NPA Bentzen

Weilbach information

Genealogy

Bentzen, Niels Peter Andreas, 1812-1876, maler. *2.10.1812 i Kbh., ?22.4.1876 smst., begr. smst. (Ass.).Forældre: Skomagerm. Johan B. og Kirstine Bech. ~med Lorentzine Ellemine Rasmussen, *19.3.1806 i Kbh., ?4.1.1873 smst., datter af slagtersv. Jacob R. og Mette Marie Johansdatter Lange.

Biography

N.P.A. Bentzen levede i København som portrætmaler, men kendes kun for de her nævnte arbejder.

Education

Arb. hos malerm. Wørmer i Kbh.; Kunstakad. Kbh. 1828- sommer 1836.

Travels

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1841.

Artworks

Portræt (udst. 1841); 4 børn (udst. 1841); Konservator Petersen i sit atelier (1845-48, tidl. Johan Hansens saml.).

Literature

P. Linde: Adelgade og Borgergade, 1941, 167.

Author: Kirsten Nannestad (K.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.