Sigfride Bille

Weilbach information

Genealogy

Bille, Sigfride (døbt Siegfriede) Caroline, 1877-1970, maler. *28.8.1877 i Kbh., ?29.4.1970 smst. Forældre: Kammerherre, kaptajn Steen Andersen B. og overbestyrerinde for det "Kvindelige velgjørende Selskab" Siegfriede Frederikke komtesse Raben-Levetzau. Ugift.

Biography

Sigfride Bille kom på sine mange rejser og via studieophold i Paris og Berlin i kontakt med et internationalt kunstmiljø. Især synes mødet med og indflydelsen fra Maurice Denis mærkbar i de tidlige figurbilleders idealiserende bestræbelser, men også interessen for persiske miniaturer kan aflæses. Det var dog, som for så mange andre samtidige danske kunstnere, først og fremmest undervisningen hos Giersing, der satte markante spor, bl.a. i anvendelsen af en mørk pointeret kontur i mange modelstudier samt i portræt- og landskabsbilleder. B. arbejdede primært i olie og akvarel men anvendte også i perioder mosaik, keramik og fresko. Efterhånden distancerede hun sig fra forbillederne og samlede sig om et mere personligt billedunivers med blomsterbilleder, vinduesudsyn og landskaber som de foretrukne motiver. For de flestes vedkommende båret af den personligt tolkede naturoplevelse og gennemlyst af en udsøgt lys- og farveintensitet.

Education

N.V. Dorphs Malersk. 1906-09; Tekn. Sk., Kbh. 1910; Secessionsschule, Berlin 1912 (elev af Lovis Corinth); Acad. Ranon, Paris 1913 (elev af Maurice Denis); Harald Giersings Malersk., 1916; Kunstakad. Kbh., freskosk. 1930-33 (Elof Risebye).

Travels

Paris 1900; Tyskland 1902, 1903, 1904; London og Irland 1906; Schweiz 1907; Paris, Sydfrankrig og Italien 1909; Rusland 1910; Skotland, London og Berlin 1912; Paris 1913; Danzig 1918; Sverige 1919; siden hen talrige rejser i Norden og øvrige Europa; til Rusland og Persien 1929.

Occupations

Scholarships

Serdin Hansens Pr. 1943.

Exhibitions

Unge Kunstneres Forb. 1909; KE 1912, 1917-20, 1930, 1932, 1937; Charl. Forår 1915-17, 1921-25, 1937-46, 1952, 1954, 1956-69; Charl. Eft. 1938, 1942, 1946, 1956, 1967; Kvindel. Kunstneres retrosp. Udst., Kbh. 1920; Kvindel. Kunstneres Samf., Kbh. 1930; Expo. presentée par le Club Internat. Féminin, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris 1958; Kvindel. Kunstneres Samf., Åbo Kunstmus. 1961. Separatudstillinger: Anton Hansen, Kbh. 1920 (s.m. Yrsa Hansen og Anette Hoff); Sth. 1920 (akvareller); Binger, Kbh. 1934 (s.m. Julie Nissen Sommersted); Bachs Kunsthdl., Kbh. 1945, 1955; Charl.borg 1967.

Artworks

En vaskekone (1908); Fra Luxembourg-haven (udst. 1920); De hellige tre konger (altertavle, før 1924, skænket til Mariaforbundet); Mennesker på en landevej (aftrukken fresko, udst. 1938); Polske piger (udst. 1938); To danske soldater 9.4.1940 (1943, Serdin Hansens Pr., Prinsens Livregiment, Viborg); Parti fra Venezia. Skriftlige arbejder: 3 rejsebeskrivelser fra Persien med tegn., Pol. sommeren 1929.

Literature

Soc.dem. 18.3.1920; Vore Damer 10.3.1924; Berl. Aften 6.4.1945 (interv.); Nat. tid. 20.4.1945; Berl. Tid. 21.4.1945; Pol. 27.8.1947; Berl. Tid. 3.5.1970; Danm. Adels Aarb. 1985-87, XCI, 590.

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.