Oscar Bojesen

Weilbach information

Genealogy

Bojesen, Oscar Rønsholdt, 1879-1930, maler. *28.1.1879 i Kbh., ?2.7.1930 i Gent., begr. i Søllerød. Forældre: Boghandler, senere dir. for Gyldendals Boghandel Ernst Severin Jens B. og Thyra Valborg Fylla Rønsholdt. ~26.5.1911 i Kbh. med Fanny Rasmussen, *6.2.1876 smst., ?18.6.1960. Datter af snedkerm. Rudolf R. og Victoria Vilhelmine Henriette Kragh.

Biography

Oscar Bojesens evner så lovende ud ved debutudstillingen 1905. Hans kunstneriske løbebane blev dog snart påvirket af et dårligt helbred. På sine rejser tegnede og malede han billeder af sø og skibe, navnlig fra den svenske Skærgård. I de senere år fandt han sine motiver på Christianshavn, ved Orlogsværftet og Grønlandske Handels Plads. Hans force var akvarelmaleriet. Her kan han i sine skildringerne af Furesøen og det tidlige forårslandskab minde om Fritz Syberg. B. udførte desuden tegninger af aktuelle begivenheder til Illustreret Tidende.

Education

I malerlære hos Bernhard Schrøder og samtidig Tekn. Sk., svend 1899; Kunstakad. Kbh. maj 1895 maj 1900; Kunstn. Studiesk. (Laurits Tuxen) 1902-03, (Johan Rohde) 1911.

Travels

Med sejlskib ml. England og Finland og fra Hamburg til Jamaica 1904-05; Sth. Skærgaard 1907-08; Grønland 1912; Berlin og Dresden 1913.

Occupations

Scholarships

Akad. 1913 (mindre).

Exhibitions

Charl. Forår 1907-08, 1911-13, 1915-16, 1918-19, 1921-23, 1925-26, 1928-31; KE 1907-10; Charl. Eft. 1922, 1928; Dä. Ausst. Kunstgewerbe und Baukunst, Kunstgewerbemus., Berlin 1910-11; Nord. Grafik, Kbh. 1925; Det da. Kunststævne, Forum, Kbh. 1929; Litografisk Kunst Udst., Kunstindustrimus. 1929. Separatudstillinger: Winkel & Magnussen, Kbh. 1905, 1924, 1927, 1931; Kunsthdl. Chr. Bach, Gl. Strand, Kbh. 1920.

Artworks

Maleri: Refshalevej. Vinterdag (1929, Undervisningsmin.); Kongelig Grønlandske Handels bark "Thorvaldsen" (Handels- og Søfartsmus.); endv. litografi, træsnit, og bladtegn. (Ill. Tid.); repr. på Sønderborg Slot og Fr.borgmus.

Literature

Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Thorkild Kjærgaard: Bladtegninger på Fr.borg, 1991.

Author: Eva de la Fuente Pedersen (E.F.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.