Claus Bonderup

Weilbach information

Genealogy

Bonderup, Claus Nørregaard, *1943, arkitekt og designer. *14.11.1943 i Ålborg. Forældre: Købmand Axel B. og Clara Nørregaard. ~2.2.1991 i Hune med maleren Anne Just, *24.7.1948 i Kalvehave, datter af maskinm. Egon Thorkild Guntejs Frederiksen og Ena Just.

Biography

Claus Bonderup lever for arkitektur. I Schweiz fik han 1.pr. i en byudviklingskonkurrence, og i Brasilien udarbejdede han bl.a. et projekt med en kæmpeglaskuppel over et hotelkompleks og et undervandsforlystelsescenter i det tropiske Brasiliens tidligere hovedby Manaus midt i La Plata floden. Her lærte B. at tænke uforfærdet stort og at dyrke sit talent for det klare greb om de stillede opgaver. Lige fra sin studentereksamen arbejdede B. på Jacob Blegvads tegnestue, kun afbrudt af studietiden, de efterfølgende udlandsår og en periode på tegnestuen hos professor Henning Larsen. Sideløbende hermed startede B. med kollegaen Torsten Thorup egen tegnestue i København. I samarbejde med forskellige belysningsfirmaer udarbejdede de flere belysningsarmaturer, der blev populære ved deres enkelhed med udgangspunkt i simple geometriske former, kugleudsnit og ligebenede trekanter, ligesom de var de første, der opdagede de muligheder, der lå i at arbejde med svagstrømsarmaturer. For Georg Jensens Sølvsmedie tegnede de blandt andet nogle meget enkle og præcist udformede armbåndsure. Det har altid været den klare, ofte overraskende beherskelse af den overordnede idé i opgavens løsning, der har været B.s styrke. Det arktiske museum i Rovaniemi, Finland, er en nedgravet bygning, bundet sammen med en langstrakt, glasoverdækket vandrehal, der strækker sig fra museets indgang ned imod den tilgrænsende flod, hvor den ender i et flere etager højt glasparti. Senest er udført et nyt butikskoncept for Royal Copenhagen til alle koncernens verdensomspændende butikskæder, herunder hovedforretningen i København. Der kan synes en stor afstand imellem polerne i B.s arkitekturopfattelse, når man ser på spændvidden imellem hans eget hus i Blokhus med de to glaskupler, der kigger ud af klitsiden fra det spændende, nedgravede hus og til de stramme, asketiske huse, der er opført i den nye bydel omkring Høje Tåstrup banegård. I Thorups og B.s udførte projekter, paladser i Kuwait og i husene i Københavns omegn, viser de en streng og magtfuld beherskelse af deres arkitektoniske formåen, klassisk enkelhed, formet med stor konsekvens i materialevalg og detaljering.

Education

Stud. Aalborg Katedralsk. 1964; afg. Kunstakad. Kbh., ark.sk. (Henning Larsen) 1969.

Travels

Hos Sergio Bernardes, Rio de Janeiro 1970-71; hos Florian Vischer & George Weber, Basel 1971-73; Nordyemen 1982; Egypten 1985.

Occupations

Ans. hos Jacob Blegvad, Ålborg 1964-1989; egen tegnest. i Kbh. s.m. Torsten Thorup fra 1968. Fmd. for DALs Nordjyll. afd. 1976-80; medl. af best. for den da. nationalkom. for The European Cultural Foundation fra 1985; medl. af bedømm.udv. ved Akad. Prisopgave 1986; medforf. af den reviderede bygn.registrering af bev.værd. bygn. i Mariager Komm. 1988; medl. af best. for Fonden til Bev. af Gl. Bygn. i Mariager 1982-89; medl. af DALs designudv. (repr. for PAR) fra 1983; medl. af best. for udst.bygn. på Charl.borg fra 1986; censor ved Ark.sk., Århus fra 1986; medl. af udv. til formulering og vurdering af Akad. prisopg. 1987; medl. af juryen ved Trien., Krakow 1991; gæsteprof. på Kunstakad. Kbh., ark.sk. (Mogens Breyen) 1991.

Scholarships

Even Nielsen 1969; Die gute Industriform, Frankfurt 1974; Form Utile, Paris 1976; Bissens Pr. 1977; Svensk Design guldmed., Sth. 1978; Nord. Designpris, Oslo 1982; Eckersberg Med. 1982; Prix special de la dir. des Arts et des Gal. d'Art près le comité de la Culture Bien. Mundiale de l'Arch., Bulgarien 1985; Design Plus i Frankfurt 1989.

Exhibitions

Charl. Forår 1977, 1984, 1987; Transformation in Modern Arch., Mus. of Modern Art, N.Y. og Bellacentret 1979; Huset som billede, Louisiana 1981; Da. Ark., Univ., Karlsruhe, Nairobi Univ. 1981; Det da. Hus, Paris 1983; Charl. Eft. 1984; Scand. Modern: 1880-1980, Kunstindustrimus. 1984; Homo Decorans, Louisiana 1985; L'Inst. franais d'Arch. 1988; New Directions in Scand. Arch.; U.I.A. Conf., Wroclow; Skala ark.gal., Kbh.

