Emil Blichfeldt

Weilbach information

Genealogy

Blichfeldt, Frederik Thorvald Emil, 1849-1908, arkitekt. *5.11.1849 i Kbh., ?20.10.1908 smst., (urne på Bispebjerg Kgrd.). Forældre: Billardfabrikant Jens Christian Frederik B. og Marie Sophie Nielsen. ~12.10.1908 i Kbh. med Sidse Dorthea Sophie Caroline Saabye, *6.9.1872 i Roskilde, ?1.10.1935 i Kbh., datter af skomagerm. Palle S. og Karen Thomasen.

Biography

Emil Blichfeldt var en lovende ung arkitekt og en strålende tegner, da han som 29årig vandt akademiets store guldmedalje med et stipendium til et fireårigt ophold i Italien. Han arbejdede allerede i studietiden hos Ferd. Meldahl og blev stærkt og varigt påvirket af dennes internationalt inspirerede historicisme, hvor arkitekturens stemningsbærende karakter understreges. B. bevægede sig ubesværet fra den ene stilart til den anden, og den stilistiske spændvidde i hans arkitektur er stor. Skønt hans facader er ret virkningsfulde, må de som helhed betegnes som noget overlæssede og ind imellem prangende. Det var imidlertid helt efter Meldahl, som jo dyrkede leddeling af og plastiske og maleriske prydelser på facaderne. Trods løfterne i ungdommen slog B. aldrig rigtigt igennem herhjemme. De store opgaver gik ham forbi, og da han døde som 59årig, var det som en bitter og syg mand.

Education

I tømrerlære 3 mdr.; gennemgik Tekn. Inst. Kbh.; Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1864-71. Ansættelser: Tegner og kond. hos Ferd. Meldahl i studietiden og senere.

Travels

Italien 1878-82.

Occupations

Scholarships

Akad. lille guldmed. 1876; st. guldmed. 1878; Akad. 1878, 1879, 1880, 1881.

Exhibitions

Charl. Forår 1874, 1878; Nord. Kunstudst., Kbh. 1888; Raadhusudst., Kbh. 1901.

Artworks

Planlægn. og opf. af Marmorkirkens omgivelser, Kbh., under ledelse af Ferd. Meldahl (1876-94); gymnastikhuset ved Fr.berg Statssk. (1882, s.m. Ferd. Meldahl); Kavaler- og Økonomibygn. ved Charll. Slot, Gent. (1882-83, s.m. Ferd. Meldahl); Bredgade 73-77, Kbh. (1884-86); Vesterbrog. 103-105 Kbh. (1889); Tivolis hovedindgang mod Vesterbrog., Kbh. (1890 s.m. Rich. Bergmann); Store Nord. Telegrafselsk. og Privatbankens bygn., Kgs. Nytorv, Kbh. (1890-94); varehuset Messen, Købmagerg. 42, Kbh. (1895); Stenog. 3-5, Kbh. (1896); Halmtorvet 12-16/Abel Cathrinesg. 24/Lille Istedg. 7, Kbh. (1897-98); Palæg. 3, Kbh. (1899-1900); Hoffunktionærernes Stift., Upsalag., Kbh. (1903). Projekter: Bro over Peblingesøen, Kbh. (1884); genopf. af Chr.borg Slot (1887, pr.).

Literature

E. Nystrøm: Fra Nordsjællands Øresundskyst, 1938; Knud Millech og Kay Fisker: Da. arkitekturstrømninger 1850-1950, 1951, 174; Chr.borg Slot II, 1975, 228; Hans Helge Madsen: Meldahls rædselsprogram, 1983; Vesterbro, en forstadsbebyggelse, 1986; København før og nu og aldrig, 1987-1990; Arch. 1903-4, Tillæg LXI-LXV; 1908-9, 45-52 (nekr.); Ark. 1970, 4, 88; Hans Erling Langkilde i: Architectura, 10, 1988, 68; Pol. 7.11.1896; Berl.Tid. 21.10.1908 (nekr.).

Author: Leo K. Jensen (L.K.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.