Henning Nielsen

Weilbach information

Genealogy

Nielsen, Henning, *1930, maler. *16.10.1930 i Vejle. Forældre: Bagerm. Hans Peter Laurits N. og Asta Holm. ~22.11.1958 i Esbjerg med tandtekniker Lis Pedersen Plet, *30.8.1937 smst., datter af fiskeskipper Aage Pedersen P. og Gerda Christiane Jensen.

Biography

Henning Nielsen har udført en række malerier, ofte i det lille format, hvis motiver er hentet i naturen eller fra de daglige omgivelser i Jennum ved Vejle. Strukturer og overflader i strandsten, muslingeskaller, træbark, teglsten og rustne spiger fra jernbanesveller afslører sig som en mikroverden af stor skønhed i N.s billeder. Malerierne udføres ofte, mens kunstneren lytter til musik, idet det som i musikkompositionerne er rytmer, pauser og harmonier, N. betoner i sine billeder, der kun i ringe grad påvirkes af tidens skiftende strømninger og tendenser. Som kunstneriske forbilleder opregner N. bl.a. Harald Leth, Ejler Bille, Ole Kielberg og Poul Ekelund, og det er ikke mindst disse kunstneres lyse farveholdning samt deres pletvise påføring af farven, som N. er inspireret af.

Education

Lærereksamen fra Jelling Statssem. 1954; som kunstner autodidakt, dog deltaget i aftensk.kurser hos Erik Hansen, Esbjerg, samt hos Olaf Markussen, Vejle; endv. kursus på Vartov (ledet af Jens Peter Bang og Olaf Markussen).

Travels

Paris 1953; Rom 1956; Sverige 1963, 1967-68, 1971, 1991; Norge 1966, 1973, 1984, 1991; England, Scotland 1969, 1988, 1990; Irland 1989.

Occupations

Scholarships

Ørnborg 1985; Chr. Benjamin Olsen; Ane Ryholts Kunstnerlegat; Dronn. Alexandrines Fond.

Exhibitions

Limfjordsudst. 1960; KP 1969, 1973, 1977; Provinsens cens. udst., Thisted 1970-73, 1975; Charl. Forår 1973; Spiren 1973; Kunstnernes Sommerudst. 1974-75; Apriludst. 1976-96; Malere fra Vejle-egnen, Vejen Mus. 1976; KE 1979; Kunst aus Vejle, Städtisches Mus., Schleswig 1979; Centralbibl., Rønne 1982; Septemberudst., Banegården i Åbenrå 1993. Separatudstillinger: Gal. Munch Christensen, Vejle 1972 (s.m. Tage Ravn); Meyers Gal., Esbjerg 1975, 1982; Gal. Krogen, Silkeborg 1976; Gal. Sælshus, Thisted 1978; Vejle Kunstmus. 1990 (retrosp.).

Artworks

Bette Birke Bark Billede (1972, Vejle Kunstmus.); Blårødt stenbillede (1972, smst.); Gråsort stenbillede med hvid figur (1972, smst.); Birkebark Billede (1973, smst.); Blåmusling. Hvidbjerg (1977, smst.); Bøgebarkbillede (1979, Vejle Amtskomm.); Strandbillede (1983-86, Vejle Kunstmus.); Birkebarkbillede (1985, Juelsminde Rådhus); Blåmuslingbillede (1985-88, Vejle Komm. Adm.bygn.); Birkebarkbillede (1986-88, smst.); Rustbillede (1988-89, Jelling Statssem.); Drivtømmerbillede (1988-89, Ribe Amtskomm.); Jennumtriptychon (1989-90, Vejle Kunstmus.).

Literature

Viborg Stifts Folkeblad 6.1.1982; Vejle Amts Folkeblad 6.12.1982; 25.6.1985; 19.9.1990; 22.9.1990; Nina Damsgaard: Nærbilleder, i: H.N., Vejle Kunstmus. 1990.

Author: Nina Damsgaard (N.D.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.