Klyngen 1944-47; KP 1959-60; Charl. Forår 1961-65, 1967, 1969, 1971-75, 1977, 1980-83; Kvindel. Kunstneres Samf. 1961, 1976, 1986; Charl. Eft. 1968, 1975, 1985; Rosa 1978-80; Kunstnere for fred, Charl.borg 1983; 12 Malerinder, Kvindemus. 1988. Separatudstillinger: Pustervig Kunsthdl., Kbh. 1943; Athenæum, Kbh. 1946, 1961; Gal. Tokanten, Kbh. 1948; Trefoldigheden, Kbh. 1952, 1960; Kunstnernes egen Kunsthdl., Kbh. 1968; Gal. Rubin & Magnussen, Kbh. 1976, 1980; Varmegal., Kastrup 1991.

Artworks

Symfoni i moll; Andante espressivo; Grøn diskant; Metamorfose; Ræveskiftet (1976); Strandbillede (1976); Solflimmer (1991); Morgenflimmer (1991); I solens tegn (1991).

Literature

Pol. 16.10.1980 (Pierre Lübecker); Berl. Tid. 20.8.1981 (fødselsdagsportr.). Ugens kunstner (DR TV 6.2.1983).

Author: Ann Lumbye Sørensen (A.L.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.