Rudolf Bertelsen

Weilbach information

Genealogy

Bertelsen, Rudolf Vilhelm Valdemar, 1828-1921, maler. *20.12.1828 i Kbh., ?2.8.1921 i Lille Næstved, begr. på Herlufsholm Kgrd. Forældre: Fuldmægtig i Rentekammeret, senere amtsforvalter i Thisted, justitsråd Jens Christian Hansen B. og Henriette Christiane Mulvad. ~5.5.1871 i Rekkende med Agnes Mette Lundstein, *23.6.1845 i Gent., ?20.1.1928 i Næstved, datter af postholder Ludvig Bøje L. og Emilie Petrine Cumann.

Biography

Rudolf Bertelsen begyndte først i løbet af 1860erne at beskæftige sig med maleriet. Hans primære interesseområde var landskabsmaleriet, med egnene omkring Susåen ved Herlufsholm og Næstved som de foretrukne motiver. B. anså selv maleriet for en fritidsbeskæftigelse, men med årene kom det til at indtage en stadig mere central placering, som det ses af det store antal efterladte værker. De fleste er præget af nøjagtige natur- og arkitekturiagttagelser, efterhånden med en fin fornemmelse for årstidernes og det skiftende vejrligs lys- og farveændringer. Indflydelsen fra naturalismen ses i værkerne fra 1880erne og frem, og skyldes måske især de impulser B. modtog fra de mange yngre kunstnere, som færdedes på egnen og ofte var gæster i hjemmet, bl.a. L.A. Ring, Godfred Christensen, H.A. Brendekilde, Albert Gottschalk, Ludvig Find, Svend Hammershøi og G.F. Clement. Derimod førte mødet med Gauguin hos B.s barndomsveninde Mette Gauguin, født Gad, ikke til andet end en heftig meningsudveksling om kunstneriske præferencer, hvor B. advokerede for Godfred Christensen, mens Gauguin foretrak sig selv. Foruden landskabsmalerier malede B. flere interiørmotiver, ofte med en siddende kvindeskikkelse, og blomsterbilleder, der optog en væsentlig rolle i de senere år. Interessen for blomstermotiver udmøntede sig også i dørdekorationer, ikke bare i kunstnerens eget hjem, men tillige i flere lokale huse.

Education

Malersvend; opt. Kunstakad. Kbh. okt. 1846, ornamentsk. marts 1848-51/52; suppl. tegnelærerudd. hos G.F. Hetsch; som landskabsmaler autodidakt.

Travels

Occupations

Tegnelærer ved Opfostringshuset og kommuneskoler i Kbh. 1852-57; tegnelærer ved Herlufsholm 1857-1902.

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1878, 1880-85, 1887-89, 1891, 1893-94; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; Raadhusudst., Kbh. 1901; Da. Kunstnerslægter, Charl.borg 1952; Næstved Mus. 1965. Separatudstilling: Kunstforen. Kbh. 1910 (s.m. sønnen Aage B.).

Artworks

Axeltorv i Næstved (1860erne, Næstved Mus.); Sommerdag ved åløb (1886); Krogede pile, Herlufsholm (1890erne); Rosenbuket (1914 Næstved Mus.); Susåen (smst.); Motiv fra Enø; Syende dame i en have; desuden flere værker i Næstved Mus. og på Herlufsholm.

Literature

Berl. Tid. 19.12.1918 (L. Find); Næstved Tid. 3.8.1921; København 18.8.1921; P. Hertz: L.A. Ring, 1934, 246; Rikard Magnussen: Godfred Christensen, II, 1941, 12; Ludvig Find i: Kunstmus. Aarsskr., 1941; Merete Bodelsen: Ludvig Find, 1943, 8, 9, 26; Aktuelt (Præstø Amt) 2.6.1965; Liv og Levn, nr.3, 1989, 20f.

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.