Axel Berg

Weilbach information

Genealogy

Berg, Emil Axel, 1856-1929, arkitekt. *5.8.1856 i Kbh., ?10.12.1929 smst., (urne på Vestre Kgrd). Forældre: Vægtfabrikant, kaptajn i Kbh. Brandkorps Vilhelm Julius B. og Caroline Frederikke Albine Brüün. Ugift.

Biography

Axel Berg tilhørte den sidste generation af historicistiske arkitekter, der frit anvendte forskellige historiske stilarter til sine bygninger og disses interiører, enten som stilimitation eller i en friere bearbejdning. Stiludtrykket lod B. afhænge af opgavens karakter. Således anvendte han nyrokoko til sin første store opgave, herregården Bregentved 1887-91, og skabte dermed associationer til det ældre nedrevne herresæde. Tilsvarende lod han Vemmetofte Kloster, 1907-09, ombygge til nybarok. Stiltræk fra denne retning kendetegner også Arbejdsgiverforeningen, 1910-11, med en monumental hovedfacade kronet af en vældig fronton. Friere brug af motiver fra forskellige stilarter ses bl.a. i Privatbanken, 1901-04, og Københavns Låne- og Diskontobank, 1904-06. B. var en anset og respekteret arkitekt i sin samtid og modtog som sådan flere tillidshverv.

Education

Tømrerlære 1872-73; eksamen for ark. fra Polytekn. Læreanst. 1877; Kunstakad. Kbh. 1873-80.

Travels

Italien 1882-83; mindre rejser til Italien, Frankrig og England.

Occupations

Æresmedl. af Akad. Arch.foren. 1924; fmd. for samme 1902- 04 og 1907-09; medl. af komm. vedr. konk. om Chr.borg Slot 1904; medl. af Kunstakad. Kbh. plenarforsaml. 1911.

Scholarships

Neuhausens Pr. 1885 (epitafium i Skt. Olai K.); C.F. Hansens Med. 1893 (Bregentved); Eckersberg Med. 1910 (Vemmetofte Kloster).

Exhibitions

Charl. Forår 1885, 1898, 1901, 1905, 1910, 1930 (mindeudst.); Nord. Kunstudst., Kbh. 1888; Raadhusudst., Kbh. 1901; Dä. Ausst., Kgl. Kunstgewerbemus., Berlin 1910-11.

Artworks

Hovedbygn. og avlsgård på Bregentved (1887-91); restaur. af Dronninggård (1896, 1906); ombygn. og modernisering af Vemmetofte Kloster (1907- 09); i Kbh.: beboelsesejend., Uraniav. (1897); Nielsen og Winthers Maskinfabr., Blegdamsv. 60 (1897-99); Privatbanken, Børsg. 4-8 (1901-04); Københavns Laane- og Diskontobank, Amagertorv (1904-06); Knippelsbros overbygn. (1906-08, nedr.); Arbejdsgiverforen., Vestervoldg./Ny Kongensg. (1910-11); Th. Wessels Minde, Gentofteg. 9 (1911, pr.); Nationalbankens filial, Århus (1926); desuden flere gravmæler, indretningsopg. og lign. Projekt: Athenæum, Helsingfors (1883, 3.pr.).

Literature

Arch. 1899-1900, 21f (Uraniav.), 36f (to gravmæler), 44f (Blegdamsv. 60), 221-23 (DSBs kongevogn); 1900-01, 49-52 (Privatbanken); 1901-02, 13f (gravplads, Frerslev); 41f (mindestøtte for G. C. v. Krogh); 1904-05, 33-40 (Privatbanken); 1906-07, 1-5 (Kbh. Laane- og Diskontobank); 1909-10, 338-46 (Vemmetofte); 1911-12, 225-28 (Arbejdsgiverforen.); 1912-13, 169-72 (Wesselsminde); 1924, 177f (æresmedl. af Arch.foren.); Ark.M. 1927, 258f (Nationalbankfilial); 1930, 1- 4; Ark. U. 1929, 236 (nekr.); Ark. 1984, 322 (Athenæum); Ill. Tid. 1902-03, 501; K. Varming og Vilh. Lorenzen: Da. Ark. gennem 20 Aar, 1912; Knud Millech og Kay Fisker: Da. Ark.strømninger 1850-1950, 1951, 225; H.P. Rohde i: Ernst Bojesen, 1958, 182 (Dronninggård); Hakon Lund i: Landbrugets Huse (Danm. Ark.), 1980 (Bregentved); samme i: Magtens Bolig (Danm. Ark.), 1980 (Privatbanken); Huse i Gentofte, 1984 (Wessels Minde); Pol. 5.8.1926 (70 år); Berl. Tid. 13.12.1929 (nekr.). Tegninger (Kunstakad. Bibl.).

Author: Rikke Tønnes (R.T.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.