Artworks

Hos Jacob Blegvads tegnestue, Ålborg: Restaur.manual for boligbyggeri samt planlægn. for udbygn. af 5 byer i Nordyemen (1977); Høje Tåstrup planen: Planlægn., bolig/kontorbyggeri, ny banegård (1978-89); planlægn. af fiskerihavne på Aleuterne, Alaska; adm.bygn. for Magistratens 5. Afd., Ålborg (1983); højhus i den gl. bydel af Alexandria, Egypten (1984); planlægn. for afholdelse af America's Cup Challenge Races, Freemantle, Australien (1984); rådhus i Hanstholm (1988); musikhus, Ålborg Havn (1988). Konkurrencer: Udv. af bycent. i Fr.havn (1968, 2.pr.); hovedbibl. i Ålborg (1974, 2.pr.); adm.bygn. i Randers (1977, indk.); storcent.- område i Høje Tåstrup (1978, bedste forslag); amtsgymn. i Høje Tåstrup (1978, indk.); Rådhuspladsen i Kbh. (1979, indk.); kontorbygn. i trykkeri for Saarbrücker Zeitung (1980); kraftvarmeværk ved Avedøre Holme (1984); bybolig og bymiljø (1987, fremhævet); nyt boligområde på Sorthøj i Ålborg (1988, indk.); forslag til den fremtidige udformning af Ålborg Havnefront (1989, 2.pr.). S.m. Torsten Thorup: Eget sommerhus i Blokhus, Egmonsev. 7 B (1973-74); Al-Qatami House, Kuwait (1985-86); Homaizi House, Fintas, Kuwait (1986-87); Tanjong Pagar restaur. af 3 ældre byhuse for Royal Copenhagen A/S, Singapore 1987; andehus, Skeelslund, Åbybro (1988); palads for Sheik Salem Al-Ali Al-Sabah, Safat, Kuwait (1988); internat. kunstindustriel butikskæde for Royal Copenhagen A/S (1988); proj. til marine aktivitetscent. for Hirtshals Komm. 1988; proj. til boligbebyg. i Boodai, Kuwait (1988); dir.kontorer for Hafnia, Kbh. (1988-89); Helsingørs ny færgeterminal for DSB (1989, s.m. Jacob Blegvad); proj. til helårsbebyg., 100 huse på en bjergtop, Estepona, Spanien (1989); ny bydel ved Aalborg havn (1990, s.m. Jacob Blegvad); ombygn. af Amagertorv 4 for Royal Copenhagen A/S, Kbh. (1990); proj. til byplan Tampere, Finland (1990); hotelproj. for Royal Copenhagen Japan Ltd., Tokyo, Japan (1990); indretn.koncept for TopSyn butikker i Danm. (1990); design af alpint skiudst. for Whiteski, Val Tournache, Italien; design af lamper for Focus A/S, Lyskær-Lyfa A/S og Royal Copenhagen A/S; design af ure, glas, sølv, porcelæn, lædervarekollektioner m.m. for Royal Copenhagen A/S. Repr. på: Mus. of Modern Art, N.Y. 1980; Cooper. Hewitt Mus., N.Y. 1981; Kunstindustrimus., Kbh. 1982. S.m. Torsten Thorup, Søren Birch og Ellen Waade, BBTW: 1.pr. i internat. konkur. om Arctic Centre, Arktisk mus. i Rovaniemi, Finland (1988, 1.pr.); kongreshotel, smst. (1989); deltagelse og præmieret i 3 konkurrencer i Finland. Litterære arbejder: Dame og Bonde i: Utopiens Havn, 1982, 28f.

Literature

Ark. 1968, 536f (bycent. i Fr.havn); 1974, 270f ill. (hovedbibl. i Aalborg); Ark.tur 1977 (feriehus i Blokhus); Ark. 1977, 273 (adm.bygn. i Randers), 394 (adm.bygn. i Grenå); 1978, 373-77 (storcent.omr., Høje Tåstrup), 493 (amtsgymn., Høje Tåstrup); 1979, 52 (svømmehal i Værløse), 188 (Transform. in Modern Arch., Mus. of Modern Art, N.Y., og Bellacent.), 577 (Rådhuspl., Kbh.); 1980, 521-23 (Saarbrücker Zeitung); 1982, 2-6 (ny hovedbanegård i Høje Tåstrup); 1983, 88 (univ. i Karlsruhe og Nairobi), 300 (Det da. Hus, Paris); 1984, 136-39 (Ark. Cent., Rovaniemi, Finl.), 233 (kraftvarmeværk ved Avedøre Holme), 428 (Scan. møbeldesign); 1986, 314- 320 (hovedbanegården i Høje Tåstrup); 1987, 156 (bybolig og bymiljø), 349 (Et Tårnhus); 1988, 26 (Vintertivoli med nyt Scala), 551 (boligomr. på Sorthøj, Ålborg); 1989, 530f (Ålborg Havnefront); Skala nr.1, 1985, 10f; Louisiana Revy 3, 1985, 69 (Homo Decorans); Ark.tur 1, 1986, 1-23 (Claus Bonderup og Torsten Thorup); 2, 1988, 53-61 (sommerhus i Blokhus, Homaizi House, Kuwait); Kim Dirckinck-Holmfeld i: Ark.tur 7, 1988, 336f (interv.); Skala 17/18 1989, 14-21 (Fl. Frost og Kjeld Vindum).

Author: Jacob Blegvad (J.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.