Morten Nielsen

Weilbach information

Genealogy

Nielsen, Morten, 1920-1998, billedhugger, maler. *2.9.1920 i Fr.sund, ?4.7.1998. Forældre: Maleren, billed- og stenh. Oskar Hjalmar Emanuel N. og Bessy Viola Henriette Jensen. ~13.12.1958 i Kbh. med seminarielærer Ursula Octavia Lassen, *12.2.1931 i Gent., datter af ark. Mogens L. og væveren Vibeke Camilla Margrethe Brandt.

Biography

Morten Nielsens skulpturers materialebehandling bærer præg af hans uddannelse som stenhugger. Indtil begyndelsen af 1960erne arbejdede han fortrinsvis naturalistisk, hvor menneskefiguren var det centrale tema. Et markant eksempel er Monumentet for Frihedsbevægelsens faldne på Christmas Møllers Plads. N. har også dyrket portrættet med vægt på det individuelle og karakteristiske udtryk hos modellen. Men efterhånden udviklede han en mere abstrakt stil med former af større eller mindre kompleksitet, der synes spændt til bristepunktet, hvor det organiske og vegetative stadig danner baggrund for det skulpturelle udtryk. I de seneste år er N.s skulpturer blevet endnu strammere og endnu mere forenklede i linieforløb og skulpturmasse. Ud over skulpturen har han beskæftiget sig med tegning, akvarel og maleri, som han tillige ofte har udstillet.

Education

Udlært stenhugger hos faderen i Fr.sund; som kunstner autodidakt.

Travels

Norge 1946; Paris 1989; Tyrkiet 1994; endv. resten af Europa, Tunesien, Marokko og Thailand.

Occupations

Medl. af Billedh. samf. best. 1953; af Anne Marie Carl Nielsens Fond 1967-71; af Kunstakad. Kbh. jury 1968-72; af Akad.rådet 1968-72; af Stat. Kunstfond repr.skab 1969-77.

Scholarships

C.C. Hall 1944; Egmont H. Petersen 1945; Akad. 1951, 1956, 1966; Kai Nielsen 1954; Ole Haslund 1975, 1990; P.C. Skovgaard Med. 1977; Eggeling 1988; Heerup 1983, 1990; Stat. Kunstfond 1965-66, 1989, 1990; Aug. og Thedora Hassel 1991; Eickhoff 1993.

Exhibitions

KE 1941, 1943; Decembristerne 1944-45, 1952-56, 1958, 1960, 1962-66, 1968-73, 1975-90, 1992-93, 1995-96.; Den off. da. Kunstudst. i Oslo 1946; Den frie Udst. 1947; Høstudst., Oslo 1952-54; Købestævnet, Fr.cia 1954, 1963; Da. Nutidskunst, Charl.borg 1957; Deense beeldhouwkunst, Stadspark Groningen 1957; Expo. de sculp. et art graphique da., Det da. Hus, Paris 1958; Skulptur i Eventyrhaven og Rådhushallen, Odense 1961, 1971, 1975; Da. Nutidskunst, Frihedshallen, Sønderborg 1961; Portrætter, Nikolaj 1974; Å-udst. 1977; Vor tids Odsherred- kunstnere, Pakhuset, Nyk. F. 1977, 1988; Skulpturudst., Gavnø Slotspark 1977; Forårsudst., Gal. Gl. Strand, Kbh. 1977; Sommerudst., Rubin & Magnussen 1978; 8 da. kunstnere fra Søllerød, Ystad Konstmus. 1982; Focus 3, Gl. Holtegaard 1985; Nordjysk kunst, Aalborg Kunstpav. 1985; Høstudst., Gallerihuset Kbh. 1985. Separatudstillinger: Athenæum, Kbh. 1956; Falkenborgsk., Fr.sund 1960 (s.m. faderen Emanuel N. og broderen Niels N.); Kunsthallen, Kbh. 1967, 1987; Birkerød Kunstforen. 1969; Kunstnerforb., Oslo 1970; Bikuben, Silkeg., Kbh. 1979; J.F. Willumsens Mus. 1981; Fr.sund Kunstforen. 1981 (s.m. Niels Nielsen), 1995.

Artworks

Skulpturer, udsmykninger og monumenter: Susanne (gips 1943, C.C. Hall 1944); Lille sandstenspige (1946-47, Vejle Kunstmus.); Monument for Frihedsbevægelsens faldne (granit, 1949, Christmas Møllers Plads, Kbh.); Gåsepigen (bronze, 1953, Horsens Kunstmus. Lunden); Mand og kvinde (cement, 1957, Risø); Harlequin (gips, 1958, Aarhus Kunstmus.); Mand med ged (bronze, 1958, Røde Korshjemmet, Struer); Mand med lam (bronze, 1959, Odder Amtssygehus); Kvindetorso (bronze, 1960, Hjørring Sem.): Moderne videnskab og gammel kultur (relief, træ, 1961, Aarhus Statsbibl.); Dialog (statuette, 1962, bronze, 1967, Risskov Amtsgymn.); Mand med dyr (bronze, 1963, Centralsygehuset, Nyk. M.); Mand med lam (bronze, 1964, Kulturmin.); Moderne menneske på historisk grund (bronze, 1965, Fr.sund Torv); Fisk (stål, 1968, Danm. Akvarium); Vækst (cortenstål, 1970, Sofiesk., Bagsværd); Det hårde og det bløde (cortenstål, 1973, Viborg Handelssk.); uden titel (2 skulp., cortenstål, 1974, smst.); Relief med motiver (cortenstål, 1976, Nærumgårdsk., Søllerød); De ukendtes grav (granitmonument, 1977, Vedbæk K.); Strandvejsblomst (springvand, cortenstål, 1978, Hell.); Det er godt at ha' en gruppe (relief, cortenstål og rustfrit stål, 1979, Kofoeds Sk., Kbh.); Den tykke og den tynde (bronze, 1980, Dagmarcentret, Skanderborg); Ny gåsepige (bronze, 1982, Himmelev Gymn.); Over og Under (bronze, 1986, Stationspladsen, Humlebæk); Skulptur (bronze, 1988, Chr. Hansens Lab., parken, Hørsholm). Portrætter og hoveder: Tom Rasmussen (1941); Tham Skovgaard (ubrændt ler, 1946); Elise Petragia (marmor, 1946); Kvindehoved (granit, 1949, Aabenraa Mus.); Egmont H. Petersen (bronze, 1953, Gutenberghus); Morten, drengebuste (bronze, udst. 1956); Professor Jørgen Jørgensen (bronze, 1962, Kbh. Univ., filosofisk Inst.); Borgmester Bruhn (bronze, 1966, Fr.sund Rådhus); Knud Rasmussen (bronze, ca. 1958, Knud Rasmussen Højsk., Holsteinsborg 1972, Viborg Handelssk.); repr. i Kobberstiksaml.

Literature

Aftenbl. 5.3.1946; Soc. Dem. 4.5.1949 (interv.); Ark. M., 1951, 56, 59; Aarhus Stiftstid. 4.6.1960; Sorø Amtstid. 21.3.1963; B.T. 4.6.1964; Pr. Wilmann i: Gutenberghus Årsskrift 1965, 11, 21; Berl. Tid. 1.12.1971; Bror Bernild: Billedbog om billedhuggeren MN, 1976; Knud Voss i: Kat. Decembristerne, 1981; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991.

Author: Dorthe Falcon Møller (D.F.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.