J Bentzen-Bilkvist

Weilbach information

Genealogy

Bentzen-Bilkvist, Fritz Johannes, 1865-1934, maler, kunsthåndværker og kunstindustriel formgiver. *26.5.1865 i Kristiania, ?25.10.1934 på Fr.berg (urne på Søndermark Kgrd.). Navnet Bilkvist antaget 1887 efter mormoderen. Forældre: Malerm. Hans Christian Bentzen og Anna Cecilie Petersen. ~2.5.1893 i Kbh. med Anna Elisabeth Christiane Jørgensen, *15.3.1871 smst., datter af grønthandler og gartner Lars J. og Ane Kirstine Jensen.

Biography

J. Bentzen-Bilkvist valgte tidligt, ansporet af Godfred Christensen, at forlade figurmaleriet til fordel for landskabsmaleriet. Motiverne fandt han i omegnen af København, men især på sine mange rejser til og ophold i Midtjylland. De foretrukne egne var de afvekslende landskaber omkring Himmelbjerget og de vidtstrakte hedeområder, som han skildrede med udgangspunkt i en romantisk naturopfattelse, hvor det primære var at formidle en stor naturoplevelse. Ved et bevidst storladent motivudvalg og betoningen af landskabets dominerende linier stræbte han efter at tilføre den naturalistiske gengivelse en forenklet og monumental karakter. B.-B. ernærede sig i perioder som tegnelærer, litograf og porcelænsmaler ved Bing og Grøndahl, samt som sanger med debut på Det kgl. Teater 1895. Den største indsats ved siden af landskabsmaleriet ydede han inden for kunstindustrien. Fra ca. 1900 leverede han tegninger til møbler og metalarbejder og har som metalsmed og ciselør i samarbejde med firmaet Amundin (Doberck & Søns Eftf.) udført fine dekorative metalarbejder med stiliserede blomstermotiver i tidens skønvirkestil. B.-B.s mest synlige indsats som kunstindustriel formgiver var de belysningslegemer, han tegnede til Christiansborg på opfordring af arkitekt Thorvald Jørgensen.

Education

I malerlære og Tekn. Sk.; opt. på Kunstakad. Kbh. 1888; efter få måneder til Kunstnernes frie Studiesk.; fulgte undervisn. til 1892 under P.S. Krøyer, L. Tuxen og Fr. Schwartz.

Travels

Tyskland, Frankrig og Italien med ophold i Cività d'Antino 1903.

Occupations

Scholarships

Akad. 1891, 1901, 1902, 1915; Sødrings Pr. 1898; Aarsmed. 1 1898.; Bielke 1898; Kaufmann 1902; Raben-Levetzau 1904.

Exhibitions

Dec.udst. 1887; Charl. Forår 1888-93, 1895-1935; KE 1907, 1911, 1913; Charl. Eft. 1922; Kunstnerforen. af 18. Nov. 1935 (mindeoph.), 1942; Cività d'Antino, Kunstforen., Kbh. 1908; Landsudst., Århus 1909; Foren. for Nat. Kunst 1914 (retrosp.), 1927. I udlandet: Verdensudst. Chicago 1893; Glasgow School Artists of Denm., smst. 1895; Internat. Kunstausst. München 1900; Modern Da. Artists, Brighton 1910; Dä. Ausst., Berlin 1910-11. Separatudstillinger: Brix Kunsthdl., Kbh. 1916; Charl.borg 1934.

Artworks

Gamle huse og kirken i Skagen (1888, Skagens Mus.); Opklarende vejr efter regn (1893, udst. og solgt i Chicago); Bygevejrsstemning, motiv fra egnen ved Jægerspris (1898, Stat. Mus. for Kunst, Aarsmed. 1 og Sødrings Pr.); Opklarende vejr, Vejle (1905, Ribe Kunstmus.); Italiensk landskab (udst. 1905); grafik i Kobberstiksaml.; tegn. til møbler og metalarbejder fra ca. 1900; cicelerede metalarb. (i samarb. med Amundin, Doberck & Søns Eftf.); belysningslegemer til rigsdagsfløjen på Chr.borg 1917-20.

Literature

S. Clod-Svensson i: Skønvirke, 1921, 49-58, 81-83; Pol. 19.9.1934; 26.10.1934 (nekr.); S. Danneskjold-Samsøe: I Kunstens Tjeneste, 1953, 71f; Svend Thorsen: Danm. Folketing, 1961, 56. Auktioner: Charl.borg 21.9.1934; 28.11.1935 (dødsbo).

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.