Jais Nielsen

Weilbach information

Genealogy

Nielsen, Johannes Knud Ove Jais, 1885-1961, maler og keramiker. *23.4.1885 i Kbh., ?8.11.1961 i Hell., urne i Gent. (Mariebjerg). Navneskift til Jais-Nielsen 31.5.1926. Forældre: Trikotagehdl., senere gross. Knud N. og Ane Ottosen. ~6.11.1920 i Kbh. med maleren Vilhelmine (Ville) Oppenheim (se Nielsen, Ville Jais), *1.5.1886 i Randers, ?7.11.1949 i Gent., datter af købmand Carl O. og Jeanette Cohn.

Biography

Jais Nielsen hørte til det sidste hold unge kunstnere, der blev uddannet hos Kr. Zahrtmann. Han beundrede denne som lærer, men ikke som kunstner, selv om nogen påvirkning ses i de tidlige arbejder. Sammen med andre socialt engagerede kunstnere, heraf flere tidligere Zahrtmann-elever, deltog han i udstillingsfællesskabet De Tretten, der i årene 1909-10 blev betragtet som den nye generation i dansk kunst. Det flerårige ophold i Paris bragte ham i forbindelse med et fransk, internationalt kunstnermiljø, hvor han fik kendskab til tidens mange nye tendenser. Det var dog kubismen, der gav den blivende inspiration. Han optog dens kantede linieføring, ringe billeddybde og fragmentering af motivet, om end i en mere dekorativ udtryksform. Efter hjemkomsten udførte han det tidlige hovedværk Afgang, i hvilket en tydelig påvirkning fra futurismen tillige ses. I disse år tog han del i kampen for en moderne kunst, selv om han stod uden for den nystiftede sammenslutning Grønningen. Hans malerier viser glæden ved at opdage nye sider af kunsten end den, han havde lært hos Zahrtmann. Billederne af artister, rejsende og mennesker i bevægelse, præget af kubismen og futurismen skiller sig ud fra andet samtidigt dansk maleri. Udviklingen gik mod en mere dekorativ anvendelse af kubismens elementer, som det ses i Frederik VII giver grevinde Danner gavebrevet på Jægerspris Slot. Opholdet i Italien i 1920, hvor N. bl.a. kopierede værker af 1300-tals kunstneren Giotto havde betydning for de senere monumentalopgaver og fik sit første udtryk i rumudsmykningen på KE 1921, hvor N.s malerier over Brylluppet i Kana viste påvirkningen fra den tidlige italienske renæssance. Ved siden af kirkelig kunst udførte N. landskabsbilleder, bl.a. fra Bornholm, efterhånden i en mere malerisk stil i lighed med de øvrige Bornholmermalere. Arbejdet med keramik fik imidlertid tidligt første prioritet. Han udførte i 1915-20 på G. Eifrigs pottemagerværksted i Valby en række arbejder, bl.a. skulpturer, der som malerierne er præget af den kubistiske udtryksform i forenklingen af formerne og primitiviseringen af ansigtstræk. I modsætning til malerierne blev de keramiske arbejder vel modtaget. De store bibelske arbejder, han i årene 1921-28 udførte for Den kongelige Porcelainsfabrik, har i mange år delvis skygget for hans indsats i de tidlige år som maler. Han skabte foruden en lang række fade, skåle og krukker tillige skulpturelle arbejder, ofte med anvendelse af en monokrom glasur, blå, dybgrøn eller stærk okseblodsfarvet. I mange af disse arbejder, f.eks. Pottemageren, medfører modelleringens kraftfuldhed og den monumentale helhedsvirkning, at grænsen mellem kunsthåndværk og billedhuggerkunst overskrides.

Education

I malerlære, Kbh. 1900-05; Tekn. Sk. (H. Grønvold); Kunstnernes Studiesk. (Kr. Zahrtmann, Johan Rohde) 1907- 09.

Travels

Berlin 1909; Paris 1911-14; Italien (Assisi, Firenze) 1920; Paris, Bretagne 1925; Holland 1929; Grækenland, Italien 1931; Spanien 1936.

Occupations

Ansat ved Den kgl. Porcelainsfabr. 1921-28, siden løst tilknyttet; i best. for Malende Kunstneres Sammenslutn.; for Kunstforen., Kbh. 1924- 26; fmd. for cens.kom. for KE 1922-24, næstfmd. 1934-35, 1937-38; medl. af Akad.rådet fra 1930; af Gal.kom. 1934-41; af Kunstnersamf. jury fra 1934, fmd. fra 1947; medl. af best. for Da. Filmsamf. fra 1945; af Akad.rådets altertavleudv. 1947- 48.

