Merete Bentzen

Weilbach information

Genealogy

Bentzen, Merete Bertha, 1918-1994, maler. *8.9.1918 i Qaqortoq/Julianehåb, Grønland, ?17.10.1994. Forældre: Distriktslæge, maleren Regnar Wilhelm Gerhard B. og Bertha Constance Jensen. ~27.12.1946 i Kbh. med kommunelærer Torben Jørgensen, *24.11.1921 smst., søn af ing. Knud J. og Grete Nielsen.

Biography

Merete Bentzen har malet talrige motiver fra Bornholm, hvis landskab og kyst hun har tolket i naturalistiske billeder i blide farver. Modeller, badende på stranden og interiører har været de foretrukne temaer, der efter et ophold i Grækenland omkring 1960 blev suppleret med motiver derfra. En løs streg og en poetisk palet er B.s kendetegn.

Education

Tekn. Sk. (Bizzie Høyer); Kunstakad. Kbh. (Aksel Jørgensen og Kræsten Iversen) dec. 1937-jan. 1946; elev af M. Gromaire, Paris 1938- 39.

Travels

Paris 1938-39; mange senere rejser, især til Frankrig.

Occupations

Scholarships

Gerda Iversen 1944; Rundskuedagens Legat 1944; H.C. Koefoed 1946; Aug. Schiøtt 1947; Bielke 1947.

Exhibitions

KE 1943-45, 1947-49; Vild Hvede Udst., Kunstindustrimus. 1941, 1948; Høstudst. 1944; Charl. Forår 1947, 1949, 1958; Nord. Kunstnerinder, Sth. 1948; KP 1958-60; Amnesty III, Nikolaj, Kbh. 1981. Separatudstillinger: Alfred Andersen, Nikolaj Pl., Kbh. 1946; Trefoldigheden, Kbh. 1961; Athenæum, Kbh. 1964; Hejrehuset, Fr.værk 1973; Gal. Klosterstræde, Kbh. 1983.

Artworks

Marker ved Svaneke (udst. 1944, Ny Carlsbergfondet); Gyvel (1944, Undervisningsmin.); Fløjtespillerske (udst. 1947); Liggende mand (udst. 1948); Sydskoven Svaneke (udst. 1949); Bakker på Mols (udst. 1949); Marker ved Svaneke (o. 1961, tidl. Radiumstationen, Kbh.); Mor med barn (udst. 1980); Landskab fra Provence (udst. 1981, Taleinst., Hillerød); Portræt af rektor for Rungsted Privatsk. Carl Bengtsson; talrige andre portrætter af børn og voksne.

Literature

Aftenbl. 26.1.1946 (Pierre Lübecker); Nat.tid. 31.1.1946 (Jan Zibrandtsen); Berl. Tid. 28.4.1964 (Kai Flor).

Author: Ann Lumbye Sørensen (A.L.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.