Aleth Bjørn

Weilbach information

Genealogy

Bjørn, Christian Aleth, 1859-1945, maler. *17.9.1859 i Kbh., ?27.8.1945 i Brooklyn, USA, begr. smst. Forældre: Toldass. Frederik Marcus Julius B. og Christiane Frederikke Carstensen. ~5.4.1898 i Kbh. med Dorothea Marie Quistgaard, *5.11.1861 i Hjembæk, datter af kapellan, senere sognepræst i Hemmet Jens Peter Orsleff Q. og Anna Margrethe Wolff.

Biography

Aleth Bjørn ernærede sig i USA ved at udføre dekorationer (tapestries) i velhavende kunders hjem. Det vakte en del opsigt, da han som gammel tog marinemaleriet op og i 1932 afholdt en udstilling i New York sammen med den kendte amerikanske marinemaler Gordon Grant.

Education

I malerlære i 3 år; svend; dimitt. fra Tekn. Sk.; opt. på Kunstakad. Kbh. 28.2.1885, modelsk. okt. 1887 - maj 1888.

Travels

Med skib 1890 gennem Middelhavet med anløb i Tunis, Piræus, Smyrna, Saloniki og Istanbul, hvor han opholdt sig nogen tid; fl. gange i USA i 1890erne; bosatte sig her ca. 1900.

Occupations

Scholarships

Raben-Levetzau 1890, 1891.

Exhibitions

Dec. udst. 1887; Charl. Forår 1889-91. Separatudstilling: N.Y. 1932 (s.m. Gordon Grant).

Artworks

Jysk landskab, skiftende belysning, augustdag (udst. 1889); Parti af Antwerpen (udst. 1890); Den gamle serailpynt set fra Scutari, efterårsmorgen (udst. 1891); Leandertårnet i Bosporus (1892). Udsmykning: Dekorativt gobelinmaleri til Otto Mønsteds villa i Kristianiagade, Kbh.

Literature

Gudrun Lefmann i: Da. Veterinærtidsskr. 1983, 565.

Author: forfatternavn ukendt (Red.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.