Scholarships

Ronge 1916; Akad. 1917-18, 1920; Hielmstierne-Rosencrone 1922; J.R. Lund 1924; Oluf Hartmann 1924; Hirschsprung 1924; Grand prix, Paris 1925; Eckersberg Med. 1929; Ny Carlsbergfondets Rejsestip. 1931; Ancker 1935; Thorvaldsens Med. 1948 (minderelief for Torgny Segerstedt); Diplome d'Honneur, Accad. Internat. de la Ceramique, Cannes 1955.

Exhibitions

KE 1907-09, 1914-19, 1921-23, 1941; Unge Kunstneres Forb. 1908; De Tretten 1909-10; Charl. Forår 1916; Den frie Udst. 1917-27, 1929-30, 1933, 1935, 1939-43, 1946-55, 1957, 1962; Nyere da. Kunst, Liljevalchs, Sth. 1919; Nord. Kunst, Göteborg 1923; verdensudst., Paris 1925; Salon d'Automne, Paris 1926; Da. Nat. Exhib., Brooklyn 1927; Da. Målarkonst, Helsingfors 1928; Da. Paintings, Sculpture and Applied Art, Toronto 1929; Forum 1929; Da. Kunstudst., Oslo 1931; Nord. Grafik Union, Helsingfors 1939; Tegneudst., Stat. Mus. for Kunst 1940-41; Da. Kunsthåndv., Sth. 1942; Religiøs Kunst, vandreudst. 1944; Udsmykn.kunst i nutiden, Koldinghus 1946; Ny Carlsbergfondets jub.udst., Charl.borg m.fl. 1952; Deense beeldhouwkunst, Stadspark, Groningen 1957; L'Art et la Cité, Palais des Beaux-Arts, Bruxelles 1963; Den Fries mindeudst., Kunstforen., Kbh. 1966; Da. kunst 1915-1945, smst. 1976; Futurisme og futurister, Venezia 1986. Separatudstillinger: Den frie Udst.bygn. 1915 (s.m. Astrid Holm), 1924 (auk.), 1936 (retrosp.); Keramik, Kunstindustrimus. 1918; Röhsska Mus., Göteborg m.fl. 1918-19; Den kgl. Porcelainsfabrik 1920, 1924; Kunstindustrimus. 1930; Bachs Kunsthdl., Kbh. 1935 (s.m. Ville Jais-N.), 1938; Kunstakad. festsal, Kbh. 1938; Kunstforen., Kbh. 1941; Gal. Birch, Kbh. 1952; Århus Kunstgal. 1958, 1960; Charl.borg 1960; Gal. 1+1, Hälsingborg 1981; Sophienholm, Lyngby 1985; Gal. 1900-2000, Paris 1986; Internat. Cubist-Futurist Coll., Fine Arts Soc. of Los Angeles, 1987; endv. adsk. udst. for Den kgl. Porcelainsfabrik i udlandet.

Artworks

Malerier: Zahrtmanns Skole (1908); Quai de la Tournelle, Paris (1911); Negerpige, Paris (1915, Esbjerg Kunstmus.); Jonglør (1916, Stat. Mus. for Kunst); Caféliv (1916, Sønderjyll. Kunstmus.); Selvportræt (1917); Afgang (1918, Storstrøms Kunstmus.); Silhuetklipperen (1918, Randers Kunstmus.); Fr. VII giver grevinde Danner gavebrevet på Jægerspris Slot (1918); Nat (1918, Bergens Billedgal.); Linedanserinde (udst. 1918, Nasjonalgal., Oslo); Provinscircus (1919, Horsens Kunstmus. Lunden); San Francesco riceve le stimate (kopi efter Giotto, 1920); Brylluppet i Kana (7 mal., 1921, rumdek. på KE); Opstilling (1921, Stat. Mus. for Kunst); Nature morte (1924, Nordjyll. Kunstmus.); Kirkefest i Moret sur Loing (1925, Ribe Kunstmus.); Gade i Moret sur Loing (1925, Nordjyll. Kunstmus.); studie til udsmykn., Skt. Elisabeth Hosp. (1932, Aarhus Kunstmus.); Sne i min have (1938, Trapholt); Badestudier ved Bornholm (1947, Bornholms Kunstmus.); Figurer med hest (ikke dat., Vestsjæll. Kunstmus.); endv. akvareller i Malmö Kunstmus.; Horsens Kunstmus. Lunden; grafik i Kobberstiksaml. Udsmykninger: Fresko (1928-35, Skt. Elisabeth Hosp., Sundby, forhal og trapperum); glasmal. (1930, Grenå K.); kalkmal., glasmal., alterbillede og døbefont (1938, Voel K.); kalkmal. (1944, Skt. Mikkels Kapel, Slagelse); glasmal. (1947, Vor Frelsers K., Vejle); glasmal. (1949, Skejby K.); døbefont (1950, Skt. Morten K., Randers); gavlmal. (1952, Ndr. Frihavnsg., Kbh., overmalet); fresko (1957, Fr.berg Rådhushal); altertavle (1957, Vor Frelsers K., Vejle, s.m. H.G. Skovgaard); glasmosaik (1960, Nr. Omme K.). Stentøj, keramik og lertøj: Adam, Eva og slangen (skulptur, stentøj, 1917, Fyns Kunstmus.); Pottemageren (skulptur, stentøj, 1925, Vejle Kunstmus.); Rådhusvaserne (stentøj, 1926, Helsingør Rådhus); Apostlene Peter og Paulus (stentøjskrukke med konturrelief, 1927, Ordrupgaardsaml.); Moses og slangen (skulptur, 1928, Vejle Kunstmus.); Jakobs kamp med englen (skulptur, stentøj, 1930, Stat. Mus. for Kunst); Judaskysset (relief, stentøj, 1934, Aarhus Kunstmus.); Kvinden med slangen (relief, stentøj, 1935, Storstrøms Kunstmus.); mange arbejder i Kunstindustrimus.; endv repr. bl.a. i Horsens Kunstmus. Lunden; Nordjyll. Kunstmus.; Randers Kunstmus.; Kunstindustrimus., Oslo; Vestlandske Kunstindustrimus., Bergen; Nordenfjeldske Kunstindustrimus., Trondheim; Nat.mus., Sth.; Röhsska Mus., Göteborg; Mus. des Arts Décoratifs, Paris; Bayrisches Nat.mus., München; Victoria and Albert Mus., London; Metropolitan Mus., N.Y.; Augustinos Saml., Alexandria. Skriftlige arbejder: Perlevennen Gaston og andre sælsomme historier fra Paris, 1947 (med egne ill.); endv. artikler og kronikker om kunst.

