Ejnar Borg

Weilbach information

Genealogy

Borg, Ejnar, 1912-1978, arkitekt. *21.1.1912 i Vejle, ?24.3.1978. Døbt Borg Hansen. Forældre: Senere bestyrer af sømandshjem i Skagen Hans Peter B. H. og Olga Petersen. ~11.6.1938 i Kbh. med Anne Grete Kock, *11.10.1919 smst., datter af vognmand Hans Kristoffer K. og Inger Christine Hansen.

Biography

Ejnar Borg deltog gennem årene i talrige arkitekturkonkurrencer med projekter, som ofte blev enten præmierede eller fremhævet. Derimod er hans produktion ret begrænset, ved siden af enkelte større opgaver mest enfamilieshuse samt til- og ombygninger af eksisterende anlæg. Som ung arkitekt knyttedes B. en tid til Le Corbusiers tegnestue i Paris og indtrykkene herfra kan spores i mange af hans senere arbejder. B.s arkitektur er gerne billedrig og af stærk skulpturel og plastisk virkning, som det eksempelvis ses i hans modne hovedværk, Skagen Rådhus. En simpel, næsten lukket karréplan bliver her til oplevelsesrig arkitektur ved en kompliceret skulpturel bygningsstruktur med stejle facader og ensidige tagfald, der bryder mod hinanden.

Education

Tømrerlære 1929-32; Odense Tekn. Sk. 1930-33; Kunstakad. Kbh., 3. bygn.kl. 1934-35; Ansættelser: Medarb. hos Julius Berg 1933; hos Le Corbusier, Paris 1939.

Travels

Belgien, Frankrig, Schweiz, Spanien, Marokko 1935; Frankrig 1937, 1939; Spanien 1961.

Occupations

Lærer ved Kunstakad. 1943; prof. i bygn.kunst smst. 1955; medl. af Akad. rådet 1959; af best. af Charl. Forår 1962-65; af best. af Charl. Eft. 1962-64; af repr.skabet for Stat. Kunstfond 1964-68; censor ved Charl.Forår 1962- 65.

Scholarships

Neuhausens Ekstrapr. 1939; K.A. Larssen 1939; C.F. Hansens Pr. 1941; Akad. 1943, 1952, 1953; Firenze 1944; Bissens Pr. 1952.

Exhibitions

Charl.borg 1938-39, 1941-42, 1944, 1952, 1954, 1956, 1971; Kulingen 1943; KE 1943.

Artworks

Ubberup Højsk., om- og tilbygn. (1943, 1952); Missionshotellet, Rønne, genopf. (1947-51, Bissens Pr. 1952); turistforen. smst. (1950, s.m. Willy Hansen); Junex konf.fabr., Lønsboda (1951-52); rådhus i Skagen (1966-68); flere enfam.huse. Konkurrencer: Bl.a. Kastrup Lufthavn (1936, indk.); socialt boligbyg. (1937); rådhus, Lyngby-Tårbæk (1938); kunstnerregens (1939, Neuhausen Pr.); rådhus m.m. i Søllerød (1940, indk.); rådhus i Skagen (1942, 1.pr); regulering af Strandvejen (1943, pr.); nyt Crystal Palace, London (1946); rådhus i Reykjavík (2.pr.).

Literature

Ark.U. 1936, 175f (Kastrup Lufthavn); 1937, 74 (socialt boligbyggeri); 1939, 59 (kunstnerregens), 213-16 (Chez le Corbusier); 1942, 241f (rådhus i Skagen); 1943, 88 (Kulingen), 175 (regulering af Strandvejen); 1946, 128 (Crystal Palace); 1952, 107 (hotel og turistbureau, Rønne); 1954, 62 (Langeliniepav.); 1955, 320 (adm.bygn, Göteborg); 1956, 39, 42 (kunstnerregens); 1959, 20-22 (Grækenlandsrejse); Ark.M. 1940, 30f (Søllerød Rådhus); 1946, 62 (Kbh. Rådhus); Hans Erling Langkilde i: Hvem byggede hvad, III, 1968-71, 219f; Ark.tur 1969, 238-48; 1979, 361 (Skagen Rådhus); Ark. 1978, 218f (nekr.). Tegn., (Kunstakad. bibl.).

Author: Rikke Tønnes (R.T.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.