Henrik Bloch

Weilbach information

Genealogy

Bloch, Henrik, *1931, maler og scenograf. *3.5.1931 i Kbh. Forældre: Kgl. kapelmusikus, professor Erling B. og skuespiller Clara Behrens. Samliv fra 1977 med edb-chef Lilian Sølbeck, *3.4.1943 i Kbh.

Biography

Henrik Bloch har i sine malerier, hvis motiver ofte er hentet i Italien, i udstrakt grad benyttet palettens sarte farver. Langt stærkere og mere nuanceret har farvevalget været i hans mange scenografiske arbejder, en tendens B. i 1980erne synes at overføre også til maleriet. Selvom B. benævner sig scenograf, er betegnelsen teatermaler mere passende på hans arbejder for scenen. B. opbygger ikke sine dekorationer af elementer, tilsat raffineret lyssætning, men skaber med malerens sikre blik for motivet store malerier, hvis fornemste opgave er at fungere som et ikke påtrængende akkompagnement til den sceniske handling. B. har fra 1953 malet dekorationer og kostumer til skuespil, opera og ballet på Det kgl. Teater, og til balletterne Kurtisanen (1953), Kameliadamen (1960) og Sommerfuglemasken (1973) både scenografi og libretti. I de senere år har B. desuden skabt en række scenografiske arbejder for Odense Teater, f. eks. til Hamlet og Maria Stuart.

Education

P. Rostrup Bøyesens Malersk. 1945-47; Kunstakad. Kbh. 1947-52 (Aksel Jørgensen, Vilhelm Lundstrøm og William Scharff).

Travels

Paris 1952; Italien 1958.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Separatudstillinger: Den frie Udst. bygn. 1956-67 (s.m. Sven Okkels); fra 1971 i Helligåndshuset, Kbh.; Carnegie Hall, N.Y. (dekorations- og kostumetegn.); desuden i talrige kunstforen.

Artworks

Den 1. Danske Kvartet (1953, Musikkonservatoriet); Holger Gabrielsen som Truffaldino i En tjener og to herrer (1955, Odense Teater); Skiros hestene (1972); kostumetegn. til Blomsterfesten i Genzano (1973, Teatermus.); plakater til Det kgl. Teater; Odense Teater; og Dyrehavsbakken; bogill. til H.C. Andersens eventyr. Scenografiske arbejder: For Det kgl. Teater til: Sylfiden (1967); Petrusjka (1968); Fjernt fra Danmark (1973); til operaerne: Maskarade (1965); og Krybskytten (1965); til skuespillene: Anna Sophie Hedvig (1957); Et drømmespil (1967); Krapps sidste bånd (1970); Inden for murene (1980); desuden for Pantomimeteatret, bl.a. Der var Engang; for Blaksted Turnéen: Den indbildt syge (1991); Hvis sandheden skal frem (1992).

Literature

Georg Leicht og Marianne Hallar: Det kgl. Teaters repertoire 1889-1975, 1977. Den litterære havestue, en samtale om litteratur og malerkunst (1982, DR).

Author: Lisbet Grandjean (L.Gr.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.