John Olsen

Artworks

Studie af fugle (akvarel, 1956, Vestsjæll. Kunstmus.); Havørneklo (akvarel, 1957, smst.); Ternekoloni. Færøerne (tegn., 1967, smst.); Kampdværghøne (bronze, Aabenraa Mus.); Fjeldvægsaftegninger (skitse til bronzerelief, 1969, erhvervet 1972, Refsnæssk., Kalundborg); 6 grafiske arb., Vestmannahavn Sk., Færøerne (1970); 23 grafiske arb., Specialarbejdersk. Sønderjyll. (1971); Florence (bronzehoved, 1971, Da. Sundhedstjenestes Alderdomshjem, Flensborg); 3 grafiske arb., Schæffergården, Gent., stipendiatværelse (1974); Portrætter og fjeld (bemalet gips, 1975, Sønderjyll. Kunstmus.); 6 grafiske arb., Rødkilde Gymn., Vejle (1976); Kryptisk fjeldnatur. Færøerne (grafik, 1978, Vestsjæll. Kunstmus.); Blandede medier (bemalet gips, 1978, Trapholt); Iskløft (tegn., 1980, Vestsjæll. Kunstmus.); Billedtavle. Angst (collage, 1981, Vejle Kunstmus.); Fra toget. Morgen, indkørsel til Paris (tegn., 1981, Vestsjæll. Kunstmus.); Island (tegn., 1984, smst.); Opstandelsens håb for vor dødsmærkede jord (12 tavler, skulptur/assemblage, 1982-87, Stat. Mus. for Kunst); Fuglebedyret brystben (skulptur, 1993, Vejle Kunstmus.); Tidens tand (skulptur i abachitræ, 1994-95); Resonans (som forannævnte); Forgængelighedens kalligrafi (assemblage, 1995); endv. værker i Kobberstiksaml.; Kastrupgaardsaml.; Køge Skitsesaml.; Fyns Kunstmus.; Aarhus Kunstmus.; Storstrøms Kunstmus.; Holstebro Kunstmus. Udsmykninger: relief, Fyns Studenterkursus, kantinen (1977); 5 tavler, Det fynske Musikkonservatorium (1979); bemalet relief, Nordfyns Gymn., Søndersø (1981); keramiske kakler, Holstebro Rådhus (1986); 25 betonrelieffer, Herning Kongrescenter (1989); Ridsninger (relieffer, 1990, Fyns Telefon); Ridsninger (relieffer, 1991, Hans Tausens K., Odense); Ridsninger, (relieffer, 1993, Fr.berg Gymn., Kbh.).

Author: Torben Weirup (To.W.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.