Jais Nielsen

Literature

Pol. 6.2.1915 (Jul. Magnussen); 13.11.1919 (O. Thomsen); 25.11.1928 (K. Borchsenius); 18.12.1931 (PH); 22.5.1935 (K. Pontoppidan); 15.4.1945 (interv.); 21.3.1954; 9.11.1961 (P. Lübecker); 20.6.1985 (G. Jespersen); 30.11.1986 (M. Lindgreen); S. Danneskjold-Samsøe i: Vor Tid, 1918, 390-403; Berl. Tid. 16.12.1918 (Th. Oppermann, svar fra J.N. i Pol. 20.12.1918); 1.6.1924; 26.8.1930 (K. Flor); 5.2.1936 (interv.); 1.12.1937; 19.3.1941 (interv.); 19.11.1960 (Jan Zibrandtsen); Arch. 1918-19, 267-72; Carl Jul. Salomonsen: De nyeste Kunstretninger og smitsomme Sindslidelser, 1919, 11f; Oluf Thomsen i: Moderne Kunst og Sindssygdom, 1919, 23-26 (svar til C.J. Salomonsen); Henning Brøchner i: Skønvirke, 1923, 56-61; O. Thomsen i: Kunstbl. II, 1923-24, 85-92; Fr. Dalgas i: Ill. Tid. 1924, 20-27; Otto Pelka i: Der Cicerone XVII, 1925, 950-52; Dag. Nyh. 22.1.1928 (L. Swane); 17.2.1936 (S. Schultz); Nyt Tidsskr. for Kunstindustri 1929, 66-69; 1934, 10; 1936, 60-63; 1942, 118f; 1943, 25- 27; Konstrevy, 1931, 143-61; 1936, 38-40; 1931 (J.N.); Nord. Ugebl. for katholske Kristne, 1935, 538-41; Kr. Dagbl. 16.2.1936 (S. Clod Svensson); Berl. Aften 26.2.1936 (O. Thomsen); Samleren, 1936, 81-86; Kai Flor: J.N. Keramik, 1938; Sigurd Schultz i: Da. i Paris, II, 1938; Nat.tid. 22.3.1941 (Else Kai Sass); 4.9.1943; Gads da. Mag., 1945, 57-64 (interv.); Inf. 15.11.1947; 2.7.1985 (Bent Irve); Aktuelt 20.11.1960 (Pr. W.); Kai Flor i: Kat. Charl.borg 1960; Bo Lindwall og Lars Erik Aström i: Bildkonst i Norden, bd. 4, 1973, 50, 74; Claus Hagedorn-Olsen i: Kat. Sophienholm 1985; Jyll.p. 15.6.1985 (Ib Sinding); Serge Fauchereau i: Kat. 1900-2000, Paris 1986; Hanne Abildgaard i: Kunstværkets krav, 1990, 198-209; Bente Scavenius: Den frie udst. i 100 år, 1991; Hanne Abildgaard: Ny da. Kunsthist., bd. 6, 1994.

Author: Ulla Grut (U.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.