Bo Bojesen

Weilbach information

Genealogy

Bojesen, Johannes Bo, *1923, tegner. *22.3.1923 i Åbenrå. Forældre: Boghandler Harald Gunni Bo B. og Anna Kathrine Nielsen. ~5.8.1944 i Kbh. med Ingrid Gunder Sophie Rode, *26.12.1924 i Vollerup, datter af gårdejer, senere forstander Carl Christoph R. og bestyrer Christine Marie Gunder Petersen.

Biography

Bo Bojesen kom, efter forgæves at have søgt optagelse på Arkitektskolen, ind på Kunsthåndværkerskolen, hvor han i krigens sidste år uddannedes som reklametegner, samtidig med at han begyndte at tegne for Mandens Blad. B.s anti-tyske holdning, som kan være blevet skærpet af hans opvækst i grænselandet i 1920rne og 30rne, trådte frem i subtilt lattervækkende fremstillinger af den tyske værnemagts repræsentanter. Det er blevet sagt om B., at man i hans første tid kunne kende ham på, at der aldrig var under 120 personer på hans tegninger; i hvert fald er der på hans vel nok berømteste tegning fra disse år, Den billige Langside (1946), flere hundrede personer, tilsammen et næsten fuldstændigt gruppeportræt af den jævne danske befolkning i det første år efter krigen, tegnet med præcision og blid ironi. Den billige Langside var bestilt til Politikens Magasinet i anledning af årets største fodboldbegivenhed, svenskelandskampen den 23. juni, men blev ikke færdig til tiden, og kunne først bringes i forbindelse med landskampen mod Norge den 8. juli. Alligevel blev den begyndelsen til et livslangt samarbejde med dagbladet Politiken, hvortil B. var fast knyttet 1947-92. B., der med sine præcise, detaljerede stregtegninger hurtigt fandt en karakteristisk form, som forblev næsten uforandret, skildrede kærligt- ironisk dansk politik og samfundsliv fra 1940rne til 1990erne i utallige satirisk- humoristiske tegninger. B. opnåede enestående popularitet, blandt andet for serien Venstrevikingernes Saga, der startede med en enkelt tegning af partiet Venstres statsminister Knud Kristensen som Knud den Store på landnamsfærd i Sydslesvig efter 2. verdenskrig. Politikens chefredaktør, Hakon Stephensen, så perspektivet i denne tegning, der blev begyndelsen til en serie, som fortsatte i næsten 30 år, med lange tekster i pseudosagastil af Hakon Stephensen. Flere serier fulgte: Sangforeningen Morgenrøden om de sang- og festglade socialdemokratiske politikere i 1950erne, Kulturradiserne om de intellektuelle socialdemokratiske ledere fra 1960erne (en parafrase over Charles M. Schulz' tegneserie Radiserne) og Jern-Anker om den folkekære og stædige Anker Jørgensen og hans socialdemokratiske ministerier fra 1970erne (en parafrase over Hank Ketchams tegneserie Jern-Henrik). Et mål for B.s popularitet er de store oplag af den årlige samling af hans tegninger, der kulminerede i 1960 med 25000 eksemplarer. Skarphed og uforsonlighed var til stede hos B. lige fra begyndelsen. I mange år var den reserveret tyskere og storpolitik. Da det tysk-fransk dominerede europæiske samarbejde tog form i 1950erne, vendte B. sig også mod dette og er siden forblevet en stædig modstander af EF. Efterhånden som Danmark i 1960erne moderniseredes og tabte det uskyldigt-nøjsomme præg af sen-bondesamfund og solidarisk velfærdssamfund, vendte B. i stigende grad brodden indad mod det aggressive forbrugs- og mediesamfund. Glistrups og Fremskridtspartiets gennembrud i 1970erne var et chock for B., og da "Jern-Anker", en af B.s yndlinge, i 1982 opgav regeringsmagten og åbnede for Schlüter-perioden, mistede B. sine sidste illusioner. Han har siden været en uforsonlig kritiker af dansk begærlighed, racisme, social kynisme og smålighed. Gennem alle årene har B. dog fastholdt sin antropologisk iagttagende holdning, således at hans tegninger er en uforlignelig kilde til livet i Danmark fra midten af 1940rne til i dag. Med omhu og tusinder af detaljer viser han de stadig skiftende moder inden for tøj, design, kontor- og boligindretning, livsstil og omgangsformer. Ligeså registreres den teknologiske udvikling omhyggeligt og stadig opdateret i B.s tegninger. Med sin blidt-ironiske stil fortsætter B. traditionen fra Fritz Jürgensen. I sin analyse af det danske samfund, hvor det tragisk-humoristiske efterhånden har fået overtaget, minder B. om forfatteren Finn Søeborg.

Education

Student 1942; Kunsthåndværkersk. Kbh., reklametegn. 1942- 44.

Travels

Stockholm 1949; Paris 1950; England 1951 og 1964; Italien 1952; Grønland 1953.

