Jørgen Bo

Weilbach information

Genealogy

Bo, Jørgen, 1919-1999, arkitekt. *8.4.1919 i Kbh., ?9.7.1999. Forældre: Adjunkt, senere lektor Alf B. og rektor Anne Marie Johansen. ~18.10.1941 på Fr.berg med sekr. Gerda Rigmor Boisen Bennike, *28.2.1917 i Kbh., datter af ingeniør Bjarne B. B. og Margrethe Parbst. Ægteskabet opl.

Biography

Jørgen Bos interesser for krisebyggeriet i krigsårene var en naturlig følge af byggeriets problemer i disse år. Allerede i sin studietid udførte han forslag til billige boliger af danske materialer, nordskelshuse og andre forslag til krisebyggeri. I sine første år som praktiserende arkitekt fortsatte han i disse spor ved at projektere tæt/lav boligbebyggelse. Men han slog ind på nye veje med det større villabyggeri, egentlig allerede med "Ønskehuset", hvor samarbejdet med Vilh. Wohlert begyndte. Louisiana Museet er B.s og Wohlerts mesterværk, museet i parken, et kompleks af små, lave, sammenhængende bygninger, der ved den sidste udvidelse er kædet sammen til en rundgang. Helt anderledes er deres museum i Bochum, et museum i en gade, et byhus. Hans byggeri for IBM i Mølleådalen i Lundtofte vakte forundring, set i sammenhæng med hans nære tilknytning til naturfredningsarbejdet. Imidlertid er det færdige anlæg med moderne bygninger i parklignende omgivelser af høj kvalitet.

Education

Stud. 1936; Kunstakad. Kbh., ark.sk., afg. 1941. Ansættelser: Hos prof. Melchior Wernstedt, Göteborg; hos Kay Fisker og Palle Suenson.

Travels

Sverige 1939; Frankrig, Schweiz og England 1946; Frankrig, Italien, Jugoslavien og Grækenland 1947 og senere.

Occupations

Egen tegnestue 1943; s.m. Knud Hallberg 1947-57; s.m. Vilh. Wohlert 1957. Tekn. kons. for Danm. Naturfredn.foren. 1944-52; medl. af Naturfredn.rådet 1952-61; undervisningsass. ved Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1946; lektor smst. 1959; prof. smst. 1960-89; medl. af Akad.rådet 1959; af Slotsholmsudv. 1961; af Nationalbankens Jub.fonds best.

Scholarships

K.A.Larssen 1948. Diplomer fra: Lyngby-Tårbæk Komm. 1948; fra Gladsaxe Komm. 1955-1956; fra Hørsholm Komm. 1962; fra Kbh. Komm. 1965; Træprisen s.m. Vilh. Wohlert 1958; Eckersberg Med. 1959; C.F. Hansens Med. 1983.

Exhibitions

Charl. Forår fra 1942; Nord. Byggedag 1946; Internat. byplan og boligbyg. udst., Hastings 1946; Habitations individuelles au Danemark, Paris 1955; Huset i haven, Forum 1959; Snedkerlauget 1961, 1962; Nord. Villaparade, Norrköping 1964; Charl. Eft. 1983.

