Christen Borch

Weilbach information

Genealogy

Borch, Christen, 1883-1972, arkitekt. *4.3.1883 i Kbh., ?4.11.1972. Forældre: Ark. Martin B. og Marie Henriette Nyrop. ~1° 4.9.1910 i Brøndbyvester med Helga Louise Barfoed, *4.9.1884, ?6.1.1959, datter af sognepræst Erik Christian Nissen B. og Thora Læssøe. ~2 2.4.1959 med Marie Nielsine Nielsen, *7.8.1908 i Allerslev ved Præstø, ? 24.11.1996.

Biography

Christen Borchs virke afspejler arkitekturens udvikling i første halvdel af 1900-tallet. De tidlige bygninger er alle holdt i et klassicistisk formsprog, hvor både plan og facade er styret af en stram, symmetrisk komposition. Omkring 1930 begyndte B. at nærme sig funktionalismen, som i det biologiske institut, hvor de hvidpudsede glatte facader er forsynet med vinduesbånd, og den stejle mansard afsluttes af et næsten fladt tag. Denne internationale orientering afløstes af den danske funktionelle tradition i Statens Politiskole, der er udlagt som forskudte længer i rød tegl, uden tagudhæng og med regelmæssig, gentagen vinduesplacering. Politigården i Odense slutter sig til modernismen.

Education

Murersv. 1902; Tekn. Sk. 1902-5; Kunstakad. Kbh. 1904- 09.

Travels

Tyskland, Frankrig, Italien og Grækenland 1909; Italien og Tunis 1912-13.

Occupations

Ans. hos Hack Kampmann 1907; hos Martin Borch ca. 1909- 1917. Tilsynsf. ark. ved Carlbergfondets bygn.; ved Fr. VIIs Stift. på Jægerspris og Vor Frue K., Kbh. 1920; best.fmd. for A/S til Opf. af boliger for arb.klassen 1922; tilsynsf. ark. ved Landbohøjsk. 1926; best.medl. i Akad. Ark.foren. 1927-31; censor ved Charl. Forår 1928-30; tilsynsf. ark. ved Stat. Serumlab. og Justitsmin. bygn. 1935.

Scholarships

Lille guldmed. 1910; Akad. 1912.

Exhibitions

Charl. Forår 1910-1914, 1943-45; Da. Kunstnerslægter, Charl.borg 1952.

Artworks

Restaur. af Weis' skænkestue, Ribe (1907); posthus, Haslev (1911, s.m. M. Borch); Nebbelunde præstegård (1914); Skomagerhuset, Helligkorsg. 18, Kolding (1915, restaur.); Gyttegård hovedbygn. (1916); sommerhus, Teglstrup Hegn (1916, s.m. M. Borch); restaur. af Påskesønnernes Gård, Rådhustorvet 7, Randers (1917, s.m. Jensen Værum); Statsfrøkontrollen, Fjords Allé 15 (1918-20, s.m. M. Borch, nedr.); røntgenafd., Rigshosp. (1918-22, s.m. M. Borch); ombygn. og udv. af Kgl. Veterinær- og Landbohøjsk. (1918-26, s.m. M. Borch); Niels Andersensv. 11, Hell. (1919); villa, Lundevangsv., Charll. (1919); Hvidovre K. (1921, restaur.); villa Shaw, Fredensborg (1921f); ombygn. og udv. af Roskilde Katedralsk. (1923-26, påbeg. af M. Borch); restaur. af Vor Frue K., Kbh. (1923-28); Fuglebakkev. 70, Fr.berg (1925); ombygn. og udv. af amtsygehus, Roskilde (1927); restaur. af Jægerspris Slot (ca. 1927-32); kapel, Hørsholm Kgrd. (1929); Carlsbergfondets Biologiske Inst., Tagensv. 16 (1931-32); restaur. af Carlsbergs æresbolig (1932); Psykiatriske afd. med sygepl.bolig, Rigshosp. (1933-34); Graasten (1936); radiolog. afd., Rigshosp. (1937); dommer- og politim.bolig, Hobro (1940); Stat. Politisk., Artilleriv., Kbh. (1943-44, s.m. Poul Møller); Politigården, Odense (1951-53). Konkurrencer: Bebyg., Islands Brygge (1908, s.m. Thorv. Andersen, indk.); statshusmandsboliger (1908, 3.pr.); gravminder (1911, udskr. af Foren. til Hovedstadens Forskønnelse, 3.pr.); amtsygehus, Kalundborg (1921); kgrd.kapel, Hørsholm (1928, 1.pr.). Andre projekter: Stor guldmed. (1911-12). Litterære arbejder: Arkitekt Martin Borch. Særtryk af Den jyske slægt Borch, Skjern- Borcherne II, 1942.

Literature

Arch. 1906-7, 228f (Islands Brygge); 1907-8, 307 (statshusmandsboliger); 1915-16, 421-24 (Skomagerhuset); 1917-18, 258-60 (Påskesønnernes Gård); 1924, 24-26 (Vor Frue K.); Ark. M. 1928, 105-08 (Roskilde Katedralsk.); Ark. U. 1928, 220 (kapel, Hørsholm); Ark. M. 1933, 70-80 (Biol. Inst.); Ark. U. 1943, 101-03 (Politisk.); Medd. fra Foren. til gamle Bygn. Bev., I, 1908, 33-35 (Weis'); Vilh. Lorenzen: Landgaarde og lyststeder I, 1916, 65, 74f, 77; Corn. Seydner: Vor tids bolig, 1931, 61, 77-78; T. Holck Colding: Jægerspris, 1965; Allan Tønnesen: 233 danske borgerhuse, 1979; N. J. Israelsen: Vindeltrapper af træ i Danmark, 1983, 37; Ulrik Bugge i: Bygn.arkæolog. Studier 88; Kjeld de Fine Licht: Måle og tegne, 1993, 29.

Author: Vibeke Andersson Møller (V.A.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.