Literature

Pol. 6.2.1915 (Jul. Magnussen); 13.11.1919 (O. Thomsen); 25.11.1928 (K. Borchsenius); 18.12.1931 (PH); 22.5.1935 (K. Pontoppidan); 15.4.1945 (interv.); 21.3.1954; 9.11.1961 (P. Lübecker); 20.6.1985 (G. Jespersen); 30.11.1986 (M. Lindgreen); S. Danneskjold-Samsøe i: Vor Tid, 1918, 390-403; Berl. Tid. 16.12.1918 (Th. Oppermann, svar fra J.N. i Pol. 20.12.1918); 1.6.1924; 26.8.1930 (K. Flor); 5.2.1936 (interv.); 1.12.1937; 19.3.1941 (interv.); 19.11.1960 (Jan Zibrandtsen); Arch. 1918-19, 267-72; Carl Jul. Salomonsen: De nyeste Kunstretninger og smitsomme Sindslidelser, 1919, 11f; Oluf Thomsen i: Moderne Kunst og Sindssygdom, 1919, 23-26 (svar til C.J. Salomonsen); Henning Brøchner i: Skønvirke, 1923, 56-61; O. Thomsen i: Kunstbl. II, 1923-24, 85-92; Fr. Dalgas i: Ill. Tid. 1924, 20-27; Otto Pelka i: Der Cicerone XVII, 1925, 950-52; Dag. Nyh. 22.1.1928 (L. Swane); 17.2.1936 (S. Schultz); Nyt Tidsskr. for Kunstindustri 1929, 66-69; 1934, 10; 1936, 60-63; 1942, 118f; 1943, 25- 27; Konstrevy, 1931, 143-61; 1936, 38-40; 1931 (J.N.); Nord. Ugebl. for katholske Kristne, 1935, 538-41; Kr. Dagbl. 16.2.1936 (S. Clod Svensson); Berl. Aften 26.2.1936 (O. Thomsen); Samleren, 1936, 81-86; Kai Flor: J.N. Keramik, 1938; Sigurd Schultz i: Da. i Paris, II, 1938; Nat.tid. 22.3.1941 (Else Kai Sass); 4.9.1943; Gads da. Mag., 1945, 57-64 (interv.); Inf. 15.11.1947; 2.7.1985 (Bent Irve); Aktuelt 20.11.1960 (Pr. W.); Kai Flor i: Kat. Charl.borg 1960; Bo Lindwall og Lars Erik Aström i: Bildkonst i Norden, bd. 4, 1973, 50, 74; Claus Hagedorn-Olsen i: Kat. Sophienholm 1985; Jyll.p. 15.6.1985 (Ib Sinding); Serge Fauchereau i: Kat. 1900-2000, Paris 1986; Hanne Abildgaard i: Kunstværkets krav, 1990, 198-209; Bente Scavenius: Den frie udst. i 100 år, 1991; Hanne Abildgaard: Ny da. Kunsthist., bd. 6, 1994.

Author: Ulla Grut (U.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.