Artworks

Boligbebyg. Højgårdsparken, Stengårdsparken og Hyrdeparken, Gladsaxe (1946, s.m. Knud Hallberg); Gartnervangen, Albertslund (1945-58, s.m. samme); boligbebyg. Kærparken, Hjortekær (1947-48, s.m. samme); Skoleparken, Triumfv., Gladsaxe (1951-55, s.m. samme, pr. af komm. 1956); eget hus i Hjortekær (1954); Blågård Sem. og Enghavegårdsk., Gladsaxe (1961-66, s.m. Karen og Ebbe Clemmensen); "Ønskehuset" på udst. i Forum (1959, s.m. Vilh. Wohlert); 7 villaer ved Piniehøj, Rungsted (1961-62, s.m. samme); Elmev. 11, Hørsholm (1961, tilbyg. 1967, s.m. samme); Vedbæk Strandv. 320 (1962, s.m. samme); Rungsted Strandv. 16 (1960-62, s.m. samme); restaur. af præstegården til Reformert K. og indretn. til Musikhist. Mus. (1963-65, s.m. samme); snedkersk. i Monastir, Tunis (1965- 67); plejehjem og kollektivboliger Borrebakken, Lyngby (1970); Louisiana, Humlebæk, i etaper (1958-1991, s.m. samme); Danm. ambassade i Brasilia (1968-73, s.m. samme); IBMs hovedkvarter, Lundtofte (1970-72, s.m. Anders Hegelund); The Arthur K. Watson Internat. Educational Cent. for IBM, Bruxelles (1973-75, s.m. Anders Hegelund, Brian Peck og Jean Polak); Kunstmus., Bochum (1978-83, 1.pr., s.m. Vilh. Wohlert); desuden andet museumsbyggeri i Vesttyskland og Jerusalem; ombygn. af Ny Carlsbergfondets bygn. (1973-76); ark. for Glyptoteket (1971-78); proj. byg. for Amanat al Assima (Baghdad byråd), Khulafa street, Baghdad (1981). Andre arbejder: Arr. af udst. "Dansk form og miljø", Liljevalchs, Sth. 1959; Skriftlige arbejder: Naturfredn. i England i: Havekunst 1947, 29-52; Kapel og Krematorium i Glostrup i: Ark.tur 1962, 160-65.

Literature

Ark.M. 1940, 12 (konk. om billige boliger af da. mat.); 1941, 3 (Kay Fisker); Ark. U. 1944, 96 og 165f (konk., areal i Randers, s.m. Knud Hallberg); 1952, 154-58 (boligbebyg., Bagsværd); Ark. M. 1953, 187-91 (elementhuse i Hjortekær); 1956, 127-33 (sk.parken i Gladsaxe); 1968, 447f (Blaagaard sem.); Jens Mollerup i: "Skal De bygge eget hus, 1957, 80-82; Ark.tur 1957, 92-97 (eget hus i Hjortekær); 1958, 145-65 (Louisiana); 1959, 100-103, (enfam.hus), 146-51 (udst. i Sth.); 1960, 72-75 (møbeludst.); 1963, 161-191 (projekter og bygn.); 1968, 447f (Blaagaard Sem.); 1969, 45-49 (Musikhist. Mus.); 54-65 (Blaagaard Sem. m.m.); 1973, 227-30 (Monastir); 238-41 (Borrebakken); 1976, 81-88 (Da. ambassade i Brasilia); 89- 100 (IBM), 101-20 (IBM, Bruxelles); 1978, 242-48 (Louisiana, koncertsal); 1981, 210- 16 (Nat.mus. middelaldersaml.); 217-26 (Sønderb. Slot m.m.); 1982, 134-41 (IBM, Lundtofte); 253-73 (Louisiana); 1984, 88-103 (mus., Bochum); 1988, 188-96, (IBM, Bruxelles); 1989, 146-60 (Mellem monument og værkst.); 184-87 (om mus.byggeri generelt); 1991, 309 (Louisianas grafikfløj); 1992, 228f (IBM, Lundtofte); Leif Østby i: Kunst og Kultur 1959, 86, 88-94, 99; Gunnar Jespersen i: Gutenberghus Årsskr. 1972, 5-8; Carlsbergfondet, årsskr. 1977, 13-20; Allan Tønnesen: 233 danske borgerhuse, 1979, 90f; Lisbet Balslev Jørgensen: Enfamiliehuset (Danm. Ark.) 1979; samme i: Magtens Bolig (Danm. Ark.) 1980; Louisiana Revy 1983, 69-81.

Author: forfatternavn ukendt (jm.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.