Occupations

Tegner på Politiken 1947-92.

Scholarships

Alfred Schmidt 1948; Ralph H. Booth 1949; Villiam H. Michaelsen 1950; Storm P. 1960; Bogvennernes Tegnerpris 1974; PH-prisen 1982; Publicistprisen 1984; Hans Bendix 1986; Danm. Naturfredningsforen. pris Uglen 1986; Niels-Prisen 1990; Den Gyldne Tegnestift 1991.

Exhibitions

Da. Tegnere, Sth. og Malmø 1950; Grønningen 1952-69; Da. bladtegnere, Nordjyll. Kunstmus. 1980; Bladtegninger på Fr.borg 1991. Separatudstillinger: Da. humor og satire, Dansk Centralbibl. for Sydslesvig, Flensborg 1961 (s.m. Arne Ungermann); Bo Bojesens København, Kbh. Bymus. 1983; Politikens Hus flere gange, bl.a. 1993.

Artworks

Satirisk-humoristiske tegn. til Politiken flere gange om ugen, i lange perioder dagligt, 1947-92; i adskillige tilfælde udviklede tegn. sig til serier, som løb over kortere el. længere tid; desuden utallige enspaltere, tegn. til Magasinet indtil det gik ind (1962) og ill. af Den Gyldenblondes (Povl Sabroes) og Knud Poulsens søndagsartikler i 1950erne; endv. bidrag til en lang rk. tidsskr. og årbøger: Svikmøllen (1943); Mandens Blad (1944-47); Blæksprutten (1944-88); Tegnerier 1948-55; HK- bladet; repr. med tegn. på Kbh. Bymus., Fr.borgmus. og Christiansborg (Folketinget); de fleste af B.s bladtegn. er udg. i bogform som Årets tegninger fra Politiken (1949- 92); antologier af B.s tegn.: Tegninger 1945-48 (1948, forord af Poul Sørensen); Bo Bojesen Parade (1958, da. og engelsk tekst); Bo Bojesens bedste. Udvalgte tegninger gennem 25 år (1974, forord af Hakon Stephensen). Illustrerede bøger: B.B.: Dagligt Liv i Danmark. How to be a Dane (1950, indledn. ved Poeten, Poul Sørensen, engelske tekster af James R. White); Danskere her og der. Meet the Danes (1951, s.m. Poeten); Nyt dagligliv. More about the Danes (1953, indledn. ved Knud Poulsen, engelske tekster af Erik Ruusunen); B.s bøger om danskerne samlet 1960 under titlen Dagligt liv i Danm. (da., engelsk, tysk, fransk tekst, ny udg. 1966); Disse arkitekter ... (1976); det er ikke noget alvorligt, doktor ... (1982). Illustrationer: Frikvarter med Den Gyldenblonde (årligt 1948-55); Hvorfor er vi saa sure? (1948); Ralph Oppenhejm: Alt dette og Bevin med (1948, eng. udg. 1952); Edward Clausen: Penge er ikke alt ... men alligevel (1956); Mark Twains Bedste (1953); Mark Twain fortæller (1956); Mark Twains muntre historier (1961); Jerome K. Jerome: Tre mand i en båd og andre muntre historier (1957); Johs. E. Tang Kristensen og Niels Th. Mortensen: Jysk lune Dansk lune (1964); Thorkild Ramskou: Fra vikingernes hverdag (1967, ny udg. 1981); Henning Koppel: Var der så mere i vejen? (1973); B.s tegn. er blevet anvendt i utallige skole- og lærebøger, ligesom de hyppigt anvendes i faglitt. af enhver art. Plakater: Blandt andet for byen Holbæk (ca. 1950); Børnehjælpsdagen (1957); Bornholmstrafikken (1969).

Literature

Mog. Knudsen m.fl.: Satire og Humor i da. Tegnekunst, 1946; Jens Kruuse: Da. Streger, 1946; Aage Svendstorp og Poul Møller: Folkestyret i da. humor 1849-1949, 1949; John Erichsen og Henrik Bramsen i: Bo Bojesens København, Kbh. Bymus. 1983; H.E. Nørregård-Nielsen: Avisens Håndskrift, 1983; Thorkild Kjærgaard: Bladtegninger på Fr.borg, 1991; Pol. 4.12.1948 (C.J. Elmquist); 19.12.1948; 11.5.1972 (Knud Banning); 21.3.1983 (Robert Naur); 23.3.1984 (Flemming Madsen); 4.12.1988 (Claes Kastholm Hansen); 17.2.1990 (Paul Hammerich); 10.1.1993 (Peter Michael Hornung); Stof og Saks 1956, 98, 120f; Hannoversche Allgemeine Zeitung 8.9.11.1986; Weekendavisen 2.12.1988 (Ulrik Høy); Fyens Stiftstid. 11.12.1988 (Rolf Dorset).

Author: Thorkild Kjærgaard (T.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.