Poul Bille-Holst

Weilbach information

Genealogy

Bille-Holst, Poul, 1894-1959, maler. *15.6.1894 på Fr.berg, ?9.2.1959. Forældre: Bogbinderm. Christian H. og Thora Christensen. ~1° 3.11.1918 i Sth. med maleren og billedh. Sofia Louise Elisabet grevinde Wachtmeister af Johannishus, *10.9.1886 i Clarens, Schweiz, ?24.1.1974 i Helsingborg, datter af jægerm. Axel Fredrik Gabriel greve W. af J. og Engla Elisabet Carlsson. Ægteskabet opl. 1930. ~2 med Kirstine Else Hermandine Ulbrandt, *27.1.1906 i Svendborg, ?22.1.1993.

Biography

Poul Bille-Holst er en af de oversete malere fra mellemkrigsårene. Hans ungdomsarbejder var overvejende kubistisk orienterede, en stilretning han på det teoretiske plan var blevet grundigt trænet i af den brasilianske maler Pedro Araujo i Paris. Visse af B.s arbejder tyder også på et nært kendskab til den franske maler Jacques Villons arbejder. Fra slutningen af 1920rne begyndte B. at forenkle sit formsprog i retning af Neue Sachlichkeit. Hans motivvalg fik i overensstemmelse med tidens tendenser ofte social drejning. Studier af forstmænd og skovarbejdere fra kulsvieregnene er blandt hans mest personlige arbejder. Til B.s stærkest virkende malerier fra 1940rne hører en række kraftfulde stillebenmalerier.

Education

Første vejledende undervisn. i Sorø hos hans slægtning, maleren Christen Dalsgaard; realeksamen 1911; Teknisk Sk. (Holger Grønvold) 1912- 14; Kunstakad. Kbh. (Rostrup Bøyesen) sept. 1915 forår 1916; videreudd. i Paris hos den brasilianske maler Pedro Araujo tre vintre i perioden 1922- 30.

Travels

Italien (Assisi) 1920; Holland, Belgien, Tyskland 1925; Frankrig og Spanien 1928, 1931.

Occupations

Medl. af kom. for KE 1924-27; medarb. ved tidsskr. Buen 1924-25.

Scholarships

Ronge 1933; J.R. Lund 1932; van Gogh 1950; Akad. 1954.

Exhibitions

KE 1919-26, 1929; Kunstforen., Aarhus 1920; Die jungen Dänen, Der Sturm, Berlin 1923; Maison Watteau, Paris 1925; Charl. Forår 1926, 1928- 29, 1931-35, 1940, 1942-45, 1949, 1950, 1952-59; Charl. Eft. 1931, 1940, 1956; Bygge- og Boligudst., Forum 1929; Da. Kunst, Fyns Forum 1940; Max Meden og hans malervenner, Charl.borg 1947. Separatudstillinger: Axelborg, Esbjerg 1924 (s.m. Erik Aaes, Johan Fr. Tryde og Sophie Louise Wachmeister); Pariserboden, Kbh. 1930; Samlerens Kunstudst., Kbh. 1936; Kunsthallen, Kbh. 1938.

Artworks

Opstandelse, kubistisk komposition (1925); Familiegruppe, kubistisk komposition (1925); Kulsviere, figurkomposition (1931); Bold i mål (1937); endvidere tyrefægtninger, nature morte'r, landskaber fra Sverige.

Literature

B.T. 7.2.1930; 7.2.1936 (O.V. Borch); S.Danneskjold-Samsøe i: Tilskueren, 1931, II, 428-30; Ekstrabl. 15.2.1936; 0.V.Borch: P.B.H., 1938; Josef Petersen i: Samleren, 1936, 89f; 1938, 140f; Soc. Dem. 22.1.1944; Pierre Lübecker i: Ark. U. 14, 1952, 109; Dag. Nyh. 10.2.1959 (nekr.); Svend Nielsen i: Folk og Minder fra Nordsjæll., årg. 33, 1977, 22-24; Troels Andersen, Per Kirkeby og Allan de Waal: Hus, billede, dekoration, 1978, 54; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist. i Danm., 1990, II.

Author: Jørn Otto Hansen (J.O.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.